Agrarisch vacatures

Op deze website vindt u een overzicht van alle actieve vacatures van de Nederlandse overheid. Alle informatie op deze website is actueel en wordt elk uur bijgewerk (laatste update: vandaag 9:04 uur).

Zoek in 2045 actieve vacatures.

Beleidsmedewerker Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
12-08-2022
29-08-2022

We zoeken een enthousiaste collega die de uitdaging aangaat om via zowel de inhoud als in het proces te helpen om de stikstofaanpak te laten slagen. In deze functie kom je in twee teams te werken.Je stapt aan boord bij het team dat zorgdraagt voor de uitvoering van het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten. Dit programma staat volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling. In dit team ben jij de schakel tussen beleid en uitvoering. Je zorgt dat de...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker Stikstof

Teamleider EU-subsidies

NVWA
Utrecht
36
€ 4.092 - € 6.045
12-08-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Teamleider van het landelijk team EU-subsidies; hoe leuk is dat!Binnen de directie Handhaven, divisie Inspectie, afdeling Plant, vis, EU en natuur hebben we een uitdagende functie en zijn we op zoek naar een enthousiaste en inspirerende teamleider voor het team EU-subsidies. De zittende teamleider, die in september de dienst verlaat zal je in de eerste periode bijstaan. Daarnaast is het MT PVEUN ook jouw platform om zaken ter bespreking in te brengen. Als teamleider geef je leiding aan een team...

Ga naar vacature Teamleider EU-subsidies

Teamcoördinator mest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
12-08-2022
26-08-2022nog 11 dagen

Het mestbeleid is een van de meest prominente beleidsdossiers van het ministerie van LNV. Het mestbeleid raakt de hele landbouw - van de veehouderij waar mest geproduceerd wordt tot de akker- en tuinbouw waar mest gebruikt wordt als voeding voor de plant - en is van grote invloed op ons milieu en de natuur - denk aan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de stikstofproblematiek. Daarbij gaat het om een fors stelsel van wet- en regelgeving met directe impact op de manier waarop...

Ga naar vacature Teamcoördinator mest

Beleidsmedewerker gewasbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
11-08-2022
31-08-2022

Houd jij van werken aan een maatschappelijke uitdaging in een dynamisch beleidsterrein, waar een transitie naar verdere verduurzaming aan de orde is? Dan is deze vacature je op het lijf geschreven. Je werkt als beleidsmedewerker gewasbescherming in een collegiaal team van 7 medewerkers die werken aan verschillende nationale en internationale aspecten van gewasbescherming. In jouw werkpakket zit o.m. het afhandelen van vrijstellingsverzoeken voor gewasbeschermingsmiddelen, de monitoring en...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker gewasbescherming

Senior beleidsmedewerker financieel instrumentarium land- en tuinbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
11-08-2022
31-08-2022

Vind jij het leuk om aan de slag te gaan met financieel instrumentarium voor de land- en tuinbouw? Dan is dit een uitgelezen vacature voor jou! De landbouw is veel in het nieuws en staat voor grote maatschappelijke opgaven, waaronder een transitie naar kringlooplandbouw. De transitie naar meer duurzame land- en tuinbouw vraagt – naast een verdienmodel – oplossingen voor specifieke innovatie- en transitievraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdelijke ondersteuning van boeren...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker financieel instrumentarium land- en tuinbouw

Adviseur Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
10-08-2022
12-09-2022

Het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgasemissies vanuit de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit en natuur- en waterkwaliteit zijn urgente, omvangrijke en complexe opgaven. RVO voert verschillende generieke en sectorale regelingen uit die hier (in)direct een bijdrage aan leveren en waarmee randvoorwaarden worden geschapen voor een duurzame agrarische sector.Bij de beschreven opgave spelen vele partijen een rol. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, het...

Ga naar vacature Adviseur Stikstof

Wetenschappelijk Medewerker Moleculaire Biologie HTS

NVWA
Wageningen
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
09-08-2022
23-08-2022nog 8 dagen

Wil jij werken in een geaccrediteerd laboratorium en met behulp van een breed scala aan moleculaire technieken een bijdrage leveren aan de veiligheid van de landbouw en natuur? Ben je proactief, leergierig en nieuwsgierig? Dan is de vacature Wetenschappelijk Medewerker Moleculaire Biologie HTS bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als Wetenschappelijk Medewerker lever je een bijdrage aan de diagnostiek van bestaande en nieuwe plantenziekten en -plagen. Ten...

