Natuur / milieu vacatures

Op deze website vindt u een overzicht van alle actieve vacatures van de Nederlandse overheid. Alle informatie op deze website is actueel en wordt elk uur bijgewerk (laatste update: vandaag 19:02 uur).

Zoek in 1565 actieve vacatures.

Adviseur ontwikkeling toezicht natuur en gewasbescherming

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
14-05-2022
07-06-2022

Ben jij een spin in het web en de aanjager die de verbinding maakt tussen de inhoud (domeinen) en de processen/tooling om het toezicht te innoveren? Heb jij daarnaast affiniteit met data en ICT. Ben je altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing? Dan zijn wij bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op zoek naar jou! Vanuit jouw rol stimuleer en ondersteun je je collega’s in de innovatie- en verbeterprojecten op het gebied van ICT en toezichtvernieuwing. Je verbindt de inhoudelijke...

Ga naar vacature Adviseur ontwikkeling toezicht natuur en gewasbescherming

Beleidsadviseur governance implementatie en monitoring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
14-05-2022
30-05-2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt gebruik van het instrument AERIUS van RIVM om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden te berekenen, registreren en te monitoren. AERIUS wordt beheerd door het RIVM onder systeemverantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. Het rekenhart AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument dat ondersteuning biedt bij toestemmingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming Wnb. De...

Ga naar vacature Beleidsadviseur governance implementatie en monitoring

Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Voor de grote uitdagingen rond natuur en landbouw zijn slimme innovaties nodig. Daarom investeren we in de opleiding van huidige én toekomstige talenten met een passie voor het groene domein. Aan jou als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag de mooie taak om groen onderwijs en kennisdeling te stimuleren. Dat doe je vanuit het team Internationaal en Onderwijs. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt in...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Het landelijk gebied in Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Denk aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw en ecologisch robuuste wateren. Als senior juridisch beleidsmedewerker voor het programma Natuurinclusief bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag help je ons deze ambities waar te maken. Je ontwikkelt mede natuurinclusief beleid, versterkt met jouw sturing de uitvoering ervan, en realiseert partnerschappen met het veld. Om de...

Ga naar vacature Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Sr. Economisch Beleidmedewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

De grote en ingrijpende opgaven waarvoor het landelijk gebied in Nederland de komende jaren staat, gaan jou aan het hart. Denk aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw en ecologisch robuuste wateren. Als senior economisch beleidsmedewerker voor het programma Natuurinclusief bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag sta jij aan de lat van ons beleid. Het bereiken van onze natuurdoelen vraagt om beleid dat binnen én buiten de natuurgebieden de condities...

Ga naar vacature Sr. Economisch Beleidmedewerker Natuurinclusiviteit

Senior inspecteur ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
14-05-2022
07-06-2022

Ben jij een specialist op het gebied van geomechanica, gesteentemechanica of seismologie? Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid voor mens en milieu bij gebruik van de ondergrond in de energietransitie en -winning in Nederland? Lijkt het je bovendien leuk om te werken in een interdisciplinair team van specialisten? Dan is deze vacature bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) echt iets voor jou! Dit ga je doenAls Senior inspecteur ondergrond kom je te werken in een team van specialisten op...

Ga naar vacature Senior inspecteur ondergrond

(Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Sterke, veerkrachtige natuur. Natuurinclusieve landbouw. Ecologisch robuuste wateren. Het zijn dit soort ingrijpende opgaven waarmee ons landelijk gebied de komende jaren te maken heeft. En jij helpt om die te realiseren. Als beleidsmedewerker voor het programma Natuurinclusief bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag ontwikkel je mbeleid en versterk je de uitvoering. Het bereiken van de gewenste natuurdoelen vraagt om beleid dat binnen én buiten de...

Ga naar vacature (Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Beleidsondersteuner Parlementaire Verzoeken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
14-05-2022
30-05-2022

Werken aan een thema dat volop in de publieke en politieke belangstelling staat. Jij doet het dagelijks als beleidsondersteuner parlementaire verzoeken. In Den Haag ondersteun je het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat door het stikstofvraagstuk te maken heeft met een continue stroom aan parlementaire werkzaamheden.Bij het team Parlementair help jij je collega’s bij uiteenlopende werkzaamheden. Jouw werkdagen...

