Adviseur Verbijzonderde Interne Controle [GEARCHIVEERD]

Belastingdienst
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Apeldoorn
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
Bachelor - HBO
-
12-06-2021
31-07-2021Verlopen

Functieomschrijving

“Samen met de lijn ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen in control zijn en blijven. Dat is waar het team Interne Beheersing Gegevens voor gaat.” Jacob Witvoet, Audit-Controller bij de Belastingdienst.

De beheersing van de belangrijkste risico’s van complexe processen in kaart brengen door onderzoeken uit te voeren en de processen visualiseren zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn. En van hieruit het lijnmanagement adviseren over (proces)verbeteringen vanuit een interne beheersing perspectief.
Als adviseur Verbijzonderde Interne Controle hou je je hiermee bezig en draag je bij aan een betere risicobeheersing voor CAP, Cluster Gegevens. Op de afdeling Interne beheersing Gegevens houden we ons bezig met interne beheersingstaken voor het Cluster Gegevens. Denk aan de uitvoering van, en ondersteuning bij, verbijzonderde interne controle, interne audits, AO/IC, risicomanagement, informatiebeveiliging en privacy.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
Je draagt bij aan jaarplanningen voor de uit te voeren verbijzonderde interne controles, die je ook zelf meehelpt uit te voeren. Met de proceseigenaar binnen het cluster Gegevens stem je vervolgens je bevindingen af en breng je advies over mogelijke verbeteringen uit. Over de voortgang van deze interne controles stem je binnen het team Interne beheersing Gegevens af. Je bewaakt de voortgang van de bevindingslijst en rapporteert hierover aan het management van het cluster Gegevens. Als adviseur Verbijzonderde Interne Controle voer je werkzaamheden uit ten aanzien van diverse processen voor het cluster Gegevens en adviseer je de managers over te treffen AO/IC maatregelen. Met een frisse blik en een dosis energie speel je een rol van betekenis in de verdere professionalisering van de interne beheersing binnen het cluster.

Administratieve Organisatie (AO)
Je beschrijft de administratieve organisatie (AO) van diverse processen en stemt dit af met betrokken leidinggevende en procesdeskundige. Je toetst de AO-beschrijvingen aan de kwaliteitseisen en vervult een regiefunctie voor wat betreft het plaatsen van de beschrijvingen in het handboek AO. Verder initieer je verbeteringen ten behoeve van een efficiënte en effectieve administratieve organisatie, treed je op als vraagbaak en volg je relevante ontwikkelingen in het vakgebied.

Functie eisen

Jouw competenties?

Herken jij jezelf ook hierin?
Jij bent vaardig in het interpreteren van procesontwerpen. Je bent zelfstandig, professioneel, kritisch en resultaatgericht en je hebt ambitie om jezelf verder te ontwikkelen. Verder heb je een brede belangstelling, kijk je over de grenzen van je vakgebied heen en werk je graag in teamverband

Arbeidsvoorwaarden

€ 2.756
€ 4.430
schaal 10
In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
-

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Aanvullende details

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Gezien de huidige maatregelen zullen deze gesprekken plaatsvinden via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
belastingdienst@peoplexs.com
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Angelique van Hal, adviseur Werving & Selectie
06 - 21 36 92 82
a.van.hal@belastingdienst.nl
Contactpersoon vacature
Geraldine Juliet
06 - 52 55 98 60
ge.juliet@belastingdienst.nl
Jacob Witvoet
06 - 18 30 45 71
js.witvoet@belastingdienst.nl

Informatie over de afdeling:
Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Over de werkgever:
Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site