Ga naar vacature Wetenschappelijk Medewerker Moleculaire Biologie HTS

Adviseur Chemische (proces)Technologie WBSO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
36
€ 2.957 - € 4.707
09-08-2022
12-09-2022

Zoek jij een gevarieerde baan op het gebied van de chemie en watertechnologie in een interessante en in verandering zijnde omgeving? Wij zoeken in het team WBSO-Chemie & Life Sciences een nieuwe collega. Wordt dit jouw droombaan?! De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijk instrument om de eigen research en development door bedrijven te stimuleren. Toekenning van deze fiscale faciliteit vindt plaats op basis van projectvoorstellen. Jij: adviseert over deze...

Ga naar vacature Adviseur Chemische (proces)Technologie WBSO

Senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijsbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
09-08-2022
30-08-2022

Wil jij je inzetten voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel met een billijk inkomen voor de primaire producent? Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet daar stevig op in door duurzame, concurrerende en innovatieve landbouw te stimuleren. Spreekt daarnaast een internationale werkomgeving jou aan? In de functie van senior coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt dit samen. Je bent als senior beleidsmedewerker...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijsbeleid

Wetenschappelijk Medewerker Moleculaire Biologie

NVWA
Wageningen
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
09-08-2022
23-08-2022nog 8 dagen

Wil jij werken in een geaccrediteerd laboratorium en met behulp van een breed scala aan moleculaire technieken een bijdrage leveren aan de veiligheid van de landbouw en natuur? Ben je proactief, leergierig en nieuwsgierig? Dan is de vacature Wetenschappelijk Medewerker Moleculaire Biologie echt iets voor jou! Als Wetenschappelijk Medewerker lever je een bijdrage aan de diagnostiek van bestaande en nieuwe plantenziekten en -plagen. Ten behoeve van die diagnostiek voer je onderzoek uit om nieuwe...

Ga naar vacature Wetenschappelijk Medewerker Moleculaire Biologie

Senior adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
08-08-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Bijdragen aan optimale Nederlandse natuur, duurzaam voedsel én de vitalisering van onze plattelandsregio’s. Dat doe jij als (senior) adviseur secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Hoe? Door erop toe te zien dat de uitvoerende organisaties en zelfstandige bestuursorganen van ons ministerie, zoals Staatsbosbeheer, hun werk goed doen. Je adviseert de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal over hun rol als eigenaar van...

Ga naar vacature Senior adviseur secretaris-generaal

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
08-08-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur en landbouw. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zetten we transities in gang om onze leefomgeving te versterken en nieuw perspectief te creëren voor bewoners en agrariërs. De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) van LNV zoekt een enthousiaste collega die hieraan een bijdrage wil leveren. Jouw functie bestaat daarbij uit twee hoofdtaken: Je geeft invulling aan de kennis en...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker

Clustercoördinator Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 4.551 - € 6.786
05-08-2022
05-09-2022

Wat jouw functie van clustercoördinator zo interessant maakt? Je werkt op strategisch niveau mee aan de realisatie van belangrijke thema’s. Zoals de inrichting van het Transitiefonds – een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen – en de opzet van het risicomanagement en de toetsingssystemen. Vanuit Den Haag leid je één van de clusters binnen de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied. Pionieren, inspireren en verbinden staan daarbij voorop. Jij geeft...

Ga naar vacature Clustercoördinator Transitiefonds

(Senior) Adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.503 - € 6.045
05-08-2022
05-09-2022

Of dit een baan is met maatschappelijke impact én groeikansen? Nou en of! Als adviseur Transitiefonds draag je bij aan de transitie in het landelijk gebied. Daarbij horen grote thema’s als de versterking van de natuur, reductie van de stikstofuitstoot en realisatie van de klimaatopgave. Jij beoordeelt gebiedsplannen, monitort de voortgang hiervan en adviseert over benodigde financiële middelen. Dit alles doe je vanuit de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied in Den...

Ga naar vacature (Senior) Adviseur Transitiefonds

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
04-08-2022
05-09-2022

Duurzame landbouw stimuleren. Tot gedragen oplossingen komen voor de problematiek op klimaatgebied. Maatregelen ontwikkelen om economische innovatie te stimuleren. Voorbeelden van misschien wel de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Daar werken we aan bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag. Met jouw hulp als projectsecretaris beleid kunnen we deze projecten en programma’s tot een succes te maken! Als...