Ga naar vacature Beleidsondersteuner Parlementaire Verzoeken

Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

De toekomst van de landbouw, de beperking van de stikstofuitstoot, versterking van de natuur: om de vele uitdagingen in het landelijk gebied het hoofd te bieden, zijn innovatie, kennisontwikkeling en -verspreiding onmisbaar. Als senior beleidsmedewerker vervul jij hierin bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een spilfunctie. Jouw doel? Dat ontwikkelde kennis daadwerkelijk gebruikt wordt en innovaties verder komen. Jij gaat aan de slag met de kennis- en...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Sr. Beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Werken aan een thema dat volop in de publieke en politieke belangstelling staat. Jij doet het dagelijks als senior beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector.In Den Haag werk je bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het oplossen van het stikstofvraagstuk. Een goed gecoördineerde en tijdige implementatie van het maatregelenpakket stikstofreductie is essentieel om de doelstellingen voor...

Ga naar vacature Sr. Beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector

(Sr.) Beleidsmedewerker(s)Transitiefonds Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Optimale bescherming van onze unieke natuur in Nederland. Herstel van de biodiversiteit. Realisatie van duurzame landbouw. Als (senior) beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zorg je dat deze doelen steeds dichterbij komen. Hiermee zet het kabinet in op onder meer kringlooplandbouw, nieuwe verdienmodellen in de agrarische sector en natuurverbetering. Als (senior) beleidsmedewerker werk je op het snijvlak van beleid en uitvoering. Je bent...

Ga naar vacature (Sr.) Beleidsmedewerker(s)Transitiefonds Landelijk Gebied en Stikstof

Senior Adviseur Grondtransacties en Afwaardering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
14-05-2022
30-05-2022

Grond en afwaardering zijn twee cruciale onderwerpen voor de succesvolle transitie van het landelijk gebied. Met jouw expertise begeleid en adviseer je provincies bij verzoeken tot grondtransacties door de nationale grondbank en bij verzoeken tot afwaardering van grond. Vanuit de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag vervul je een liaisonfunctie. Goed nieuws: er is plaats voor twee senior adviseurs. Grondmobiliteit en het (financieel) mogelijk maken van...

Ga naar vacature Senior Adviseur Grondtransacties en Afwaardering

Senior beleidsmedewerker landbouwinnovatie gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Innovatieprojecten ondersteunen die leiden tot een toekomstbestendige landbouw. Daarmee ga je aan de slag als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Samen met de vele betrokken partijen maak jij innovatie mogelijk. Zodat we naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem gaan waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen de landbouwproductie, het ecosysteem en het klimaat. Gebiedsgerichte kennis en innovatie: het zijn de...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker landbouwinnovatie gebiedsgericht werken

Sr. Beleidsmedewerker Natuur en Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Een historisch grote opgave. Daar werk jij aan mee als senior beleidsadviseur natuur en gebiedsgericht werken. Er moeten de komende tijd veel keuzes gemaakt worden over hoe we de natuur in Nederland verder willen ontwikkelen. Op het ministerie in Den Haag leveren wij een bijdragen aan de natuur- en stikstofdoelstellingen.Help jij ons mee om de opdracht uit het coalitieakkoord uit te voeren? Jij gaat aan de slag in een gloednieuwe functie. Naar aanleiding van de opdracht uit het coalitieakkoord...

Ga naar vacature Sr. Beleidsmedewerker Natuur en Gebiedsgericht Werken

Beleidsadviseur data

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

De stikstof- en klimaatcrisis stelt ons als maatschappij voor grote uitdagingen. Een zorgvuldige monitoring van alle maatregelen is met het oog op alle vervolgstappen essentieel. Met jouw kennis en kunde op het vlak van datamanagement draag je doelgericht bij aan het nemen van de juiste besluiten in Den Haag. Je werkt aan een goed en toekomstbestendig plan voor datamanagement om de aanpak voor stikstof te ondersteunen en structuur aan te brengen in de veelheid aan informatie en datastromen....

Ga naar vacature Beleidsadviseur data

Senior Adviseur Versterken Capaciteitsvraagstuk gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
14-05-2022
30-05-2022

Als adviseur voor het versterken van de capaciteit voor gebiedsprocessen heb je een belangrijke rol bij een grote, maatschappelijke opgave. Vanuit Den Haag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sta je aan de basis van de transitie van het landelijk gebied en help je mee de organisatie en samenwerkingen hiervoor vorm te geven. Met jouw team binnen de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) werk je aan het vraagstuk van de bemensing van de...

