Juridisch adviseur Wet Openbaarheid van Bestuur, Integriteit en Klachten (WIK)

Ministerie van Algemene Zaken
Den Haag
32 - 36
€ 2.957 - € 5.343
Master/doctoraal
1 jaar
23-09-2022
10-10-2022nog 10 dagen

Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het behandelen van verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid (WOO). Je overlegt met de coördinator over een plan van aanpak voor de behandeling hiervan, je bent verantwoordelijk voor het procedureel coördineren en inhoudelijk afhandelen van verzoeken, bewaken van termijnen, voortgang, juiste registratie etc. Hierbij zijn dejuridisering en de informele aanpak belangrijke aandachtspunten. Je verzamelt, leest en beoordeelt documenten inhoudelijk op de mogelijkheid van openbaarmaking in samenspraak met de verantwoordelijke (raad)adviseur(s)/ beleidsmedewerker(s). Ook voer je in overleg en win adviezen in, zowel intern als extern. Je stelt conceptbeschikkingen op en je adviseert de raadadviseur en de departementsleiding. Je organiseert inhoudelijk hoorzittingen in de bezwaarfase van WOB-procedures, bereidt deze voor, draagt zorg voor de verslaglegging daarvan en onderhoudt namens de opdrachtgever contact met de Landsadvocaat in (hoger) beroepsprocedures in WOB-zaken.

Functie eisen

• Academisch gevormde jurist met hoogwaardige kennis van het voor de functie relevante deel van het recht, met name de Wet Open Overheid, de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de Archiefwet en de Algemene Wet bestuursrecht.
• Analytisch ingesteld en uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
• Relevante ervaring in een gelijksoortige functie.
• Enige jaren werkzaam bij de (rijks)overheid en een studie en bijbehorende opleiding op juridisch terrein met succes gevolgd.
Relevante competenties zijn: Oordeelsvorming, Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Samenwerken, Plannen en organiseren en Zelfontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

€ 2.957
€ 5.343
schaal 10
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.


Het ministerie gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Wijnand Stevens, Raadadviseur. Bereikbaar via w.stevens@minaz.nl;.

Voor nadere inlichtingen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Petra Zwart, personeelsadviseur. Zij is bereikbaar op 06 11221294 en p.zwart@minaz.nl.

Je belangstelling kun je kenbaar maken door een sollicitatie te sturen naar het volgende
e-mailadres: sollicitatiesKMP@minaz.nl.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
sollicitatieKMP@minaz.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Petra Zwart
06-11221294
p.zwart@minaz.nl
Contactpersoon vacature
Wijnand Stevens
w.stevens@minaz.nl

Informatie over de afdeling:
Kabinet Minister-President (KMP)

Het Kabinet Minister-President (KMP) heeft een formatie van 44 fte. Het KMP heeft als kerntaak het adviseren van de Minister-President en de Ministerraad. In het verlengde hiervan is de afhandeling en coördinatie van WOB-verzoeken bij het KMP belegd. De coördinator bereidt onder verantwoordelijkheid van de raadadviseur Staatsrecht en Binnenlands bestuur besluiten van de (p)SG voor. Verder zijn de overige juristen binnen het KMP, de decentrale AZ-juristen en de medewerkers van het Documentair Service Centrum nauw betrokken.
De coördinator Wet Openbaarheid van Bestuur, Integriteit en Klachten (WIK) behandelt onder andere alle WOB-verzoeken voor het ministerie van AZ. Op termijn zal de Wet open overheid in de plaats komen van de Wet openbaarheid van bestuur. Invoering van deze wet binnen AZ is een mogelijk toekomstige taak voor deze functie (in samenwerking met de directie Bedrijfsvoering).

Over de werkgever:
Ministerie van Algemene Zaken

AZ is een relatief klein ministerie dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’. Met onze ca 450 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Veel mensen kennen het directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst, Dienst Publiek en Communicatie voor de Informatie Rijksoverheid en het Kabinet Minister-President wel. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. De directie Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site