Agrarisch vacatures

Op deze website vindt u een overzicht van alle actieve vacatures van de Nederlandse overheid. Alle informatie op deze website is actueel en wordt elk uur bijgewerk (laatste update: vandaag 21:02 uur).

Zoek in 1565 actieve vacatures.

(Sr.) Beleidsmedewerker(s)Transitiefonds Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Optimale bescherming van onze unieke natuur in Nederland. Herstel van de biodiversiteit. Realisatie van duurzame landbouw. Als (senior) beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zorg je dat deze doelen steeds dichterbij komen. Hiermee zet het kabinet in op onder meer kringlooplandbouw, nieuwe verdienmodellen in de agrarische sector en natuurverbetering. Als (senior) beleidsmedewerker werk je op het snijvlak van beleid en uitvoering. Je bent...

Ga naar vacature (Sr.) Beleidsmedewerker(s)Transitiefonds Landelijk Gebied en Stikstof

Senior Adviseur Grondtransacties en Afwaardering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
14-05-2022
30-05-2022

Grond en afwaardering zijn twee cruciale onderwerpen voor de succesvolle transitie van het landelijk gebied. Met jouw expertise begeleid en adviseer je provincies bij verzoeken tot grondtransacties door de nationale grondbank en bij verzoeken tot afwaardering van grond. Vanuit de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag vervul je een liaisonfunctie. Goed nieuws: er is plaats voor twee senior adviseurs. Grondmobiliteit en het (financieel) mogelijk maken van...

Ga naar vacature Senior Adviseur Grondtransacties en Afwaardering

Senior beleidsmedewerker landbouwinnovatie gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Innovatieprojecten ondersteunen die leiden tot een toekomstbestendige landbouw. Daarmee ga je aan de slag als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Samen met de vele betrokken partijen maak jij innovatie mogelijk. Zodat we naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem gaan waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen de landbouwproductie, het ecosysteem en het klimaat. Gebiedsgerichte kennis en innovatie: het zijn de...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker landbouwinnovatie gebiedsgericht werken

Sr. Beleidsmedewerker Natuur en Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Een historisch grote opgave. Daar werk jij aan mee als senior beleidsadviseur natuur en gebiedsgericht werken. Er moeten de komende tijd veel keuzes gemaakt worden over hoe we de natuur in Nederland verder willen ontwikkelen. Op het ministerie in Den Haag leveren wij een bijdragen aan de natuur- en stikstofdoelstellingen.Help jij ons mee om de opdracht uit het coalitieakkoord uit te voeren? Jij gaat aan de slag in een gloednieuwe functie. Naar aanleiding van de opdracht uit het coalitieakkoord...

Ga naar vacature Sr. Beleidsmedewerker Natuur en Gebiedsgericht Werken

Beleidsadviseur data

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

De stikstof- en klimaatcrisis stelt ons als maatschappij voor grote uitdagingen. Een zorgvuldige monitoring van alle maatregelen is met het oog op alle vervolgstappen essentieel. Met jouw kennis en kunde op het vlak van datamanagement draag je doelgericht bij aan het nemen van de juiste besluiten in Den Haag. Je werkt aan een goed en toekomstbestendig plan voor datamanagement om de aanpak voor stikstof te ondersteunen en structuur aan te brengen in de veelheid aan informatie en datastromen....

Ga naar vacature Beleidsadviseur data

Senior Adviseur Versterken Capaciteitsvraagstuk gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Als adviseur voor het versterken van de capaciteit voor gebiedsprocessen heb je een belangrijke rol bij een grote, maatschappelijke opgave. Vanuit Den Haag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sta je aan de basis van de transitie van het landelijk gebied en help je mee de organisatie en samenwerkingen hiervoor vorm te geven. Met jouw team binnen de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) werk je aan het vraagstuk van de bemensing van de...

Ga naar vacature Senior Adviseur Versterken Capaciteitsvraagstuk gebiedsprocessen

Senior financieel adviseur afwaardering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
14-05-2022
30-05-2022

Afwaardering van grond is een van de cruciale onderwerpen voor de succesvolle transitie van het landelijk gebied. Als senior financieel adviseur pak je verzoeken om grond af te waarderen op. Dat doe je vanuit de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag, waar plaats is voor niet één, maar twee financieel adviseurs. Het (financieel) mogelijk maken van extensiever grondgebruik is de komende jaren cruciaal om de transitie van het landelijk gebied te laten...