Ga naar vacature Senior Adviseur Versterken Capaciteitsvraagstuk gebiedsprocessen

Senior financieel adviseur afwaardering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
14-05-2022
30-05-2022

Afwaardering van grond is een van de cruciale onderwerpen voor de succesvolle transitie van het landelijk gebied. Als senior financieel adviseur pak je verzoeken om grond af te waarderen op. Dat doe je vanuit de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag, waar plaats is voor niet één, maar twee financieel adviseurs. Het (financieel) mogelijk maken van extensiever grondgebruik is de komende jaren cruciaal om de transitie van het landelijk gebied te laten...

Ga naar vacature Senior financieel adviseur afwaardering

Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
14-05-2022
30-05-2022

Als senior beleidsmedewerker sta je voor een mooie uitdaging: invulling geven aan de kaders rondom toestemmingsverlening. Dit doe je voor het stikstofprobleem, een actueel onderwerp. Niet alleen, maar samen met jouw gedreven collega’s bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof. Vanuit Den Haag denk je na over het beleid van morgen. Je focust daarbij op de lange termijn en adviseert de minister over voorgenomen beleid. Samen met jouw collega’s maak jij het beleid voor...

Ga naar vacature Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Adviseur vastgoed

Rijkswaterstaat
Rotterdam
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
01-06-2022

Rijkswaterstaat is materieel beheerder van een grote hoeveelheid gronden die eigendom zijn van de Staat. Deze gronden liggen binnen het strategisch gebied van Rijkswaterstaat en zijn nodig voor het uitvoeren van onze kerntaken. Dat vraagt niet alleen om goed vastgoedbeheer, maar ook om gedegen voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen op het areaal. Als adviseur vastgoed van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ) geef jij uitvoering aan het optimaliseren van dit vastgoedbeheer. Hoe jij...

Ga naar vacature Adviseur vastgoed

Clustercoördinator Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 4.367 - € 6.547
13-05-2022
30-05-2022

Wat jouw functie van clustercoördinator zo interessant maakt? Je werkt op strategisch niveau mee aan de realisatie van belangrijke thema’s. Zoals de inrichting van het Transitiefonds – een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen – en de opzet van het risicomanagement en de toetsingssystemen. Of de monitoring en verantwoording hiervan. Vanuit Den Haag leid je één van de clusters binnen de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk...

Ga naar vacature Clustercoördinator Transitiefonds

Senior adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.919 - € 6.547
13-05-2022
30-05-2022

Pionieren. Dat is wat jij gaat doen als senior adviseur. Want je sluit je aan bij de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied. Hier help je het Transitiefonds in te richten: een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen. Tegelijkertijd zet je een risicomanagementsysteem op. Zo lever je een waardevolle bijdrage aan de versterking van de natuur en realisatie van de klimaatopgave. We zijn op zoek naar meerdere senior adviseurs voor onze clusters...

Ga naar vacature Senior adviseur Transitiefonds

(Senior) Beleidsmedewerker Monitoring en Evaluatie Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied natuur en landbouw. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zetten we transities in gang om onze leefomgeving te versterken en nieuw perspectief te creëren voor bewoners en agrariërs. Daarvoor is nieuw beleid nodig. Wat is jouw rol hierin als beleidsmedewerker? Je begeleidt collega’s bij de monitoring en evaluatie van beleid en helpt inzicht te geven in de effectiviteit van dat beleid. Je werkt...

Ga naar vacature (Senior) Beleidsmedewerker Monitoring en Evaluatie Gebiedsgericht Werken

Adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Financieel beheer, de aansturing van uitvoerende diensten en het bieden van ondersteuning. Op meerdere manieren draag jij als senior adviseur aansturing en financiën bij aan de opbouw van een goed werkend Directoraat-Generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Zo helpen we verschillende departementen en overheden grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken. Een uitdagende taak in een...

