BI-specialist

Dienst Justitiële Inrichtingen
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Universitair Master, HBO bachelor
1 jaar
14-10-2021
10-11-2021

Functieomschrijving

Welke informatiebehoefte hebben de medewerkers van team inkoop Forensische zorg en de diensten waar we voor inkopen? En hoe kan ik hier zo goed mogelijk op inspelen? Hoe krijgen we met de kwaliteit van de zorg goed in kaart? Dit zijn vragen waar je je mee bezig houdt in jouw werk als BI-specialist. Door middel van dashboards maak jij data begrijpelijk voor iedereen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Deze wordt ingekocht door het Specialistische inkoop centrum - Forensische zorg (FORZO). Samen met je collega`s van het team data-analyse zorg je voor rapportages en analyses over financiële verantwoording maar ook over zorginhoudelijke vraagstukken en kijk je waar je met jouw expertise nog meer kan bijdragen. Zo zorg jij er vanuit Den Haag mede voor dat de financiële cijfers kloppen en justitiabelen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Hoe doe je dit? Je verzamelt data, genereert periodieke rapportages en maakt dashboards in Qlikview. Dat doe je door informatievragen vanuit de organisatie op te halen en te beantwoorden. Je beoordeelt deze en zet ze om naar heldere dashboards, concrete rapportages en analyses. Hiervoor leg je verbanden tussen informatie uit meerdere systemen. Meestal periodiek maar ook met regelmaat wordt er adhoc een beroep op je gedaan. Het kan zijn dat er in de politiek iets speelt waar men gelijk antwoord op wil. Of dat er specifieke thema`s zijn die nu om een rapportage vragen. Bijvoorbeeld hoe krijgen we het capaciteitsprobleem goed in kaart zodat hier door de business op in gespeeld kan worden. Zo draag je bij aan het genereren van strategische, tactische en operationele informatie voor de volledige divisie FORZO en daarbuiten. Je bent goed in data te structureren en analyseren en ziet verbanden om zo tot slimme dashboards of rapportages te komen waar je draagvlak voor weet te creëren en die je helpt te integreren in de organisatie.

Een van de leuke dingen aan jouw functie is dat je met alle onderdelen van de organisatie verbonden bent. Zo krijg je een mooi inkijkje in het reilen en zeilen van het ministerie en mag je aan projecten deelnemen ter verbetering van de informatievoorziening.

Functie eisen


Wat je verder nog mee brengt:


Naast bovenstaande functie-eisen, zijn de competenties uit het Functiegebouw Rijk die horen bij de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11 van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
s.v.kleeff@dji.minjus.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Mevrouw S. van Kints, recruiter DJI
06-27408888
Contactpersoon vacature
Mevrouw A. Roozen, coördinator Data-analyse
06-50001385

De sollicitatieprocedure voor de vacature BI-specialist verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Hoofdkantoor DJI, Specialistisch Inkoop Centrum (SIC)

Forensische zorg in de praktijk
Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen en ook de noodzakelijke beveiliging.
Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg.

Meer veiligheid door minder recidive
Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat men de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt wil verkleinen. Dit wordt gedaan door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Voor wie en waarom
Forensische zorg is voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Een rechter kan dan een justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg.

Over de werkgever:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site