Ga naar vacature Senior financieel adviseur afwaardering

Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
14-05-2022
30-05-2022

Als senior beleidsmedewerker sta je voor een mooie uitdaging: invulling geven aan de kaders rondom toestemmingsverlening. Dit doe je voor het stikstofprobleem, een actueel onderwerp. Niet alleen, maar samen met jouw gedreven collega’s bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof. Vanuit Den Haag denk je na over het beleid van morgen. Je focust daarbij op de lange termijn en adviseert de minister over voorgenomen beleid. Samen met jouw collega’s maak jij het beleid voor...

Ga naar vacature Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Beleidsadviseur governance implementatie en monitoring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
14-05-2022
30-05-2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt gebruik van het instrument AERIUS van RIVM om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden te berekenen, registreren en te monitoren. AERIUS wordt beheerd door het RIVM onder systeemverantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. Het rekenhart AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument dat ondersteuning biedt bij toestemmingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming Wnb. De...

Ga naar vacature Beleidsadviseur governance implementatie en monitoring

Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Voor de grote uitdagingen rond natuur en landbouw zijn slimme innovaties nodig. Daarom investeren we in de opleiding van huidige én toekomstige talenten met een passie voor het groene domein. Aan jou als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag de mooie taak om groen onderwijs en kennisdeling te stimuleren. Dat doe je vanuit het team Internationaal en Onderwijs. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt in...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Het landelijk gebied in Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Denk aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw en ecologisch robuuste wateren. Als senior juridisch beleidsmedewerker voor het programma Natuurinclusief bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag help je ons deze ambities waar te maken. Je ontwikkelt mede natuurinclusief beleid, versterkt met jouw sturing de uitvoering ervan, en realiseert partnerschappen met het veld. Om de...

Ga naar vacature Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Sr. Economisch Beleidmedewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

De grote en ingrijpende opgaven waarvoor het landelijk gebied in Nederland de komende jaren staat, gaan jou aan het hart. Denk aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw en ecologisch robuuste wateren. Als senior economisch beleidsmedewerker voor het programma Natuurinclusief bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag sta jij aan de lat van ons beleid. Het bereiken van onze natuurdoelen vraagt om beleid dat binnen én buiten de natuurgebieden de condities...

Ga naar vacature Sr. Economisch Beleidmedewerker Natuurinclusiviteit

(Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Sterke, veerkrachtige natuur. Natuurinclusieve landbouw. Ecologisch robuuste wateren. Het zijn dit soort ingrijpende opgaven waarmee ons landelijk gebied de komende jaren te maken heeft. En jij helpt om die te realiseren. Als beleidsmedewerker voor het programma Natuurinclusief bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag ontwikkel je mbeleid en versterk je de uitvoering. Het bereiken van de gewenste natuurdoelen vraagt om beleid dat binnen én buiten de...

Ga naar vacature (Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Beleidsondersteuner Parlementaire Verzoeken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
14-05-2022
30-05-2022

Werken aan een thema dat volop in de publieke en politieke belangstelling staat. Jij doet het dagelijks als beleidsondersteuner parlementaire verzoeken. In Den Haag ondersteun je het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat door het stikstofvraagstuk te maken heeft met een continue stroom aan parlementaire werkzaamheden.Bij het team Parlementair help jij je collega’s bij uiteenlopende werkzaamheden. Jouw werkdagen...

Ga naar vacature Beleidsondersteuner Parlementaire Verzoeken

Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

De toekomst van de landbouw, de beperking van de stikstofuitstoot, versterking van de natuur: om de vele uitdagingen in het landelijk gebied het hoofd te bieden, zijn innovatie, kennisontwikkeling en -verspreiding onmisbaar. Als senior beleidsmedewerker vervul jij hierin bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een spilfunctie. Jouw doel? Dat ontwikkelde kennis daadwerkelijk gebruikt wordt en innovaties verder komen. Jij gaat aan de slag met de kennis- en...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Sr. Beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Werken aan een thema dat volop in de publieke en politieke belangstelling staat. Jij doet het dagelijks als senior beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector.In Den Haag werk je bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het oplossen van het stikstofvraagstuk. Een goed gecoördineerde en tijdige implementatie van het maatregelenpakket stikstofreductie is essentieel om de doelstellingen voor...