Ga naar vacature Projectsecretaris beleid

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
04-08-2022
05-09-2022

De ontwikkeling van maatregelen die economische innovatie stimuleren. Het stimuleren van duurzame landbouw. Oplossingen voor de klimaatproblematiek. Bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag werken we opgavegericht aan misschien wel de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Help jij als projectsecretaris beleid om deze projecten en programma’s tot een succes te maken? Je maakt je deel uit van de POOL, de...

Ga naar vacature Projectsecretaris beleid

Coördinator kennisprogramma stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
29 - 36
€ 4.092 - € 6.045
04-08-2022
31-08-2022

De wetenschappelijke onderbouwing organiseren voor maatregelen tegen misschien wel het grootste vraagstuk van onze tijd: de uitstoot en depositie van stikstof. Zorgen voor transparante communicatie over trajecten en resultaten. En de wetenschap en de verschillende stakeholders bij elkaar brengen. Die elementen maken jouw baan als coördinator van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit interessant en uitdagend.Binnen het kennisprogramma...

Ga naar vacature Coördinator kennisprogramma stikstof

Beoordelaar Wet natuurbescherming en Wet dieren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag
32 - 36
€ 3.028 - € 4.247
03-08-2022
17-08-2022nog 2 dagen

Gaat het om het in- en uitvoeren of bezitten van beschermde diersoorten, jachtvogels, invasieve exoten of biologische bestrijders? Dan komen er verschillende vergunningen en ontheffingen bij kijken. Vind jij het belangrijk dat de Wet natuurbescherming en de Wet dieren worden nageleefd? Maak er werk van! Als beoordelaar bij RVO in Den Haag behandel je zelfstandig vergunningaanvragen en dossiers. In eerste instantie beoordeel je aanvragen voor dierentuinvergunningen. Het beoordelen van aanvragen...

Ga naar vacature Beoordelaar Wet natuurbescherming en Wet dieren

Senior beleidsadviseur landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
03-08-2022
26-08-2022nog 11 dagen

De vitaliteit van het platteland en de kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staan onder druk. Dat vraagt dat we nu keuzes maken en maatregelen treffen met het oog op de toekomst. Het gaat om klimaatverandering, problematiek van stikstofdepositie, uitstoot van broeikasgassen, watertekorten én perioden van wateroverlast, biodiversiteitsverlies, bodemdaling, tekortschietende waterkwaliteit en verzilting. Hierdoor wordt nog niet voldaan aan verschillende internationaal...

Ga naar vacature Senior beleidsadviseur landelijk gebied

Adviseur Milieu en stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
02-08-2022
12-09-2022

Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, het Kadaster en maatschappelijke organisaties werken steeds intensiever samen om tot integrale gebiedsgerichte oplossingen te komen. Oplossingen waar ook RVO een relevante bijdrage aan zal leveren.Het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgasemissies vanuit de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit en natuur- en waterkwaliteit zijn urgente, omvangrijke en complexe opgaven. RVO voert verschillende generieke en sectorale...

Ga naar vacature Adviseur Milieu en stikstof

Projectleider verbetering kwaliteit rapporten van bevindingen

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
02-08-2022
23-08-2022nog 8 dagen

Onze toezichthouders binnen de directie Keuren houden toezicht bij onder andere slachthuizen en op het transport van levende dieren bij aankomst op een verzamelcentra of slachthuis. Bij dit toezicht letten zij erop dat bedrijven zich houden aan de regels met betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar het komt ook voor dat bedrijven zich hier niet aan houden. Afhankelijk van de situatie en de professionele inschatting van de...

Ga naar vacature Projectleider verbetering kwaliteit rapporten van bevindingen

Inspecteur Vervoer Meststoffen

NVWA
=Woonplaats
32 - 36
€ 3.028 - € 4.247
29-07-2022
05-09-2022

Weet jij hoe de agrarische wereld in elkaar zit? Kun jij je tanden in de logistieke sector voor mesttransporten (intermediaire sector) zetten. Ontdekken wat er niet klopt en laat je niet los, voordat je het gevonden hebt? Dan is de functie Inspecteur Vervoer Meststoffen wellicht heel interessant voor jou! Wat ga je doen?Als Inspecteur Vervoer Meststoffen, binnen het team Vervoer Meststoffen, ben je de ogen en oren van de NVWA op het gebied van Meststoffenwetgeving. Je voert (risicogerichte)...