Ga naar vacature Adviseur Aansturing en Financiën

Directeur-secretaris regieorganisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Een van de twee directeuren ondersteunen van DG Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied, de regieorganisatie die schakelt tussen beleid en uitvoering. Werken in een dynamische organisatie bovendien die nog volop in opbouw is. En met jouw ondersteuning op het hoogste niveau bijdragen aan de aanpak van dé grote opgaven van deze tijd: de stikstof- en klimaatcrisis. Dat maakt jouw functie als directeursecretaris bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een...

Ga naar vacature Directeur-secretaris regieorganisatie

Senior medewerker natuur

Ministerie van Defensie
Breda
38
€ 3.727 - € 5.118
13-05-2022
03-06-2022

Een ecoloog met een biologische opleiding die zich bij Defensie focust op het voorkomen van vogelaanvaringen, dat ben jij. De militaire luchtvaartambities én onze verantwoordelijkheid als het gaat om natuur en milieu, dat is het spanningsveld waar jij als senior medewerker natuur bij het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda in werkt. Als senior medewerker natuur ontwikkel je de Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)-visie op het gebied van vogelaanvaringspreventie op en rond de militaire...

Ga naar vacature Senior medewerker natuur

Beleidsondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 2.811 - € 4.519
13-05-2022
03-06-2022

Als beleidsondersteuner ben je de stille kracht die de afdeling draagt. Je bent onze baken in de woeste branding: jij zorgt ervoor dat de afdeling BO haar beleidswerk gefocust en succesvol kan doen, omdat administratieve en logistieke processen onder de motorkap soepel en efficiënt verlopen. Je ontzorgt de afdeling, met als standplaats Den Haag, met een positieve spirit, met handen uit de mouwen. Je werkt vanuit rust, biedt houvast met je systemen en overzicht. Je hebt een diepe wens...

Ga naar vacature Beleidsondersteuner

Senior adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Financieel beheer, de aansturing van uitvoerende diensten en het bieden van ondersteuning. Op meerdere manieren draag jij als senior adviseur aansturing en financiën bij aan de opbouw van een goed werkend Directoraat-Generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Zo helpen we verschillende departementen en overheden grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken. Een uitdagende taak in een...

Ga naar vacature Senior adviseur Aansturing en Financiën

Senior Directeur-secretaris regieorganisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Een van de twee directeuren ondersteunen van DG Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied, de regieorganisatie die schakelt tussen beleid en uitvoering. Werken in een dynamische organisatie bovendien die nog volop in opbouw is. En met jouw ondersteuning op het hoogste niveau bijdragen aan de aanpak van dé grote opgaven van deze tijd: de stikstof- en klimaatcrisis. Dat maakt jouw functie als senior directeursecretaris bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Ga naar vacature Senior Directeur-secretaris regieorganisatie

(Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Een toekomstbestendige landbouw die het hoofd kan bieden aan actuele uitdagingen als de stikstof- en klimaatcrisis; deze complexe maatschappelijke opgave vraagt veel inzet van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We richten dan ook een nieuw team in: het team Transitie Landelijk Gebied. Als (senior) beleidsmedewerker met feeling voor landbouw en natuur, ben jij hierbij onmisbaar. De schakel tussen de...

Ga naar vacature (Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Adviseur beleidsvorming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Het klinkt zo logisch: de nationale doelen kunnen alleen gerealiseerd worden als de uitvoering op orde is. De afgelopen jaren is gebleken dat voor goede uitvoering goed uitvoerbaar beleid nodig is. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar beleidsvorming, juist vanuit de praktijk. Zijn kaders realistisch en realiseerbaar? Vanuit dat perspectief draag jij er als adviseur in een splinternieuwe regieorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag aan bij...

Ga naar vacature Adviseur beleidsvorming

Projectleider duurzaamheidsdata

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Hoe maken we de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid duurzamer? Om effectief beleid te maken hebben we data nodig. Als projectleider ben je de verbinder tussen duurzaamheidsdata en -beleid. Jij bevordert de verdere ontwikkeling van data op het gebied van onder meer energie en gebouwen, duurzame mobiliteit en ICT en maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat doe je vanuit Den Haag. De Rijksoverheid maakt duurzaamheidsbeleid voor Nederland. Maar we willen natuurlijk ook in ons eigen handelen...