Ga naar vacature Sr. Beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector

Senior adviseur ontwikkeling kennis en capaciteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Rijk, provincies en andere overheden succesvol en slagvaardig de transitie van het landelijk gebied laten uitvoeren: dat is jouw doel als senior adviseur kennis en capaciteit. Vanuit opleidings- en ontwikkelperspectief werk je aan het vraagstuk van de capaciteit voor gebiedsprocessen. Zo help je vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag de organisatie en samenwerkingen vormgeven. Zodat we samen nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw.Je...

Ga naar vacature Senior adviseur ontwikkeling kennis en capaciteit

Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Bijdragen aan de opbouw van een gloednieuwe regie-organisatie én de aanpak van maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Die kans krijg je als senior juridisch adviseur bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag. Met jouw juridische adviezen vergroot je de realisatiekracht van de organisatie. We hebben plek voor twee senior juridisch adviseurs. Jullie gaan straks nauw samenwerken met elkaar én met de coördinerend juridisch...

Ga naar vacature Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Financieel beheer, de aansturing van uitvoerende diensten en het bieden van ondersteuning. Op meerdere manieren draag jij als senior adviseur aansturing en financiën bij aan de opbouw van een goed werkend Directoraat-Generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Zo helpen we verschillende departementen en overheden grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken. Een uitdagende taak in een...

Ga naar vacature Adviseur Aansturing en Financiën

Senior adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.919 - € 6.547
13-05-2022
30-05-2022

Pionieren. Dat is wat jij gaat doen als senior adviseur. Want je sluit je aan bij de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied. Hier help je het Transitiefonds in te richten: een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen. Tegelijkertijd zet je een risicomanagementsysteem op. Zo lever je een waardevolle bijdrage aan de versterking van de natuur en realisatie van de klimaatopgave. We zijn op zoek naar meerdere senior adviseurs voor onze clusters...

Ga naar vacature Senior adviseur Transitiefonds

(Senior) Beleidsmedewerker Monitoring en Evaluatie Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied natuur en landbouw. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zetten we transities in gang om onze leefomgeving te versterken en nieuw perspectief te creëren voor bewoners en agrariërs. Daarvoor is nieuw beleid nodig. Wat is jouw rol hierin als beleidsmedewerker? Je begeleidt collega’s bij de monitoring en evaluatie van beleid en helpt inzicht te geven in de effectiviteit van dat beleid. Je werkt...

Ga naar vacature (Senior) Beleidsmedewerker Monitoring en Evaluatie Gebiedsgericht Werken

Adviseur beleidsvorming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Het klinkt zo logisch: de nationale doelen kunnen alleen gerealiseerd worden als de uitvoering op orde is. De afgelopen jaren is gebleken dat voor goede uitvoering goed uitvoerbaar beleid nodig is. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar beleidsvorming, juist vanuit de praktijk. Zijn kaders realistisch en realiseerbaar? Vanuit dat perspectief draag jij er als adviseur in een splinternieuwe regieorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag aan bij...

Ga naar vacature Adviseur beleidsvorming

Clustercoördinator Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 4.367 - € 6.547
13-05-2022
30-05-2022

Wat jouw functie van clustercoördinator zo interessant maakt? Je werkt op strategisch niveau mee aan de realisatie van belangrijke thema’s. Zoals de inrichting van het Transitiefonds – een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen – en de opzet van het risicomanagement en de toetsingssystemen. Of de monitoring en verantwoording hiervan. Vanuit Den Haag leid je één van de clusters binnen de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk...

Ga naar vacature Clustercoördinator Transitiefonds

Senior Directeur-secretaris regieorganisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Een van de twee directeuren ondersteunen van DG Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied, de regieorganisatie die schakelt tussen beleid en uitvoering. Werken in een dynamische organisatie bovendien die nog volop in opbouw is. En met jouw ondersteuning op het hoogste niveau bijdragen aan de aanpak van dé grote opgaven van deze tijd: de stikstof- en klimaatcrisis. Dat maakt jouw functie als senior directeursecretaris bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Ga naar vacature Senior Directeur-secretaris regieorganisatie

(Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Een toekomstbestendige landbouw die het hoofd kan bieden aan actuele uitdagingen als de stikstof- en klimaatcrisis; deze complexe maatschappelijke opgave vraagt veel inzet van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We richten dan ook een nieuw team in: het team Transitie Landelijk Gebied. Als (senior) beleidsmedewerker met feeling voor landbouw en natuur, ben jij hierbij onmisbaar. De schakel tussen de...