Ga naar vacature Inspecteur Vervoer Meststoffen

Programmamanager Natuurinclusief Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 5.126 - € 7.493
29-07-2022
19-08-2022nog 4 dagen

Om de doelen voor natuur te bereiken is er ook beleid nodig dat buiten de natuurgebieden de condities op orde brengt, zoals in de stad en het agrarisch gebied. En waarbij je de focus ook richt op onze economie, op sectoren en op het beïnvloeden van natuurinclusief gedrag. Daarvoor maak jij je vanuit Den Haag sterk als programmamanager van het programma Verbinden Landbouw en Natuur. Je doel is om de agrarische sector en keten natuurinclusief te laten ondernemen. Met je programmateam...

Ga naar vacature Programmamanager Natuurinclusief Landbouw

Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
29-07-2022
19-08-2022nog 4 dagen

Het bereiken van de natuurdoelen vraagt om beleid dat binnen én buiten de natuurgebieden de condities op orde brengt; in het landelijk gebied én in de gebieden binnen en rondom de stad. En het vraagt natuurinclusief gedrag in economische sectoren, zoals de landbouw. Het landelijk gebied in Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Denk aan het realiseren van klimaatdoelen, sterke, veerkrachtige natuur, natuurinclusieve landbouw en ecologisch robuuste wateren. Als senior...

Ga naar vacature Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Coördinerend beleidsmedewerker toestemmingverlening stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
29-07-2022
19-08-2022nog 4 dagen

Het team toestemmingverlening zoekt een enthousiaste collega die een stevige inhoudelijke opdracht wil oppakken en daarnaast als achtervang voor de projectmanager optreedt. Je komt te werken in een team dat dagelijks met alle beleidsmatige aspecten van toestemminverlening bezig is. Team toestemmingverlening bestaat nu 2 jaar en groeit nog steeds. Binnen het team wordt veel samengewerkt. Als coördinerend beleidsmedewerker sta je voor een mooie uitdaging: invulling geven aan de kaders rondom...

Ga naar vacature Coördinerend beleidsmedewerker toestemmingverlening stikstof

Private Sector Development coach (flexteam)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
29-07-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Heb jij ervaring met en wil je bijdragen aan Private Sector Development in ontwikkelingslanden? Ben je in staat om strategisch en flexibel met ambassades en directies van Buitenlandse Zaken mee te denken? Kun je creatief projecten ontwikkelen en deze degelijk monitoren en evalueren? Kun je synergie creëren tussen verschillende programma's en actoren, waaronder het Nederlandse bedrijfsleven, die actief zijn op een ontwikkelingsland? Houd je van een grote zelfstandigheid gecombineerd met een...

Ga naar vacature Private Sector Development coach (flexteam)

Inspecteur Vis-Certificering

NVWA
Utrecht
36
€ 2.817 - € 3.782
28-07-2022
19-08-2022nog 4 dagen

Heb jij veel affiniteit met vis en visserij? Spreekt het je aan om veel op pad te zijn om bij verschillende bedrijven keuringen voor viscertificeringen uit te voeren of de import van vis te controleren? Wil je bovendien een bijdrage leveren aan de positie van Nederland als betrouwbare exporteur van vis aan landen buiten de EU? Dan is deze functie als Inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als Inspecteur kom je te werken bij de directie Keuren, binnen...

Ga naar vacature Inspecteur Vis-Certificering

Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
28-07-2022
24-08-2022nog 9 dagen

Werken op het snijvlak van politiek, beleid en organisatie in het hart van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ben jij scherp en stressbestendig en spreekt die uitdaging jou aan, dan zoeken wij jou voor de functie bestuurlijk adviseur/DG-secretaris. In deze sollicitatieprocedure werft LNV een DG-secretaris voor Directoraat-Generaal Agro (DGA). Je adviseert de verschillende BR-leden over diverse (politiek-)bestuurlijke zaken, in het bijzonder de directeur-generaal Agro...

Ga naar vacature Bestuursadviseur / DG-secretaris

Directiesecretaris Managementteam

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
27-07-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom jij als directiesecretaris (senior beleidsadviseur) het managementteam van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) met raad en daad bijstaan? In deze functie ga je aan de slag met veel uiteenlopende onderwerpen en werk je met veel mensen en directies binnen LNV samen. De directie PAV is een dynamische omgeving met ruim 90 medewerkers en een interessant en complex werkveld. We werken aan duurzame en gezonde plantaardige teelten en...