Ga naar vacature Projectleider duurzaamheidsdata

Senior adviseur lerende aanpak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Het Rijk, de provincies en andere partijen met elkaar verbinden om kennis op te bouwen en ervaringen te delen. En om inzichtelijk maken waar belangrijke leervragen en -behoeftes liggen. Dat is in een notendop jouw taak als senior adviseur lerende aanpak. Absoluut een baan met impact, want je draagt bij aan een historisch grote uitdaging, namelijk de transitie in het landelijk gebied en het versterken van de natuur. Extra mooi: je werkt bij een splinternieuwe organisatie waar je volop ruimte...

Ga naar vacature Senior adviseur lerende aanpak

Senior juridisch adviseur staatssteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Van stikstofreductie tot natuurbehoud tot nieuwe vormen van agrarisch ondernemen. De uitdagingen voor het landelijk gebied liegen er niet om. Eén ding is zeker: er is een transitie nodig. Om die succesvol uit te voeren, starten we met de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag. Als senior juridisch adviseur draag je bij aan de opbouw van RTLG en adviseer je over staatssteunaspecten bij subsidies en andere vormen van bekostiging. Rechtmatig handelen is...

Ga naar vacature Senior juridisch adviseur staatssteun

Programmacoördinator Milieu Ongevallen Dienst (MOD)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven
32 - 36
€ 3.919 - € 6.547
13-05-2022
08-06-2022

Heb jij affiniteit met risico’s en effecten van blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij milieu-incidenten zoals branden? Zou je willen werken met en voor een groep experts die 24/7 klaarstaan om die risico’s in effecten in beeld te brengen? Heb je een interne drive om vernieuwingen te realiseren en de samenwerking met partners in het (crisis) netwerk te vergroten? Dan is de functie programmacoördinator MOD wat voor jou. Waar ga je werken?Bij...

Ga naar vacature Programmacoördinator Milieu Ongevallen Dienst (MOD)

Adviseur capaciteit gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Als adviseur voor het versterken van de capaciteit voor gebiedsprocessen heb je een belangrijke rol bij een grote, maatschappelijke opgave. Vanuit Den Haag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sta je aan de basis van de transitie van het landelijk gebied en help je mee de organisatie en samenwerkingen hiervoor vorm te geven. Met jouw team binnen de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) werk je aan het vraagstuk van de bemensing van de...

Ga naar vacature Adviseur capaciteit gebiedsprocessen

Wetenschappelijk Projectleider stikstof- en luchtkwaliteitsmodellering

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
10-06-2022

Wil jij projecten leiden die bijdragen aan meer kennis over de modellering van stikstofdepositie en luchtkwaliteit? Wil jij met jouw werk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van modellen en het luchtkwaliteitsonderzoek in Nederland en daar buiten? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! De afdelingHet onderzoek naar luchtkwaliteit en stikstofdepositie bij het RIVM is betekenisvol. Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag aan de zorg van morgen. In deze functie...

Ga naar vacature Wetenschappelijk Projectleider stikstof- en luchtkwaliteitsmodellering

Senior adviseur ontwikkeling kennis en capaciteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Rijk, provincies en andere overheden succesvol en slagvaardig de transitie van het landelijk gebied laten uitvoeren: dat is jouw doel als senior adviseur kennis en capaciteit. Vanuit opleidings- en ontwikkelperspectief werk je aan het vraagstuk van de capaciteit voor gebiedsprocessen. Zo help je vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag de organisatie en samenwerkingen vormgeven. Zodat we samen nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw.Je...

Ga naar vacature Senior adviseur ontwikkeling kennis en capaciteit

Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Bijdragen aan de opbouw van een gloednieuwe regie-organisatie én de aanpak van maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Die kans krijg je als senior juridisch adviseur bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag. Met jouw juridische adviezen vergroot je de realisatiekracht van de organisatie. We hebben plek voor twee senior juridisch adviseurs. Jullie gaan straks nauw samenwerken met elkaar én met de coördinerend juridisch...

Ga naar vacature Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

(Senior) Adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.344 - € 5.825
13-05-2022
30-05-2022

Of dit een baan is met maatschappelijke impact én groeikansen? Nou en of! Als adviseur Transitiefonds draag je bij aan de transitie in het landelijk gebied. Daarbij horen grote thema’s als de versterking van de natuur, reductie van de stikstofuitstoot en realisatie van de klimaatopgave. Jij beoordeelt gebiedsplannen, monitort de voortgang hiervan en adviseert over benodigde financiële middelen. Dit alles doe je vanuit de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk...