Ga naar vacature (Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Directeur-secretaris regieorganisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Een van de twee directeuren ondersteunen van DG Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied, de regieorganisatie die schakelt tussen beleid en uitvoering. Werken in een dynamische organisatie bovendien die nog volop in opbouw is. En met jouw ondersteuning op het hoogste niveau bijdragen aan de aanpak van dé grote opgaven van deze tijd: de stikstof- en klimaatcrisis. Dat maakt jouw functie als directeursecretaris bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een...

Ga naar vacature Directeur-secretaris regieorganisatie

Senior adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Financieel beheer, de aansturing van uitvoerende diensten en het bieden van ondersteuning. Op meerdere manieren draag jij als senior adviseur aansturing en financiën bij aan de opbouw van een goed werkend Directoraat-Generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Zo helpen we verschillende departementen en overheden grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken. Een uitdagende taak in een...

Ga naar vacature Senior adviseur Aansturing en Financiën

Senior juridisch adviseur staatssteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Van stikstofreductie tot natuurbehoud tot nieuwe vormen van agrarisch ondernemen. De uitdagingen voor het landelijk gebied liegen er niet om. Eén ding is zeker: er is een transitie nodig. Om die succesvol uit te voeren, starten we met de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag. Als senior juridisch adviseur draag je bij aan de opbouw van RTLG en adviseer je over staatssteunaspecten bij subsidies en andere vormen van bekostiging. Rechtmatig handelen is...

Ga naar vacature Senior juridisch adviseur staatssteun

(Senior) Adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.344 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Of dit een baan is met maatschappelijke impact én groeikansen? Nou en of! Als adviseur Transitiefonds draag je bij aan de transitie in het landelijk gebied. Daarbij horen grote thema’s als de versterking van de natuur, reductie van de stikstofuitstoot en realisatie van de klimaatopgave. Jij beoordeelt gebiedsplannen, monitort de voortgang hiervan en adviseert over benodigde financiële middelen. Dit alles doe je vanuit de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk...

Ga naar vacature (Senior) Adviseur Transitiefonds

Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
12-05-2022
30-05-2022

Reductie van de stikstofuitstoot. Versterking van de natuur. De transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Hoe we deze doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Dat deze gebiedsgerichte aanpak optimaal wordt uitgevoerd, is cruciaal. Hierin speel jij als beleidscoördinator bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een grote rol. Binnen het team Strategie en Beleidsvorming geef jij richting aan een divers aantal beleidsthema’s....

Ga naar vacature Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Jurist Staatsteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

De stikstof- en klimaatcrisis vragen om versterking van de natuur in Nederland en nieuw perspectief voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Voor deze transitieopgaven ontwikkelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een nieuwe integrale en gebiedsgerichte aanpak. Jij borgt als jurist de juridische kwaliteit van onze plannen door op basis van het staatsteunrecht te adviseren over wat wel en niet is...

Ga naar vacature Jurist Staatsteun

(Senior) Adviseur gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

Vrijwel dagelijks gaat het in het nieuws over de klimaat- en stikstofcrises: uitdagingen die om een herinrichting van Nederlandse gebieden vragen. Als (senior) adviseur bij de regieorganisatie voor de transitie van het landelijke gebied, lever jij een bijdrage aan deze maatschappelijke opgave. Door jouw advies over gebiedsprocessen bevorder je de resultaten van het Rijk, provincies en andere overheden. De provincies stellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied diverse gebiedsplannen...

Ga naar vacature (Senior) Adviseur gebiedsprocessen

Coördinator landsdelenteam

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
12-05-2022
30-05-2022

De transitie van het landelijk gebied is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Als coördinator van één van de teams die hiervoor worden opgericht, zet jij je met je team in voor de totstandkoming van gebiedsplannen en de daarop volgende uitwerkingen. Jij bent het algemene aanspreekpunt voor jouw landsdeel. Dankzij jouw coaching en motivatie neemt je team actief deel aan de gebiedsprocessen en benadrukken jullie de nationale opgaven goed in de...

