Financieringsdeskundige voor gebiedsontwikkelingen [GEARCHIVEERD]

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
2 jaar met mogelijkheid van verlenging
22-07-2021
30-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Hoe lijkt het je om een spilfunctie te vervullen in het mede vormgeven van de financiering van transities die ruimtelijk impact hebben, zoals de energietransitie, de stikstofopgave, de omschakeling naar circulaire landbouw, de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en regionaal economische ontwikkeling? Weet dan dat we binnen de team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) op zoek zijn naar een  financieringsdeskundige voor de gebiedsontwikkelingen waar we aan werken.

Als ervaren financieringsdeskundige help je onze opdrachtgevers bij het (pro)actief formuleren en realiseren van hun (financiële) ruimtelijke ambities. Je identificeert betrokken partijen, je legt verbinding met hen en vormt je een beeld van de financieringsbehoefte en -mogelijkheden (lokaal, regionaal en (inter)nationaal). Je bent daartoe in staat omdat je praktische ervaring hebt met verschillende uitvoerbare financieringsconstructies als het gaat om welke stappen daarvoor moeten worden gezet, hoeveel tijd daarmee gemoeid is, welke besluitvorming er nodig is bij alle partijen, welke risico's er zijn met de verschillende constructies en welke beheersmaatregelen moeten worden getroffen. Je bent flexibel en creatief, hebt een aantoonbaar relevant netwerk en krijgt dingen gedaan als anderen denken dat ze niet kunnen.

De impact van het werk van het team GRO in gebiedsontwikkelingen moet altijd zijn dat de gewenste transitie of de gewenste realisatie van (overheid) beleidsdoelstellingen (meer) gedragen en (meer) voorstelbaar en financierbaar is geworden, doordat de uitvoerbare acties (beter) in beeld zijn gekomen. De belangrijkste doelen zijn het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming.

Jouw rol binnen deze aanpak varieert van het maken van financieringsovereenkomsten, financiële paragrafen in bestuursovereenkomsten, het behulpzaam zijn in het indienen van aanvragen, tot het vormgeven van besluitvormingsprocessen, inclusief het maken van heldere beslismemo's.

Je bent doelgericht in het zorgen voor draagvlak om tot resultaat te komen. Ter ondersteuning van het (financierings)proces houd je een scherp oog op mogelijke tegengestelde belangen, onderken je de politiek-bestuurlijke gevoeligheid en de onderlinge verhoudingen, het politieke afbreukrisico voor bestuurders en schat je de haalbaarheid van acties en/of financieringsbesluiten juist in. Waar nodig zorg je dat ontbrekende kennis en expertise onderkend en gemobiliseerd wordt. Je bent flexibel in het bijstellen van stappen/ activiteiten omdat processen veelal niet in rechte lijn van A naar B lopen.

De nadruk ligt op het werken aan complexe integrale gebiedsontwikkeling, waarbij in een regio beleidsopgaven en transities in onderlinge samenhang, en in de schaarse ruimte een plaats moeten krijgen. En verder werk je niet alleen nationaal, maar mogelijk ook in het buitenland. Het werk is erg divers, ook geografisch: van de Eems Dollard tot aan de Westerschelde.  Hoofdmoot van de functie is het werk binnen PAGW.

Kortom: een prachtige functies voor iemand die zich maatschappelijk betrokken voelt en impact wil zien van het werk.

Functie eisen

Competenties:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
2 jaar met mogelijkheid van verlenging

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Geert Budde, Teammanager
06-52401017

Informatie over de afdeling:
NP/ DRS/ Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling

De teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) versnellen maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op het participatieve proces van private en publieke partijen. GRO treedt hierbij op als versneller. Een voorbeeld dus van een proactieve overheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar juist aan de maatschappij en de markt overlaat.

Op die manier komen stakeholders tot optimaal duurzaam economische potentieel, worden agro-industriële ketens versterkt en wordt de energietransitie verwezenlijkt. Ook wordt de kwaliteit van leven verhoogd evenals natuur, milieu en culturele waarden en robuuste landschappen. Naast deze landelijke opgaven zijn er ook op decentraal niveau thema’s zoals de grote wateren (kust, IJsselmeer, grote rivieren) en de vrijkomende agrarische gronden en gebouwen die om een dergelijke overheidsrol vragen. De teams GRO werken ook aan opgaven waar landbouw met natuur en/of energietransitie verbonden zijn. Wij zijn gedreven om de beste duurzame oplossingen voor een gebied of regio te vinden én te realiseren. We werken aan opdrachten van de ministeries van LNV, EZ, BZK en BZ. Bij de teams GRO werken ruim 45 medewerkers.

De teams GRO vallen binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving, binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsmede duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zakenen Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).

De diensten van de afdeling lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv INTERREG en elektrisch rijden).

Over de werkgever:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site