Ga naar vacature (Senior) Adviseur Transitiefonds

Adviseur lerende aanpak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
13-05-2022
30-05-2022

Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we voor een enorme uitdaging. We moeten de natuur versterken. En een nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en ruimtelijke functies als wonen, verkeer en industrie. Om deze opgaven te realiseren, is het belangrijk dat het Rijk, de provincies en andere partijen samen kennis opbouwen en hun ervaringen delen. Help jij ons hierbij? Als adviseur lerende aanpak heb je absoluut een baan met impact in een superdynamische omgeving.Vanuit...

Ga naar vacature Adviseur lerende aanpak

Programmasecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.344 - € 5.139
12-05-2022
30-05-2022

Als Programmasecretaris voor het Programmabureau van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie werk je vanuit Den Haag aan een toekomstbestendig en circulair Nederland. Je bent een spin in het web van het programma Circulaire Economie voor de betrokken departementen, transitieteams, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Met jouw enthousiasme en organisatietalent weet je iedereen tijdig te informeren. Zo draag je bij aan het verder brengen van de transitie naar een Circulaire...

Ga naar vacature Programmasecretaris

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de...

Ga naar vacature Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ecologen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

We hoeven jou als ecoloog niet uit te leggen hoe uitdagend de tijd is waarin we leven. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we voor een historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken. En nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw. Wil jij daaraan bijdragen? Waar kan dat beter dan op het snijvlak van Rijk en provincies? Grijp je kans: we zoeken meerdere ecologen.Je gaat aan de slag bij de regieorganisatie voor de transitie van het landelijk gebied van het...

Ga naar vacature Ecologen

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
12-05-2022
30-05-2022

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave...

Ga naar vacature Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Gebiedsadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

De transitie van het landelijk gebied is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Hoe we tot passende oplossingen komen, verschilt van gebied tot gebied. Als gebiedsadviseur bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied – een nieuwe organisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag ¬ zet jij je in voor de totstandkoming van gebiedsplannen en de daarop volgende uitwerkingen. Op basis van de kaders van het...

Ga naar vacature Gebiedsadviseur transitie landelijk gebied

Senior adviseur stakeholdermanagement

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
27-05-2022nog 11 dagen

Praat jij net zo gemakkelijk met natuurliefhebbers op het boerenerf als in de politiek-bestuurlijke arena? En weet jij mensen in de meest ondenkbare coalities met elkaar te verbinden? Als senior adviseur stakeholdermanagement bij de directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag doe je precies dat. Door jouw advies en netwerkactiviteiten draag jij bij aan de verbetering van natuur, water en klimaat in Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur...

Ga naar vacature Senior adviseur stakeholdermanagement

Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
12-05-2022
30-05-2022

Reductie van de stikstofuitstoot. Versterking van de natuur. De transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Hoe we deze doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Dat deze gebiedsgerichte aanpak optimaal wordt uitgevoerd, is cruciaal. Hierin speel jij als beleidscoördinator bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een grote rol. Binnen het team Strategie en Beleidsvorming geef jij richting aan een divers aantal beleidsthema’s....

Ga naar vacature Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Jurist Staatsteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

De stikstof- en klimaatcrisis vragen om versterking van de natuur in Nederland en nieuw perspectief voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Voor deze transitieopgaven ontwikkelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een nieuwe integrale en gebiedsgerichte aanpak. Jij borgt als jurist de juridische kwaliteit van onze plannen door op basis van het staatsteunrecht te adviseren over wat wel en niet is...

Ga naar vacature Jurist Staatsteun

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.367 - € 6.547
12-05-2022
30-05-2022

In 2050 willen we als Nederland volledig circulair zijn. Dat vraagt om een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Iets wat ons allemaal aangaat. We willen de aarde beter doorgeven aan volgende generaties. Dat vraagt om brede inzet: vanuit het Rijk, van medeoverheden, het bedrijfsleven en van onze inwoners. Voor het Programmabureau van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie in Den Haag zijn wij op zoek naar een coördinerend beleidsmedewerker. Wat ga je doenAls...

