Beleidsmedewerker fiscaal beleid

Ministerie van Financiën
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
Master/doctoraal
2 jaar
14-01-2022
05-02-2022nog 7 dagen

Functieomschrijving

“Geen dag is hetzelfde als beleidsmedewerker bij de afdeling Strategie en Parlementaire Aangelegenheden. De ene dag werk ik aan analyses voor verdere vergroening van het belastingstelsel, terwijl ik de andere dag de staatssecretaris ondersteun bij een debat in de Tweede Kamer. De politieke dynamiek, inhoudelijke uitdagingen en de fijne collegiale sfeer; dat is wat werken in ons team zo leuk en boeiend maakt!” Fabrice van Hoof, beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën.

Als beleidsmedewerker van de afdeling Strategie en Parlementaire Aangelegenheden sta je elke dag midden in de actualiteit van de (politieke) ontwikkelingen rondom fiscale thema’s. Woningmarkt, arbeidsmarkt, klimaat, belastingontwijking, herstelbeleid rondom corona en het belastingplan: waar fiscaal beleid verandert, ben jij betrokken. Als team zet je strategisch de lijnen uit voor brede beleidsthema’s en het fiscale stelsel als geheel. Hoe kan het belastingstelsel bijdragen aan een beter werkende woningmarkt? Welke maatregelen zijn nodig om doelen rond klimaat en stikstof te behalen? Hoe moeten we omgaan met de belastingschulden die sommige bedrijven in de coronacrisis hebben opgebouwd? En hoe kunnen we belastingontwijking tegengaan? Als beleidsmedewerker werk je mee aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken die volop in de actualiteit staan.

Je adviseert de minister en de staatssecretaris over fiscaal beleid en je bent betrokken bij wetsaanpassingen. Daarnaast beantwoord je Kamervragen en overleg je met andere departementen, stakeholders en de Belastingdienst over de vormgeving van fiscaal beleid. Je werkt mee aan de totstandkoming van het Belastingplan en ondersteunt de staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in het parlement. Samen met je collega’s bereid je politieke besluitvorming voor en zorg je dat de politieke top en ambtelijke leiding worden geïnformeerd en geadviseerd. De lijnen met de politieke top en de ambtelijke leiding zijn kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel.

De kwaliteit van onze afdeling staat of valt met goede samenwerkingsrelaties. Je werkt intensief samen met verschillende stakeholders, zowel binnen het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken, de Belastingdienst en de Douane als daarbuiten. Bijvoorbeeld met andere ministeries zoals Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook met het Centraal Planbureau of het Centraal Bureau voor de Statistiek, externe belangengroepen en maatschappelijke organisaties.

Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling, jouw wensen, kennis, ervaring en talenten. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten. Heb je een brede interesse in maatschappelijke vraagstukken en werk je graag in een dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Er zijn binnen DG Fiscale Zaken veel ontwikkelingsmogelijkheden en we zorgen voor een goede begeleiding van nieuwe collega’s met een buddysysteem.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.344
€ 5.825
schaal 11
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
2 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minfin.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Laura van Wageningen, HR adviseur
l.e.wageningen@minfin.nl
Contactpersoon vacature
Sander Veldhuizen, Afdelingshoofd strategie en parlementaire zaken
06-15369571
s.veldhuizen@minfin.nl

Informatie over de afdeling:
Directoraat-generaal Fiscale Zaken, directie Algemene Fiscale Politiek

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en zowel burgers als bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Ons DG gaat natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (‘opdrachtgever’) intensief contact met de uitvoering (‘opdrachtnemer’) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, de directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en de directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn gemakkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen we elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane, Toeslagen en uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Algemene Fiscale Politiek
De directie Algemene Fiscale Politiek geeft adviezen aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Financiën over het financieel-economische beleid en in het bijzonder het fiscale beleid. We vervullen in het fiscale wetgevingsproces binnen het ministerie een adviserende en coördinerende rol. We zijn verantwoordelijk voor het ramen van de budgettaire effecten van fiscale maatregelen en het evalueren van fiscale regelingen, zoals specifieke aftrekposten. We werken aan de Nederlandse inbreng op fiscaal gebied binnen de EU en de OESO. We verrichten lange-termijnstudies naar de gevolgen van aanpassingen in het fiscale stelsel. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Belastingdienst.

Onze directie bestaat uit vijf afdelingen:

Afdeling Strategie en Parlementaire aangelegenheden
De afdeling Strategie en Parlementaire aangelegenheden is onderdeel van de directie Algemene Fiscale Politiek. Onze afdeling is het eerste aanspreekpunt voor nationale fiscale vraagstukken, zoals rondom de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het klimaat, de belastingontwijking en het vestigingsklimaat. Daarnaast ontfermen we ons ook over de begrotingsbesluitvorming en behandelen we afdelingsoverstijgende thema’s, zoals rondom de formatie en coronacrisis, richting de ministerraad en onderraden. Verder hebben we als afdeling een belangrijke rol in de coördinatie van de politieke besluitvorming en parlementaire zaken, waaronder het Belastingplan, de eindejaarsregeling, het eindejaarsbesluit en de Wetgevingsagenda. Maar tegelijkertijd weten we ook wat er op de brede beleidsagenda’s speelt binnen het DG. De afdeling bestaat uit een mix van net afgestudeerden en meer ervaren krachten, met een grote variëteit aan werkervaring en studieachtergronden. We zijn nieuwsgierig en willen zaken op orde hebben. Wat ons bindt? Onze politieke betrokkenheid en ambities om complexe (fiscale) zaken snel te doorgronden en tot een goed einde te brengen.

Over de werkgever:
Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site