Innovator Toezicht Natuur [GEARCHIVEERD]

NVWA
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
24-09-2021
01-11-2021Verlopen

Functieomschrijving

Heb jij een grote passie voor verbeteringen en wil je je graag bezig houden met natuur en biodiversiteit? Dan zoeken we jou! De biodiversiteit wereldwijd staat onder druk. De NVWA speelt een rol in het signaleren, agenderen en het beïnvloeden van gedrag ter bescherming van de biodiversiteit. Een domein waarop we de slagkracht willen verbeteren. Het werkterrein is breed. Van grootschalige illegale houtkap en beschermde planten- en diersoorten, tot aan muggenstrijding en het welzijn van exotische dieren.

Als Innovator Toezicht Natuur kom je te werken op de afdeling Regie & Expertise in het team Expertise Natuur- en Gewasbescherming. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de vernieuwingsopgave die er ligt en jouw aandachtsvelden. Tegelijk help je ook collega’s op de andere aandachtsvelden binnen het brede domein Natuur.

Wat ga je doen?
Jij gaat aan de slag met agenderen van trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ons werkveld. Jij zorgt dat deze signalen terecht komen in bijvoorbeeld de meerjaren-agenda of nader worden onderzocht door ons wetenschappelijk onderzoeksbureau. Daarnaast ga je ons uitdagen om samen het effect van toezicht te versterken op het domein. Jouw kennis en ervaring gedragsbeïnvloeding en vernieuwing zet je om naar input voor de meerjarige handhavingsplannen en projectvoorstellen die bijdragen aan een betere naleving en daarmee aan de bescherming van de biodiversiteit. Je daagt uit en in de samenwerking met jouw collega’s kom je tot een vernieuwde aanpak. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de slagkracht van de NVWA.

Daarnaast zet je je in voor de naleving van het Nagoya protocol en de Invasieve exotenverordening. Hiervoor volg je en beïnvloed je ontwikkelingen, signaleer je knelpunten en zet je verbeteringen in gang. Je maakt werkinstructies voor de inspecteurs en analyseert de inspectieresultaten. Je weet deze resultaten effectief in te zetten om veranderingen teweeg te brengen. Je beantwoordt Kamer- en persvragen en bent sparringpartner voor de jouw collega’s.
Als Innovator Toezicht Natuur vertegenwoordig je bovendien Nederland in internationale overleggen. Naar buiten toe ben je het boegbeeld van de NVWA op jouw expertisegebieden. Je bent (inhoudelijk) contactpersoon voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), collega-inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten en brancheorganisaties. Je vervult een belangrijke schakelrol tussen strategie en uitvoering.

Functie eisen

Jij bent degene die altijd met een oplossing komt voor een probleem wat onoplosbaar leek. Je bent een creatieve denker en doener, onorthodox maar doordacht. Van jou zeggen mensen: “Hoe bedenkt ie dat nu weer?”. Je hebt strategisch inzicht en weet hoe je een proces of project moet opzetten, uitvoeren en afronden. Daarnaast heb je een scherp oog voor ontwikkelingen in de maatschappij en politiek en kan deze snel en helder koppelen aan het brede werkveld van het domein.

Je hebt juridische en inhoudelijke kennis, of kan je deze snel eigen maken, van invasieve exoten en het Nagoya Protocol. Je hebt ervaring met gedragsbeïnvloeding en ideeën om het toezicht te verbeteren.

Je bent een teamspeler, maar durft ook eigen standpunten in te nemen. Die toetst je met je collega’s en je leidinggevende. Je bent omgevingsbewust, signaleert kansen en bedreigingen voor je werkprocessen en speelt daarop in.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je:

Competenties:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
E.A.E.M. (Esther) van Beurden, Manager
06-15138935
M. (Meriam) Wortel, Coördinerend Specialistisch Inspecteur
06-18309407

Informatie over de afdeling:
HH/R&E/Natuur en Gewasbescherming

Je komt te werken bij het team Natuur en Gewasbescherming van de afdeling Expertise. Deze afdeling is de kennisruggengraat van de NVWA waar strategie wordt verbonden met de uitvoering. De kennisdragers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten, borgen en delen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten en de handhaving van de natuurwetgeving. Wij zorgen ervoor dat NVWA-medewerkers en beleidsmakers over de juiste kennis op het juiste moment beschikken, zodat het toezicht en beleid effectief ingericht kan worden. We leveren op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder-toezicht-gestelden.

Over de werkgever:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers
samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site