(Senior) beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Financiën
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 6.419
Universitair Master
2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
22-07-2021
09-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

“Samenwerken in een leuk team, veel verantwoordelijkheid, dicht op de politiek en onderwerpen die er toe doen.” - Maikel Kogenhop, senior beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen bij het ministerie van Financiën.

Hoe kunnen we het belastingstelsel verder vergroenen? Wat betekent de Europese Green Deal voor de energiebelastingen? Hoe zou een stikstofheffing eruit moeten zien? Wat betekent elektrisch rijden voor de autobelastingen? Is rekening rijden een alternatief? En is een suikerbelasting effectief om gedrag aan te passen? Als (senior) beleidsmedewerker werk jij bijvoorbeeld aan dit soort actuele vraagstukken die burgers én het bedrijfsleven raken en volop in de maatschappelijke én politieke belangstelling staan.

Binnen de afdeling Milieubelastingen en Accijnzen werken we met circa dertien collega’s aan uiteenlopende beleids- en wetgevingsprioriteiten. Als (senior) beleidsmedewerker draag je bij aan de beleidsvorming en wetgeving op het gebied van milieubelastingen en accijnzen. Je bent van a tot z betrokken bij dossiers. Soms in een voortrekkersrol, soms wat meer op de achtergrond, én altijd actueel. Samen met het team bereid je politieke besluitvorming voor en zorg je dat de politieke top en ambtelijke leiding worden geïnformeerd en geadviseerd. De lijnen zijn kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel. Daarnaast is uitvoerbaarheid van wetgeving een speerpunt. Samenwerking met de uitvoering is dan ook essentieel.

De kwaliteit van onze afdeling staat of valt met goede samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld intern met andere afdelingen binnen het directoraat-generaal Fiscale Zaken, maar ook met de Belastingdienst en de Douane als uitvoerders. Ook daarbuiten werken we intensief samen met andere ministeries, zoals Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook met het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, externe belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Tot slot werken we op internationale dossiers samen met onze collega’s in Brussel en in andere EU-lidstaten.

Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling, jouw wensen, kennis, ervaring en talenten. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten.

Wil je meer weten en nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan zeker contact met ons op.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 6.419
schaal 11
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minfin.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Samira Akaiouar, Diversiteitrecruiter
06-25053508
s.r.k.akaiouar@minfin.nl
Contactpersoon vacature
Lennard Claassen, Plaatsvervangend afdelingshoofd btw en overdrachtsbelasting (tot 28 juli 2021)
06-29391407
l.p.claassen@minfin.nl
Mirjam Wensveen, Senior beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen (vanaf 28 juli 2021)
06-31662470
m.wensveen@minfin.nl

Informatie over de afdeling:
Directoraat-generaal Fiscale Zaken

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
De directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid en wetgeving op het terrein van de verbruiksbelastingen (o.a. btw, milieubelastingen en accijnzen), de Douane en het internationale belastingrecht. Wij vertegenwoordigen het ministerie van Financiën bij de Wereld Douane Organisatie en participeren in diverse werkgroepen van de OESO en EU. De directie is coördinerend opdrachtgever van de Douane.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: (1) Milieubelastingen en accijnzen, (2) Btw en overdrachtsbelasting, (3) Douane en (4) Internationale aangelegenheden.

Afdeling Milieubelastingen en Accijnzen
Onze afdeling is verantwoordelijk voor het adviseren over en het voorbereiden, opstellen en toelichten van beleid en wetgeving op het gebied van milieubelastingen, autobelastingen, accijnzen en mogelijke gezondheidsheffingen. Denk hierbij aan suiker, vet, vlees en e-sigaretten. Wij werken aan actuele maatschappelijk relevante dossiers, zoals de verdere vergroening van het belastingstelsel en de CO2-heffing. Daarbij onderhouden we nauw contact met de Belastingdienst en de Douane, andere ministeries, planbureaus, externe belangengroepen, maatschappelijke organisaties en de EU.

We werken met dertien veelal senior collega’s. Het team kent een grote variëteit aan werkervaring en studieachtergronden. Wat ons bindt? Onze affiniteit met concrete fiscale vraagstukken die midden in het politieke en maatschappelijke debat staan, politieke betrokkenheid en onze ambitie om zaken tot een goed einde te brengen.

De medewerkers van de afdeling Milieubelastingen en Accijnzen maakten tot voor kort deel uit van een grotere afdeling Verbruiksbelastingen. In het kader van de herinrichting van het DG Fiscale Zaken is deze afdeling recent onderverdeeld in twee aparte afdelingen: Milieubelastingen en Accijnzen én een afdeling Btw en Overdrachtsbelasting.

Over de werkgever:
Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site