Ga naar vacature Coördinator landsdelenteam

Planoloog

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

Een dynamische baan met maatschappelijke impact. In een splinternieuwe organisatie waarin je de ruimte krijgt om te pionieren. En waarin je bijdraagt aan een historisch grote uitdaging. Klinkt dit goed voor jou als planoloog? Kom dan werken bij de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We hoeven jou als planoloog niet uit te leggen hoe uitdagend de tijd is waarin we leven. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan...

Ga naar vacature Planoloog

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de...

Ga naar vacature Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ecologen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

We hoeven jou als ecoloog niet uit te leggen hoe uitdagend de tijd is waarin we leven. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we voor een historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken. En nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw. Wil jij daaraan bijdragen? Waar kan dat beter dan op het snijvlak van Rijk en provincies? Grijp je kans: we zoeken meerdere ecologen.Je gaat aan de slag bij de regieorganisatie voor de transitie van het landelijk gebied van het...

Ga naar vacature Ecologen

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
12-05-2022
30-05-2022

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave...

Ga naar vacature Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Gebiedsadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

De transitie van het landelijk gebied is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Hoe we tot passende oplossingen komen, verschilt van gebied tot gebied. Als gebiedsadviseur bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied – een nieuwe organisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag ¬ zet jij je in voor de totstandkoming van gebiedsplannen en de daarop volgende uitwerkingen. Op basis van de kaders van het...

Ga naar vacature Gebiedsadviseur transitie landelijk gebied

Medewerker Toezicht en Handhaving Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
11-05-2022
02-06-2022

Als medewerker toezicht en handhaving beoordeel je of de Wet natuurbescherming wordt overtreden bij (grote) infrastructurele projecten. Je doet dit zowel intern als op locatie waarbij je handhavend kunt optreden. Hierbij pas je een breed palet aan bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen toe. Je gaat aan de slag als toezichthouder en handhaver soortenbescherming en wordt daarbij ingezet op verschillende onderwerpen, zoals; ruimtelijke ingrepen, houtopstanden, gedragscodes. Een ander onderdeel van...

Ga naar vacature Medewerker Toezicht en Handhaving Wet natuurbescherming

Contentspecialist agrarisch

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Assen
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
11-05-2022
25-05-2022nog 9 dagen

Je vastbijten in complexe regelingen en interessante, maar pittige onderwerpen. En die vertalen naar begrijpelijke webcontent voor ondernemend Nederland. Dat is jouw uitdaging als tekstschrijver. Het mooie daarvan? Je teksten geven ondernemers de informatie die ze nodig hebben om hun agrarische ambities waar te maken. Dit ga je doenStel: er is een nieuwe regeling op het gebied van visserij. Dan zorg jij dat we daar op www.rvo.nl en in brieven goed over communiceren. De communicatieadviseur...

Ga naar vacature Contentspecialist agrarisch

Senior beleidsmedewerker veterinair tuchtrecht

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
11-05-2022
01-06-2022

De diergeneeskundige zorg in Nederland op hoog niveau houden, en bijdragen aan verbeteringen in het vakgebied. Dat is jouw missie als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn in Den Haag. In de rol van gemachtigd klachtenambtenaar onderzoek je of dierenartsen zich aan de wet en geldende normen in het veterinaire werkveld houden. Is het antwoord ‘nee’? Dan zorg jij dat hun zaak voor het veterinair tuchtcollege komt. In het belang van de dier- en...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker veterinair tuchtrecht

Beleidsondersteuner Raden & Reizen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
09-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Vind jij het leuk om alles op rolletjes te laten verlopen? Spreekt het jou aan om de bewindspersoon en ambtelijke top van LNV te ondersteunen en ontzorgen bij grote internationale evenementen? Dan zit je bij het cluster Raden & Reizen van de directie EIA (Europees, Internationaal & Agro-economisch beleid) op de juiste plek.En is dat toevallig….. het cluster Raden & Reizen zoekt nu een nieuwe collega. Bij reizen naar het buitenland ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke...