Ga naar vacature Directiesecretaris Managementteam

Assistent Inspecteur Importkeuring- Team Luchthavens

NVWA
Schiphol
32 - 36
€ 2.615 - € 3.376
27-07-2022
18-08-2022nog 3 dagen

Als Assistent Inspecteur Importkeuring- Team Luchthavens draag je bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.Schiphol is verreweg de leukste werkplek die ik tot nu toe heb gehad. Het werk is super gevarieerd, waarbij elk soort dier of product wel voorbij komt. Van zeepaard tot nijlpaard en alles daar tussenin! Daarnaast is de band met collega’s heel goed. We zijn echt een team, wat ook wel nodig is op...

Ga naar vacature Assistent Inspecteur Importkeuring- Team Luchthavens

Senior Inspecteur Fytosanitair

NVWA
= woonplaats
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
26-07-2022
16-08-2022nog 1 dagen

We hebben we een nieuwe functie. We zijn voor het toezicht Fytosanitair/Gewasbescherming op zoek naar een Senior Inspecteur Fytosanitair.Heb jij veel kennis op het gebied van planten, plantenziekten en plagen, en vind je het leuk om een coördinerende functie te hebben waarbij je veel contact hebt met verschillende collega’s?Wij zoeken iemand die goed is in snel schakelen tussen verschillende onderwerpen. Iemand die graag een bijdrage levert aan de plantgezondheid in Nederland: een...

Ga naar vacature Senior Inspecteur Fytosanitair

Beleidmedewerker Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
26-07-2022
19-08-2022nog 4 dagen

De grote en ingrijpende opgaven waarvoor het landelijk gebied in Nederland de komende jaren staat, gaan jou aan het hart. Met jouw ervaring en kennis draag je dan ook graag vanuit Den Haag bij. Als beleidsmedewerker voor Natuurinclusief ontwikkel je mee het beleid, help je de uitvoering te versterken en werk je samen met partners in het veld. Om de natuurdoelen te bereiken heb je beleid nodig dat binnen en ook buiten de natuurgebieden de condities op orde brengt, in het landelijk gebied en in...

Ga naar vacature Beleidmedewerker Natuurinclusief

Informantenrunner/rechercheur

NVWA
= woonplaats
36
€ 2.957 - € 4.707
23-07-2022
23-08-2022nog 8 dagen

Als informantenrunner van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) ben je voortdurend op zoek naar informatie over complexe, ketengerelateerde, georganiseerde en/of internationaal georiënteerde criminaliteit binnen de toezichtsdomeinen van de NVWA. Denk hierbij aan grootschalige fraude met vlees, mestfraude, subsidiefraude en de illegale handel in diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Mede dankzij jouw informatie worden nieuwe opsporingsonderzoeken opgestart en ondersteunen we lopende...

Ga naar vacature Informantenrunner/rechercheur

Teammanager Zeevisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
23-07-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van teammanager Zeevisserij. Bij de afdeling Vergunningen & Handhaving van KPEU zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste teammanager voor het team Zeevisserij (VIR).Jouw team bestaat uit zo'n 20 medewerkers en je maakt - vanzelfsprekend - deel uit van het Managementteam van...

Ga naar vacature Teammanager Zeevisserij

(Senior) Beleidsmedewerker antibioticabeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 6.045
22-07-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Werk jij graag aan actuele thema's rond dier- en volksgezondheid en houd je van een dynamische werkomgeving? Lees dan nog even door! Wij van team Diergezondheid van het ministerie van LNV zoeken een beleidsmedewerker antibioticabeleid. Ons team werkt aan de bestrijding van dierziekten, verbetering van de diergezondheid en het verminderen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie in de dierhouderij. En op dat laatste vlak speel jij bij ons een belangrijke rol als senior...

Ga naar vacature (Senior) Beleidsmedewerker antibioticabeleid

(Senior) Beleidsmedewerker Zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
22-07-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Werk jij graag aan actuele maatschappelijke thema's rond dier- en volksgezondheid en houd je van een dynamische werkomgeving? Lees dan nog even door! Wij van team Diergezondheid binnen het ministerie van LNV zoeken een senior beleidsmedewerker zoönosenbeleid. Ons team werkt aan de bestrijding van dierziekten, verbetering van de diergezondheid, beheersen van zoönosenrisico's en het verminderen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie in de dierhouderij....

