Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (met aandachtsgebied commissiewerk)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
Bachelor - HBO
1 Jaar
11-09-2021
30-09-2021nog 10 dagen

Functieomschrijving

Bij de Huurcommissie proberen we geschillen tussen huurders en verhuurders te voorkomen. Vaak lukt dat, maar soms ook niet. Dan doen we een bindende uitspraak. Een bindende uitspraak kan zowel volgen na schriftelijke beoordeling van het dossier als na behandeling van de zaak op zitting. Met jouw kennis en ervaring weet jij zo’n zaak prima te beoordelen. Jij zet je op de afdeling Onderzoek en Beslechten in om mensen verder te helpen.

Als medewerker behandelen en ontwikkelen beoordeel jij de zaak inhoudelijk. Je kijkt of de kwestie anders afgedaan kan worden en zo niet, dan plan je zaken die samenhangen op dezelfde zittingsdag. Jij bent ook verantwoordelijk voor het secretariaat voor de voorbereiding van de zitting. Bij die voorbereiding hoort onder meer het opstellen van een schriftelijke analyse voor de commissie: op inhoud, procedure en aandachtspunten.

Verder stel jij niet alleen een concept-voorzittersuitspraak op, maar ook de definitieve uitspraak. Die verstuur je aan beide partijen.

Vanuit je deskundigheid en ervaring zoek je altijd naar de beste oplossing voor beide partijen. Een belangrijk onderdeel van je werk is dan ook het delen van vakkennis en ervaring en bijdragen aan verbetertrajecten. Dat doe je onder andere door aan projecten deel te nemen, werkzaamheden te coördineren, collega’s te begeleiden, processen te optimaliseren en beleid te vertalen naar handboeken.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 2.756
€ 4.430
schaal 10
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 Jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
postbus.vacatures@huurcommissie.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Diana Smit
06-25739575
Contactpersoon vacature
Frederike Diersen, manager Onderzoek & Beslechten
06-50080832

De sollicitatieprocedure voor de vacature Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (met aandachtsgebied commissiewerk) verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Onderzoek en Beslechten

Ieder geschil is uniek en vraagt om een unieke behandeling. Binnen de afdeling Intake en Bemiddelen vindt allereerst een brede, inhoudelijke intake plaats. Wij bepalen in een telefonisch overleg met de verzoeker wat het verzoek inhoudt. Het kan gaan om een vraag, een klacht of een aanvraag in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. We bespreken welke oplossingsrichting het meest voor de hand ligt. Denk dan bijvoorbeeld aan bemiddeling, onderzoek of geschilbeslechting. Veel verzoeken kunnen worden afgedaan door te bemiddelen tussen partijen. Door het geven van relevante informatie kunnen huurder en verhuurder hun geschil vaak zelf oplossen.

Wanneer wij tot de conclusie komen, dat de zaak zich niet (meer) voor bemiddelen leent, dan wordt deze doorgezet naar de afdeling Onderzoek en Beslechten (O&B). Daar wordt voortgebouwd op de vastgelegde feitelijke informatie over het verzoek. Op basis van een onderzoek wat resulteert in een deskundigenrapport kunnen partijen alsnog worden geholpen om het geschil onderling op te lossen. Als dat niet mogelijk is, zorgt O&B voor het voorbereiden, houden en afhandelen van de zittingen van de commissie.

De afdeling O&B levert drie verschillende producten op voor huurder en verhuurder:
- een deskundigenrapport;
- een inhoudelijke voorzittersuitspraak, waarmee het geschil beslecht is;
- een commissie-uitspraak, waarmee de voltallige zittingscommissie het geschil beslecht heeft.

Over de werkgever:
Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geveDe Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij conflicten of conflicten formeel te beslechten door bindende uitspraken te doen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Naast het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder, besteden we veel aandacht aan nieuwe oplossingsvormen voor geschillen en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders. Hierbij gaan we te werk in overeenstemming met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Onze organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primaire proces: de afdeling Intake en Bemiddelen en de afdeling Onderzoek en Beslechten. De ondersteuning van het primaire proces is ondergebracht in de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site