Ga naar vacature Beleidsondersteuner Raden & Reizen

Teamleider Inspectieteam Dier

NVWA
Utrecht
36
€ 3.919 - € 5.825
07-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Wil jij bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van dieren? Ben je een ervaren leidinggevende die prioriteiten kan stellen? Durf jij ook onder druk een weloverwogen beslissing te nemen voor je medewerkers? Heb je daarnaast ervaring met ontwikkel- en verbetertrajecten? Dan is deze functie als Teamleider Inspectieteam Dier bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als Teamleider Inspectieteam Dier kom je te werken bij de directie Handhaven, binnen de divisie...

Ga naar vacature Teamleider Inspectieteam Dier

Projectsecretaris

PBL
Den HaaG
28 - 30
€ 2.811 - € 4.519
07-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Het PBL doet onderzoek op het gebied van de leefomgeving om de overheid en andere belangrijke spelers van advies te kunnen dienen over bijvoorbeeld klimaatbeleid, natuur, landbouw, waterveiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en regionale economie. We doen dat in de vorm van projecten. Sommige van deze projecten zijn complex: ze hebben een looptijd van enkele jaren, er werken tientallen medewerkers aan mee, zowel van het PBL zelf als van andere kennisinstellingen en onderzoeksbureaus, en er...

Ga naar vacature Projectsecretaris

Projectsecretaris

PBL
Den Haag
28 - 30
€ 2.811 - € 4.519
07-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Beschrijving van de functie Het PBL doet onderzoek op het gebied van de leefomgeving om de overheid en andere belangrijke spelers van advies te kunnen dienen over bijvoorbeeld klimaatbeleid, natuur, landbouw, waterveiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en regionale economie. We doen dat in de vorm van projecten. Sommige van deze projecten zijn complex: ze hebben een looptijd van enkele jaren, er werken tientallen medewerkers aan mee, zowel van het PBL zelf als van andere kennisinstellingen...

Ga naar vacature Projectsecretaris

Procesmanager ruimtelijke transitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
36
€ 3.919 - € 6.547
06-05-2022
07-06-2022

Een spilfunctie in het vormgeven van transities met ruimtelijk impact? Die heb je als procesmanager ruimtelijke ordening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dankzij jouw werk krijgen we de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit én verduurzaming van de landbouw op gang. Een veelzijdige baan, waarbij je niet alleen in Utrecht nodig bent, maar overal in Nederland aan de slag gaat.  Je steekt je handen uit de mouwen. Want er moet nogal wat werk verzet...

Ga naar vacature Procesmanager ruimtelijke transitie

Programma Adviseur Landrechten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
24 - 36
€ 3.344 - € 5.139
05-05-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Binnen het team Mondiale Vraagstukken Voedselzekerheid zoeken wij een Programma Adviseur Landrechten voor 'LAND-at-scale'. De afdeling internationale ontwikkeling onderdeel team Mondiale vraagstukken (MV) voert diverse programma's uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze programma's zijn gericht op armoedebestrijding, door onder andere een bijdrage aan voedselzekerheid zoals: De SDG Partnerschapfaciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). LAND-at-scale. De...

Ga naar vacature Programma Adviseur Landrechten

Inspecteur / Medewerker Toezicht meststoffen

NVWA
= woonplaats
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
05-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Weet jij hoe een agrarisch bedrijf in elkaar zit? Kun jij je tanden in een berg gegevens zetten om te ontdekken wat er niet klopt en laat je niet los voordat je het gevonden hebt? Kun je de bevindingen vervolgens duidelijk rapporteren?Overweeg dan eens om Inspecteur/Medewerker Toezicht Meststoffen te worden bij de NVWA. Als Inspecteur/Medewerker Toezicht Meststoffen kom je te werken in een inspectieteam meststoffen met werkgebied Zuid Nederland (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid Holland). Je...

Ga naar vacature Inspecteur / Medewerker Toezicht meststoffen

Moleculair Mycoloog

NVWA
Wageningen
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
05-05-2022
01-06-2022

Heb je een passie voor het ontwikkelen van diagnostische tools? Was jij tijdens je studie biologie of plantwetenschappen al geïnteresseerd in de schimmels en hun interactie met planten? Dan is dit je kans om die kennis in de praktijk te brengen! Als Moleculair Mycoloog kom je te werken bij de afdeling Nationaal Referentie Centrum (NRC) en werk je zowel samen in een groep van tien mycologen, als met een groep van twintig moleculair biologen. Zij dienen als opdrachtgever én als...

