Beleidsmedewerker groen onderwijs [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
09-07-2021
16-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

In Nederland staan we op het terrein van landbouw, voedsel en natuur voor grote opgaven de komende jaren. Denk alleen al aan de stikstofproblematiek en je beseft dat de Nederlandse land- en tuinbouw moet verduurzamen. Wil jij bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven in het groene domein? Dan zit je als beleidsmedewerker groen onderwijs helemaal op je plek in het team Internationaal en Onderwijs in Den Haag.

De druk op het klimaat, de voedselsystemen, biodiversiteit en leefomgeving neemt toe. Alle hens aan dek dus! Mensen zijn de dragers van vernieuwing. Daarom investeren we in de opleiding van nieuw talent en in een leven lang ontwikkelen. Dit doen we samen met de groene onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in het groene domein: het domein van landbouw, voedsel en natuur. Groenpact is het landelijke netwerk hiervoor.

Groenpact (www.groenpact.nl) probeert met allerlei programma's en initiatieven ervoor te zorgen dat het onderwijs- en scholingsaanbod in het groene domein up-to-date is, aansluit bij de behoeftes van de veranderende arbeidsmarkt en de maatschappelijke opgaven en een aantrekkelijke keuze is voor jonge mensen. Daarbij gaat het om het onderwijs op alle niveaus, van vmbo tot en met wo. Alle groene onderwijsinstellingen zijn betrokken bij Groenpact: de AOC, de groene hogescholen (HAS) en WUR.

Groenpact stimuleert onderwijsvernieuwing en innovatie van de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan praktijkgericht onderzoek, onderzoek te doen naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en te bevorderen dat jongeren actief meedenken over de inrichting van het onderwijs. Maar ook door netwerken te creëren tussen partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en het onderzoeksveld, bijvoorbeeld rond data-science, robotica, sensortechnologie en andere onderwerpen die om nieuwe competenties vragen.

Als enthousiaste beleidsmedewerker draag jij hieraan bij. Jij vindt (beroeps)onderwijs interessant en je wilt dat vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) helpen vernieuwen. Dat doe je in het team Internationaal en Onderwijs, een team binnen de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) van het ministerie van LNV.

Binnen dit team proberen we in het cluster Onderwijs met allerlei instrumenten bij te dragen aan de ontwikkeling van human capital en de doorwerking van kennis in de (beroeps)praktijk. Dat doen we samen met de partners in Groenpact - de groene onderwijsinstellingen, het groene bedrijfsleven inclusief de topsectoren Agri en Food, en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - en met de andere beleidsdirecties van LNV. Ook met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werken we goed samen. OCW is verantwoordelijk voor het onderwijsstelsel, LNV heeft een vakinhoudelijke betrokkenheid bij het groene onderwijs.

Je precieze takenpakket binnen het team internationaal en Onderwijs stellen we met elkaar vast. In ieder geval houd jij je als lid van het cluster Onderwijs bezig met de kwaliteit van het vmbo groen, waarbij de focus vooral ligt op initiatieven voor professionalisering van docenten. Daarnaast wordt Leven Lang Ontwikkelen in het groene domein een belangrijk onderwerp in jouw takenpakket. Daarvoor werk je intensief samen met de mensen die betrokken zijn bij de versnellingsprogramma's arbeidsmarkt en kennisdelen van Groenpact.

Ook ligt hier een belangrijke relatie met het programma Innovatie op het Boerenerf, dat de minister van LNV in 2019 is gestart. Binnen dit programma, dat ook is belegd bij de directie SK&I, bevorderen we scholing (LLO) als een van de manieren om ervoor te zorgen dat boeren en tuinders over actuele kennis beschikken. We willen je daarnaast een taak geven die je kennis laat maken met het hele ministerie. Daarom betrekken we je bij het innovatiebeleid van LNV, vooral bij de voorbereiding van de tweejaarlijkse InnovatieExpo die wordt georganiseerd door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en LNV.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Floor Boselie-Abbenhuis, MT-lid directie Strategie, Kennis en Innovatie
06-15038093

Informatie over de afdeling:
Directoraat-generaal Agro, directie Strategie, Kennis en Innovatie, team Internationaal en Onderwijs

Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat het directoraat-generaal Agro (DGA) voor een duurzame, ondernemende agrofood-economie en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie én een sterke internationale positie, is de agrosector belangrijk voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken op het vlak van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Directie Strategie, Kennis en Innovatie
De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten. SK&I borgt de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt niet alleen voor het DGA, maar ook voor het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.

Team Internationaal en Onderwijs
Het team Internationaal en Onderwijs bestaat uit ongeveer tien medewerkers van wie ongeveer de helft gericht is op onderwijs en de andere helft zich bezighoudt met internationaal kennis- en innovatiebeleid. Binnen dit team heb je nauw contact met de beleidscoördinator van het onderwijscluster. Je komt terecht in een leuk team, dat gemotiveerd werkt aan de opdrachten. Het team bestaat uit jonge en ervaren krachten, met gevarieerde achtergronden. De lijnen in het team zijn kort, ook in deze bijzondere tijd. Op dit moment werken we nog vooral vanuit huis, maar ook online weten we elkaar goed te vinden. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je ook snel thuis voelt in ons team.

Over de werkgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site