Beleidsmedewerker nieuwkomersonderwijs [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
28-07-2021
19-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Elk jaar komt er een flinke groep nieuwkomers naar Nederland, afkomstig vanuit de hele wereld en met een enorm diverse achtergrond. Momenteel zijn er zo’n 10.000 nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen vallen vanaf de eerste dag dat zij in Nederland zijn onder de leerplicht. Ze spreken veelal nog geen Nederlands, hebben vaak een onderwijsachterstand opgelopen en in sommige gevallen is er ook sprake van psychisch trauma. Dit betekent voor scholen dat zij een grote opgave hebben om deze leerlingen zo snel mogelijk een plek te bieden op school en zo passend mogelijk moeten opleiden. Het nieuwkomersonderwijs is daarmee een van de belangrijkste middelen om deze leerlingen een goede plek in onze samenleving te helpen krijgen.

We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker die binnen de directie Voortgezet Onderwijs het team maatschappelijke vraagstukken komt versterken op dit onderwerp. Dit team telt 7 medewerkers en houdt zich bezig met beleid en regelgeving voor o.a. burgerschap, sociale veiligheid, segregatie, gezonde school/topsportleerlingen, ouderbetrokkenheid en nieuwkomersonderwijs. Het team valt binnen de afdeling Bestuur, Maatschappij en Regelgeving, die verder bestaat uit de teams voorzieningenplanning en toezicht en het juridisch cluster. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de contacten met de VO-raad, LAKS, de Inspectie van het Onderwijs en Ouders&Onderwijs.

Als beleidsmedewerker nieuwkomers ben je aanspreekpunt, zowel intern (vooral voor de directies Primair Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs) als extern (o.a. Lowan – de organisatie die ondersteuning verleent op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers –, de VO-raad, het Centraal Orgaan opvang nieuwkomers, andere ministeries en scholen). Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega’s op dit dossier bij de directie Primair Onderwijs, en in samenwerking met je collega’s uit het team maatschappelijke vraagstukken, juristen en collega’s van de financiële afdeling. De belangrijkste onderwerpen waar jij je mee bezig gaat houden zijn in ieder geval:

Functie eisen

We zijn op zoek naar een teamspeler met hart voor de zaak, die creatief en met doorzettingsvermogen kan werken aan nieuw beleid. Ervaring in beleidswerk en kennis van het voortgezet onderwijs zijn een pré.

Voor deze baan is het belangrijk dat je:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Overige informatie:
We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Werving en Selectie OCW
dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl
Contactpersoon vacature
David Duinkerke, wnd afdelingshoofd
06-46849219
Job Zinkstok, teamleider
06-46849076

Informatie over de afdeling:
OCW | DGPV | VO | Bestuurlijke en Maatschappelijke Relatie

Deze afdeling (ongeveer 25 medewerkers) werkt op het raakvlak van en aan de verbinding tussen onderwijs en maatschappij. Bestuurlijke vraagstukken hebben onder meer betrekking op toezicht en handhaving, voorzieningenplanning, huisvesting en leerlingdaling. De maatschappelijke component heeft onder meer betrekking op leerling- en ouderbetrokkenheid, burgerschap, veiligheid op school en sport, bewegen en gezonde leefstijl. Daarnaast heeft BMR voor de gehele directie VO een juridische adviesfunctie. De afdeling is verantwoordelijk voor het private en internationale onderwijs, en de VO-scholen in Caribisch Nederland. BMR onderhoudt de relatie met de Inspectie van het Onderwijs en veldorganisaties, als de VO-raad, de ouderorganisatie Ouders & Onderwijs en de scholierenorganisatie LAKS.

Over de werkgever:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site