Ga naar vacature Moleculair Mycoloog

Inspecteur/adviseur Expertise Dierenwelzijn

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
05-05-2022
27-05-2022nog 11 dagen

Wil jij een bijdrage leveren aan effectief toezicht op dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland? Betrokken zijn bij actuele en grote maatschappelijke vraagstukken? Ben je daarnaast analytisch sterk met een goed oog voor data en processen? Dan is deze functie bij het cluster Dierenwelzijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!Wij zijn op zoek naar een verbindende inspecteur/adviseur die innovatie hoog in het vaandel heeft. Je komt te werken bij de divisie...

Ga naar vacature Inspecteur/adviseur Expertise Dierenwelzijn

Senior Inspecteur Export

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
04-05-2022
19-05-2022nog 3 dagen

Wil jij bijdragen aan de optimalisering van de export van dieren en/of producten met dierlijke oorsprong? Lijkt het jou een uitdaging om bij te dragen aan het ontwikkelen en ondersteunen van toezicht bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)? Dan is deze uitdaging een mooie kans! Als Senior Inspecteur Export kom je te werken binnen het team Import & Export cluster Export van de directie Keuren. Het team bestaat (nog) uit ruim dertig collega’s en samen met de...

Ga naar vacature Senior Inspecteur Export

Planner Fyto GWB CMV operationeel & incidenten

NVWA
= woonplaats
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
03-05-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Heb jij ervaring met plannen? Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat circa 60 inspecteurs (3 teams) op de juiste tijd en op de juiste plaats staan om hun werk te kunnen doen? Ben je het gewend, dat een planning kan veranderen, doordat een klus uitloopt, er ineens een crisis ontstaat, of omdat het warme weer om een aanpassing vraagt? Vind je het mooi dat er nog geen vast planningssysteem is, waardoor je vrij bent om een mooi systeem in te richten? Dan horen onze inspecteurs (ca. 55),...

Ga naar vacature Planner Fyto GWB CMV operationeel & incidenten

Programmamanager Nationale Eiwit Strategie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
28 - 32
€ 4.367 - € 6.547
29-04-2022
24-05-2022nog 8 dagen

Ben jij door opleiding en ervaring thuis in het Agro-domein? En loop jij warm voor onderzoek naar innovatieve eiwitrijke bronnen voor zowel mensen als dieren, zodat we op termijn steeds minder afhankelijk worden van importstromen? Als manager van het programma Nationale Eiwit Strategie sta je zelf aan het roer om de strategie succesvol om te zetten in uitvoering. Je bent programmamanager Nationale Eiwit Strategie bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, onderdeel van het...

Ga naar vacature Programmamanager Nationale Eiwit Strategie

Adviseur landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
27-04-2022
30-05-2022

Bijdragen aan de verandering die nodig is om te komen tot duurzame landbouw: dat is wat jou drijft. Als adviseur landbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijg je dan ook energie van de vertaling vanuit beleid naar de praktijk, en omgekeerd. Vanaf je hybride werkplek in Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle of Roermond ben je met adviezen een echte kartrekker in het team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling. Je bent de schakel tussen onze opdrachtgevers (voornamelijk het ministerie van...

Ga naar vacature Adviseur landbouw

Senior adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
27-04-2022
30-05-2022

Werk je graag aan complexe gebiedsontwikkelingsprojecten die ruimtelijke én maatschappelijke impact hebben, zoals de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit en verduurzaming van de landbouw? Bij ons wacht jou als senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een uitdagende en veelzijdige functie, midden in de dynamiek tussen het Rijk en de regio. Jij bent straks dé innoverende en coördinerende kracht bij het vormgeven van transities die ruimtelijk veel...

Ga naar vacature Senior adviseur gebiedsgerichte aanpak

Teamleider Veterinaire Keuring & Exportcertificering

NVWA
Utrecht
36
€ 3.919 - € 5.825
27-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Heb je een opleiding afgerond in een veterinaire richting? Lijkt het je een uitdaging om leiding te geven aan een gepassioneerd team van toezichthoudende dierenartsen en assistent inspecteurs? Sta jij achter ons missie om leiding te geven vanuit richting, rust en aandacht? Dan ben jij de teamleider veterinaire keuring & exportcertificering waar wij naar op zoek zijn!Als teamleider veterinaire keuring & exportcertificering kom je te werken binnen de directie Keuren. Je hebt een uitdagende...

