(Senior) Adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.344 - € 5.825
Master/doctoraal
23-06-2022
07-07-2022nog 5 dagen

Functieomschrijving

Of dit een baan is met maatschappelijke impact én groeikansen? Nou en of! Als adviseur Transitiefonds draag je bij aan de transitie in het landelijk gebied. Daarbij horen grote thema’s als de versterking van de natuur, reductie van de stikstofuitstoot en realisatie van de klimaatopgave. Jij beoordeelt gebiedsplannen, monitort de voortgang hiervan en adviseert over benodigde financiële middelen. Dit alles doe je vanuit de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied in Den Haag. Volop uitdaging, dus.

Het Transitiefonds: daar ligt jouw focus. Dit fonds wordt opgericht om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen. We zijn op zoek naar twee adviseurs die aan de slag gaan voor het cluster Kaderstelling en Fondsenbeheer of het cluster Monitoring en Verantwoording. Voor welk cluster je ook gaat werken: altijd stel je je op als een onafhankelijk adviseur. En heb je vragen? Dan helpt de senior adviseur je graag op weg.

Jouw taken

Functie eisen

Gaat het om financiële vraagstukken, dan sta jij te popelen om kritische vragen te stellen. Zo weet je de juiste informatie boven tafel te krijgen. Je legt gemakkelijk contact en bent sterk in het bouwen en onderhouden van een netwerk. Ook kun jij je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij stel je je tactvol, en tegelijkertijd standvastig op. Ook stel je heldere rapportages, nota’s en adviezen op. En is er tijdsdruk? Dan zet je graag een tandje bij om deadlines te halen. Verder heb je:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.344
€ 5.825
schaal 11
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Ghislaine van der Haar, Manager programmabeheersing en risicomanagement
06-29404629

De sollicitatieprocedure voor de vacature (Senior) Adviseur Transitiefonds verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
DG regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied i.o.

Eenheid Strategische Programmabeheersing en Risicomanagement
Bij de eenheid Strategische Programmabeheersing en Risicomanagement richten we ons op het Transitiefonds: een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen. We zijn verantwoordelijk voor de programmering van de middelen van dit fonds én voor een doelmatige en kosteneffectieve besteding van deze middelen. Hierbij weten we de balans te vinden tussen meedenken enerzijds en kaders en doelen anderzijds. Hierover adviseren we de ambtelijke en politieke top.

Doen provincies een beroep op de middelen uit het Transitiefonds? Dan toetst onze eenheid de gebiedsplannen op doelmatigheid en effectiviteit. Ook zorgen we voor de financieel-technische behandeling van de aanvraag. We garanderen dat het aanvraagproces op een beheerste en overzichtelijke manier verloopt. Zo creëren we vertrouwen bij stakeholders. Verder denken we mee over manieren om ervoor te zorgen dat RTLG binnen gebiedsprocessen een partner is die het doel en de opgave vooropstelt.

De eenheid is verdeeld in het cluster Kaderstelling en Fondsenbeheer (K&F), en Monitoring en Verantwoording (M&V).

Cluster K&F:

Cluster M&V:

We zoeken twee adviseurs: één voor het cluster Kaderstelling en Fondsenbeheer, en één voor het cluster Monitoring en Verantwoording.

Over de werkgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied bied je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.
RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen en -processen.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site