Directiesecretaris Internationale Aangelegenheden

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Terugkeer & Vertrek
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Universitair Master
12 maanden
11-06-2021
25-06-2021nog 6 dagen

Functieomschrijving

Hoe kunnen we de besluitvorming binnen onze organisatie optimaal faciliteren? Hoe kunnen we bepalen welke ondersteuning het MT nodig heeft en hoe kunnen we dit het beste prioriteren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze doelen worden gerealiseerd? Met deze interessante vraagstukken houd jij je als directiesecretaris bezig.

In jouw rol als directiesecretaris van de Directie Internationale Aangelegenheden ben je nauw betrokken bij alles wat er speelt binnen de organisatie. Je geeft inhoudelijke ondersteuning aan het MT of een programmateam door middel van voorbereiding, advisering en secretariële en administratieve werkzaamheden.

Als Directiesecretaris ga jij MT overleggen voorbereiden en verzorg je de verslaglegging en de verspreiding van informatie. Daarnaast adviseer en bereid je het MT van de directie procesmatig en projectmatig voor. Je draagt bij aan organisatieresultaten door sturing te geven op de planning en voortgang, het bewaken van budget, het opstellen van (concept) planning en/of een plan van aanpak, het opstellen van actiepunten en het opstellen van voortgangsrapportages ten dienste van de directie of het programma.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van (jaar)plannen, interne beleidsdocumenten, annotaties en verantwoordingsrapportages voor het MT van de directie. Daarnaast maak je wekelijkse informatieberichten voor medewerkers van de directie of relevante partijen. Ook verleen je ondersteuning bij opstellen van de rapportage en andere relevante managementinformatie. Aan de hand van de inhoudelijke agenda van het MT bepaal je welke secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning nodig is.

Naast de bovenstaande werkzaamheden houd jij je bezig met het volgende:

Functie eisen

Persoonlijke eigenschappen en competenties

Wat vragen we van jou?

Je herkent je daarnaast in de volgende competenties:

Je kunt goed plannen en organiseren en beschikt over een klantgerichte instelling. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en vindt het leuk om te netwerken. Daarnaast hecht je waarde aan zelfontwikkeling en beschik je over een flexibele instelling.

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
12 maanden

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
wervingenselectie@dtv.minvenj.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Team P&O
wervingenselectie@dtv.minvenj.nl
Contactpersoon vacature
Ewald Riks
06-48135189
e.riks@dtv.minvenj.nl
Thijs van Heugten
06-21338786
t.v.heugten@dtv.minvenj.nl

Informatie over de afdeling:
Directie Internationale Aangelegenheden (DIA)

Als directiesecretaris ga je aan de slag voor het MT de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA). Deze directie voert de internationale terugkeertaken uit van de DT&V. Terugkeer is in hoge mate afhankelijk van internationale samenwerking binnen en buiten Europa. DIA heeft daarmee als hoofddoel het borgen van de toegang tot een ander land van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf in Nederland en stimuleert en ondersteunt de zelfstandige terugkeer via vertrek- en herintegratieprogramma’s.

Over de werkgever:
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, respectvolle, rechtmatige en tijdige terugkeer naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ) en Nederlandse gemeentes. Daarnaast werken wij intensief samen met maatschappelijke organisaties, en met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken wij vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren, een hoofd Bedrijfsvoering en een hoofd Strategisch Advies. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site