Ga naar vacature Teamleider Veterinaire Keuring & Exportcertificering

Adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.811 - € 5.139
27-04-2022
30-05-2022

Wil jij jouw kennis van gebiedsontwikkeling inzetten bij belangrijke, maatschappelijke thema’s als de energietransitie, de stikstofopgave, het herstel van biodiversiteit en de verduurzaming van de landbouw? Dan ben je van harte welkom als adviseur gebiedsgerichte aanpak bij team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling! Ons team werkt vanuit Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle en Roermond. Je kunt dus werken op het kantoor dat voor jou het meest dichtbij is. Of je nu een startend of ervaren adviseur...

Ga naar vacature Adviseur gebiedsgerichte aanpak

Adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
27-04-2022
07-06-2022

Werken aan internationale projecten op het gebied van duurzaam landgebruik, regionaal-economische ontwikkeling, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Zelfstandig gebiedsanalyses uitvoeren en die uitwerken in gebiedsontwikkelingsplannen. En samenwerken met collega’s uit andere culturen. Jouw baan als adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal is superafwisselend. Je reist veel en werkt daarnaast zowel thuis als op de RVO-vestiging in Utrecht. Je maakt deel uit van een van de teams Gebied...

Ga naar vacature Adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal

Validatie- en collectiemedewerker Entomologie en Mycologie

NVWA
Wageningen
32 - 36
€ 2.675 - € 3.617
23-04-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Heb je belangstelling voor insecten en/of schimmels? Ben je organisatorisch sterk en heb je een oog voor detail? Haal jij voldoening uit het ondersteunen/ontzorgen van taxonomisch specialisten? Dan is de functie Onderzoeksmedewerker morfologische validaties en referentiecollectie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit echt iets voor jou! Je komt te werken bij de afdeling Nationaal Referentiecentrum en gaat de vakgebieden entomologie en mycologie ondersteunen. Deze vakgebieden houden...

Ga naar vacature Validatie- en collectiemedewerker Entomologie en Mycologie

Regisseur toezicht gewasbescherming

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
22-04-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Heb jij kennis van toezicht en affiniteit met gewasbescherming? Lijkt het je leuk om als regisseur innovaties aan te jagen om het toezicht op gewasbescherming te verbeteren? Sta je stevig in je schoenen en ben je in staat om te communiceren met zeer uiteenlopende doelgroepen? Dan is de functie van Regisseur toezicht Gewasbescherming bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als toezichthouder staan we voor het bevorderen van een “toekomstbestendig”...

Ga naar vacature Regisseur toezicht gewasbescherming

25 Ervaren Toezichthoudend Dierenartsen

NVWA
Utrecht
24 - 36
€ 3.344 - € 5.139
22-03-2022
03-06-2022

Ben jij een ervaren dierenarts en wil je jouw schat aan (praktijk)ervaring graag inzetten in een baan die er echt toe doet? Ben je op zoek naar een baan met een goede werk-privé balans en vind je het leuk om samen te werken met vakgenoten en onderdeel uit te maken van een team? Wil je bovendien graag een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en de gezondheid van dieren in Nederland? Dan is deze vacature als Toezichthoudend Dierenarts bij de Nederlandse Voedsel- en...

Ga naar vacature 25 Ervaren Toezichthoudend Dierenartsen

25 Startende Toezichthoudend Dierenartsen

NVWA
Utrecht
24 - 36
€ 3.344 - € 5.139
22-03-2022
03-06-2022

Ben jij net afgestudeerd aan de opleiding Diergeneeskunde in Nederland of België en ben je op zoek naar een baan waarbij je een belangrijke maatschappelijke bijdrage kan leveren aan dierenwelzijn, diergezondheid en de voedselveiligheid in Nederland? Wil jij het verschil maken en werk doen dat er echt toe doet? Ben je op zoek naar een afwisselende baan waarin je inhoudelijk uitgedaagd wordt? Dan is de functie van Toezichthoudend Dierenarts bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit...

Ga naar vacature 25 Startende Toezichthoudend Dierenartsen

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site