(Senior) adviseur Toetsing en Toelating [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Rijswijk
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
1 jaar
29-07-2021
10-09-2021Verlopen

Functieomschrijving

Een bedrijf mag alleen aan vergunningsplichtige bouwwerken bouwen als het kan aantonen dat het daarbij gebruikmaakt van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. In de toelating van zulke instrumenten heb jij als adviseur toetsing en toelating van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw in Rijswijk een beslissende stem.

Bij de inhoudelijke toetsing van en advisering over besluitvorming voor toetsmethodes speelt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) binnen drie stelsels een publieke sleutelrol: kwaliteitsborging voor het bouwen, erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Jij beoordeelt de aanvraag van een toetsmethode. Het kan gaan om een instrument, een certificatieschema of een beoordelingsrichtlijn binnen een van de drie stelsels.

Bij de toetsing bepaal je of er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de methode ervoor zorgt dat de bouw, het werk aan gasverbrandingsinstallaties of het bouwproduct voldoet aan de daaraan gestelde voorschriften. Vervolgens bereid je het advies voor waarop het bestuur zijn beslissing baseert om de toetsmethode tot het bijbehorende stelsel toe te laten. Ook zorg je voor het afgeven en beheren van erkende kwaliteitsverklaringen en dat de genomen besluiten worden gepubliceerd in het openbaar register. En je geeft voorlichting over de toepassing van de regels binnen de drie stelsels, over het aanvraag-, toelatings- en aanwijzingsproces, en over het functioneren van de stelsels.

Je monitort en evalueert het functioneren van de drie stelsels. Daarbij overleg je met relevante stakeholders, zoals certificerende instellingen, instrumentaanbieders, branche- en koepelorganisaties en overheden, over technische zaken. Ook stel je beoordelingsrapportages en besluitvormingsdossiers op waarover het bestuur van de TloKB een besluit neemt. In overleg met de coördinerend adviseur doe je beleids- en strategievoorstellen. Verder stel je adviesnota’s op en ontwikkel je raamwerkregels en –procedures. Betrokken overleggremia en stakeholders informeer je over mogelijke consequenties.

Binnen het erkende stelsel van kwaliteitsverklaring bereid je contracten en licentieovereenkomsten met externe partijen voor. Je maakt binnen het vastgestelde mandaat (prijs)afspraken en stemt daarover af. Daarbij onderhoud je contacten met leveranciers, zoals adviesbureaus. Ook houd je (inter)nationale ontwikkelingen bij op het gebied van regelgeving in relatie tot de drie stelsels. Je analyseert deze ontwikkelingen en vertaalt die naar consequenties voor (de taakuitvoering van) de TloKB, de beleidsdirectie Bouwregelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en relevante stakeholders.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
06-46748145
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
M. Tummers / directeur TloKB
06-22923078
N. Schot / Adviseur Bedrijfsvoering
06-50174095

Informatie over de afdeling:
Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Op grond van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in het laatste kwartaal van 2020 de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw in het leven geroepen. Aan vergunningsplichtige bouwwerken mag alleen worden gebouwd als de aanvrager kan aantonen dat gebruik wordt gemaakt van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. Wij beslissen of die instrumenten worden toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.

Ook houden we een register bij van toegelaten instrumenten en monitoren en evalueren we het functioneren van het stelsel. Daarnaast geven we voorlichting over de toepassing van de regels voor de toelating van kwaliteitborgingsinstrumenten. En we voeren werkzaamheden uit voor de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties met als doel koolmonoxidevergiftiging voorkomen. Tot slot nemen we een aantal taken rond het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en werkzaamheden op het gebied van de Europese verordening bouwproducten over van de Stichting Bouwkwaliteit.

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Over de werkgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site