Ga naar vacature (Senior) Beleidsmedewerker Zoönosen

Beleidsmedewerker voedselbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
22-07-2022
05-09-2022

Houd jij van werken aan een een maatschappelijke uitdaging in een dynamisch beleidsterrein en politiek-bestuurlijke context. En wil je bijdragen aan verdere verduurzaming van het voedselsysteem? Dan is deze vacature je op het lijf geschreven. Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker die binnen een gemotiveerd team zijn of haar tanden wil zetten in het verder ontwikkelen van het voedselbeleid en het volgen van de uitvoering daarvan. Bij de opgave van het verduurzamen van onze voedsel...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker voedselbeleid

Inspecteur / Medewerker Toezicht meststoffen

NVWA
=woonplaats
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
14-07-2022
31-08-2022

Weet jij hoe een agrarisch bedrijf in elkaar zit? Kun jij je tanden in een berg gegevens zetten om te ontdekken wat er niet klopt en laat je niet los voordat je het gevonden hebt? Kun je de bevindingen vervolgens duidelijk rapporteren?Overweeg dan eens om Inspecteur/Medewerker Toezicht Meststoffen te worden bij de NVWA. Als Inspecteur/Medewerker Toezicht Meststoffen kom je te werken in een inspectieteam meststoffen met werkgebied Zuid Nederland, West/Noord-Brabant, Zeeland en Zuid Holland. Je...

Ga naar vacature Inspecteur / Medewerker Toezicht meststoffen

Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
12-07-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Ben jij een ervaren projectleider met goede kennis van plantgezondheid? Wil jij een bijdrage leveren aan de plantgezondheid en daarmee bijdragen aan de bescherming van Nederlandse teelten, natuur en landschap tegen plantenziekten en plagen? Lijkt het je bovendien interessant in een breed werkveld binnen het publieke belang Plantgezondheid te werken? Dan is deze functie als Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys, bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! De NVWA...

Ga naar vacature Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys

Senior beleidsmedewerker Plantgezondheid

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
30-06-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Wil jij een sturende rol hebben bij beleidsadvisering op het terrein van de plantgezondheid en daarmee bijdragen aan de bescherming van Nederlandse teelten, natuur en landschap tegen plantenziekten en plagen? En wil je bijdragen aan de projecten rondom de Officiële Controleverordening (OCR) en het Information Management System for Official Controls (IMSOC)? Lijkt het je bovendien interessant in een breed werkveld binnen het publieke belang Plantgezondheid te werken? Dan is deze functie als...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Plantgezondheid

Adviseur Beheer Stedelijk Groen, Regio Zuid

Rijksvastgoedbedrijf
Tilburg
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
29-06-2022
30-09-2022

Kantoor- en daktuinen van de Belastingdienst, een kazerne in Oirschot, een penitentiaire inrichting in Maastricht of de vliegbasis Eindhoven. Zomaar enkele voorbeelden van complexen in de regio Zuidoost-Brabant en Limburg die jij als adviseur beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf onder je hoede hebt. Jouw doel? Het stedelijk groen optimaal beheren zodat het opgaat in de omgeving en past bij onze doelstellingen en die van de gebruikers. Jouw werkdagen zijn afwisselend. Zo bezoek je regelmatig de...

Ga naar vacature Adviseur Beheer Stedelijk Groen, Regio Zuid

Coördinerend Specialistisch Inspecteur Plantgezondheid internationaal

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
29-06-2022
22-08-2022nog 7 dagen

Ben jij een regisseur die gaat voor een gezamenlijk resultaat? Ben jij een ervaren programmamanager die op het terrein van plantgezondheid een breed pakket van onderwerpen kan coördineren? Vind je het een uitdaging om vanuit je kennis van het (internationale) werkveld van plantgezondheid inhoudelijke aansturing te geven aan diverse collega’s? Dan is deze functie als Coördinerend Specialistisch Inspecteur (CSI) Plantgezondheid internationaal bij de Nederlandse Voedsel- en...

Ga naar vacature Coördinerend Specialistisch Inspecteur Plantgezondheid internationaal

Adviseur Beheer Stedelijk Groen, Regio Noord

Rijksvastgoedbedrijf
Assen
36
€ 2.881 - € 4.070
13-06-2022
30-09-2022

De buitenruimte van een monumentale kazerne. Een schietterrein op Vlieland. De vliegbasis Leeuwarden. Zomaar enkele voorbeelden van complexen in de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe die jij als adviseur beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf onder je hoede hebt. Jouw doel? Het stedelijk groen van onze grootste klant, Defensie, optimaal beheren zodat het opgaat in de omgeving en past bij onze doelstellingen en die van de gebruikers. Jouw werkdagen zijn afwisselend. Zo bezoek je...

Ga naar vacature Adviseur Beheer Stedelijk Groen, Regio Noord

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site