Businessarchitect Integrale Beveiliging en Privacy

Belastingdienst
Utrecht en Apeldoorn
24 - 36
€ 4.551 - € 7.493
Master/doctoraal
-
06-08-2022
03-09-2022

Functieomschrijving

De Belastingdienst verwerkt de gegevens van miljoenen Nederlanders. Uiteraard moet dit veilig gebeuren. Als businessarchitect integrale beveiliging en privacy ben jij hierbij onmisbaar. Vanuit Utrecht en Apeldoorn draag je bij aan onze missie om een veilige en betrouwbare organisatie te zijn.

Dit doe je bij Belastingdienst
Je stelt, samen met de architect security en kwaliteit, de domeinarchitectuur van integrale beveiliging op. Jouw uitganspunt hierbij? Het integrale beveiligingsbeleid van de Belastingdienst, een beleid gericht op een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen rondom onder meer medewerkers, materieel, informatiesystemen en gebouwen. Je focust op informatiebeveiliging en logisch toegangsbeheer, en neemt hierbij de gegevensbeschermingsmaatregelen die de AVG vraagt mee. 

Je professionaliseert het proces rondom integrale beveiliging en zorgt voor afstemming met collega’s van andere ketens, zoals domein- en enterprise-architecten. Samen creëren jullie inzicht en overzicht. Zo leveren jullie architectuurinput voor businesscases binnen verandertrajecten. Je adviseert en ondersteunt de proceseigenaar, ketenvoorzitter en ketenmanager bij de besluitvorming en het opstellen van realisatieplannen. Hierbij denk je vanuit de klant en bekijk je de beveiliging in breed perspectief én in samenhang. En uiteraard volg je de overheidsbrede en Belastingdienstbrede kaders en richtlijnen, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Ook houd je rekening met de 'best practices' in referentiearchitecturen, beveiligingsstandaarden en trends en ontwikkelingen rondom beveiliging. 

Een bijzondere baan, omdat …


Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Als businessarchitect integrale beveiliging ben je binnen de Belastingdienst een belangrijke schakel bij het vertalen van normen naar maatregelen en oplossingen. En dat in een wereld waar veiligheid onder druk staat en er tegelijkertijd veel van ons verwacht wordt qua zekerheid en transparantie”. Inge, Architect security en kwaliteit bij de Belastingdienst.

Functie eisen


Jouw competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.551
€ 7.493
schaal 13
*In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
24
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
-

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Aanvullende details

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Lizzy Ritter, Adviseur werving & selectie
06 - 20 66 22 67
Contactpersoon vacature
Inge Wertwijn, Architect security en kwaliteit
06 - 18 60 06 43

De sollicitatieprocedure voor de vacature Businessarchitect Integrale Beveiliging en Privacy verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Concerndirectie IV- en Databeheersing

De Belastingdienst is een omvangrijke IV-gedreven organisatie, waarbij het werken op basis van gemeenschappelijke architectuur, standaarden, technieken en methoden van groot belang is voor de bestuur- en beheersbaarheid ervan. Voor data en het voorkomen van datalekken is de Concerndirectie IV- en Databeheersing (IV&D) verantwoordelijk voor het stellen en onderhouden van kaders hiervoor. IV&D is ook verantwoordelijk voor de vertaling van rijksbrede kaders naar een enterprise-architectuur en een effectief applicatie- en portfoliomanagement, waarin zowel concrete bestuurlijke keuzes worden vastgelegd als keuzes die gemaakt worden in het licht van innovatie & strategie. 

Over de werkgever:
Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site