Beleidsmedewerker ontwikkeling en realisatie woningbouw [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
1 jaar
15-10-2021
29-10-2021Verlopen

Functieomschrijving

De kranten staan vol met berichten over woningnood en het onbetaalbaar worden van woningen. Grote woningbouwlocaties komen traag tot ontwikkeling, mede omdat grote investeringen nodig zijn zoals het aanleggen van nieuwe wegen, het verplaatsen van bedrijven of het saneren van vervuilde grond. En ook de eisen aan stikstof leiden tot extra uitdagingen voor de woningbouw.

In de afdeling Ontwikkeling en Realisatie werk je in concrete trajecten zoals de woningbouwimpuls mee om bovenstaande problemen aan te pakken. Ons doel is om meer betaalbare woningen te realiseren. Je draait als projectsecretaris en inhoudelijk adviseur mee in het team en overlegt regelmatig met medeoverheden, projectontwikkelaars, adviesbureaus en uitvoeringsorganisaties. Samen met collega's en externe deskundigen beoordeel je complexe business cases. Ook word je ingezet om instrumenten te bedenken, te verbeteren of te beheren met als doel om de woningbouw in ons land aan te zwengelen.

We verwachten van jou een kritische houding zodat de woningbouwimpuls daadwerkelijk leidt tot extra wonen en niet tot een extraatje voor grondeigenaren, projectontwikkelaars of gemeenten. Naast het begeleiden en beoordelen van projecten, werk je ook aan de politieke verantwoording. We beantwoorden vragen van Tweede Kamer, bereiden debatten voor en leggen verantwoording af over inzet van middelen, inclusief de evaluatie van gemaakte (financiële) afspraken.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
06-46748145
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Rachel van Houwelingen, Afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie
06-29000346
Suzanne in 't Veld, Coördinerend beleidsmedewerker Ontwikkeling en Realisatie
06-15885437

Informatie over de afdeling:
Directie Woningbouw

De directie woningbouw
Voldoende goede woningen op de juiste plek, dat is waar de directie Woningbouw zich primair op richt. Door het aanbod in balans te brengen met de vraag; zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De directie stuurt op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen op goede locaties. Woningen waar vraag naar is en die passen bij de verschillende huishoudens in Nederland. Demografische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol en de directie werkt nauw samen met alle spelers in het veld. Het terugdringen van het huidige historisch hoge woningtekort en het herstructureren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in met name de kwetsbare gebieden, zijn de belangrijkste opgaven voor de aankomende periode.

De directie bestaat uit ca. 45 medewerkers en kent drie afdelingen; woningbouwbeleid, programmering & monitoring en ontwikkelingRisatie. De drie afdelingen werken onderling nauw samen met elkaar. Woningbouwbeleid richt zich op de beleidsontwikkeling (voldoende woningen, betaalbaar en kwalitatief goed en beschikbaar voor aandachtsgroepen) en streeft naar goede randvoorwaarden voor de woningbouw, en legt de verbinding met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur. Programmering&monitoring maakt afspraken met provincies en regio's over woningbouwaantallen, en de kwaliteit. De afdeling Ontwikkeling en Realisatie staat regio's en gemeenten bij in concrete woningbouwproducties zowel in financiële zin als door het inbrengen van expertise. Beleidsmatig is de afdeling Ontwikkeling en Realisatie verantwoordelijk voor thema's zoals gemeentelijk grondbeleid, (stedelijke) transformatie en de financiering en bekostiging van gebiedsontwikkeling.

Over de werkgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site