Ga naar vacature Coördinerend beleidsmedewerker

(Senior) Adviseur gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

Vrijwel dagelijks gaat het in het nieuws over de klimaat- en stikstofcrises: uitdagingen die om een herinrichting van Nederlandse gebieden vragen. Als (senior) adviseur bij de regieorganisatie voor de transitie van het landelijke gebied, lever jij een bijdrage aan deze maatschappelijke opgave. Door jouw advies over gebiedsprocessen bevorder je de resultaten van het Rijk, provincies en andere overheden. De provincies stellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied diverse gebiedsplannen...

Ga naar vacature (Senior) Adviseur gebiedsprocessen

Coördinator landsdelenteam

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
12-05-2022
30-05-2022

De transitie van het landelijk gebied is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Als coördinator van één van de teams die hiervoor worden opgericht, zet jij je met je team in voor de totstandkoming van gebiedsplannen en de daarop volgende uitwerkingen. Jij bent het algemene aanspreekpunt voor jouw landsdeel. Dankzij jouw coaching en motivatie neemt je team actief deel aan de gebiedsprocessen en benadrukken jullie de nationale opgaven goed in de...

Ga naar vacature Coördinator landsdelenteam

Planoloog

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
12-05-2022
30-05-2022

Een dynamische baan met maatschappelijke impact. In een splinternieuwe organisatie waarin je de ruimte krijgt om te pionieren. En waarin je bijdraagt aan een historisch grote uitdaging. Klinkt dit goed voor jou als planoloog? Kom dan werken bij de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We hoeven jou als planoloog niet uit te leggen hoe uitdagend de tijd is waarin we leven. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan...

Ga naar vacature Planoloog

Adviseur monitoring verduurzaming land- en tuinbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.811 - € 5.139
11-05-2022
25-05-2022nog 9 dagen

Heeft de verduurzaming van de Nederlandse landbouw jouw warme belangstelling? Wil jij actief bijdragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, werken aan het stikstofvraagstuk of aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw? Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maak jij als adviseur monitoring verduurzaming land- en tuinbouw hét verschil. De doelstellingen voor een duurzame Nederlandse landbouw zijn ambitieus. Zo zetten we bijvoorbeeld alles op alles om in 2050 klimaatneutraal te...

Ga naar vacature Adviseur monitoring verduurzaming land- en tuinbouw

Beeldredacteur en huisstijlcoördinator

ILT
Den Haag
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
11-05-2022
30-05-2022

Ballonvaart. Vervoer van gevaarlijk stoffen. Vuurwerk. Woningcorporaties. Als Inspectie Leefomgeving en Transport houden wij toezicht op uiteenlopende maatschappelijk relevante onderwerpen. Heldere communicatie over wat we doen en waarom is voor ons van groot belang. Als beeldredacteur en huisstijlcoördinator zorg jij dat wij steeds de juiste beelden en huisstijlelementen gebruiken. Je standplaats is Den Haag, maar je werkt hybride. Wat ga je doen als beeldredacteur en...

Ga naar vacature Beeldredacteur en huisstijlcoördinator

Medewerker Toezicht en Handhaving Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
11-05-2022
02-06-2022

Als medewerker toezicht en handhaving beoordeel je of de Wet natuurbescherming wordt overtreden bij (grote) infrastructurele projecten. Je doet dit zowel intern als op locatie waarbij je handhavend kunt optreden. Hierbij pas je een breed palet aan bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen toe. Je gaat aan de slag als toezichthouder en handhaver soortenbescherming en wordt daarbij ingezet op verschillende onderwerpen, zoals; ruimtelijke ingrepen, houtopstanden, gedragscodes. Een ander onderdeel van...

Ga naar vacature Medewerker Toezicht en Handhaving Wet natuurbescherming

Senior Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.367 - € 6.547
10-05-2022
24-05-2022nog 8 dagen

Klimaatverandering stelt Nederland voor belangrijke keuzes. Het regeerakkoord geeft aan dat water en bodem sturend moeten zijn bij ruimtelijke keuzes. Het is aan het DG Water en Bodem om hier invulling aan te geven. Waar geven we invulling aan de woningbouwopgave, en hoe doen we dat klimaatbestendig. Gaan we door met het verlagen van het waterpeil in veenweidegebieden, met als effect bodemdaling, CO2 uitstoot en steeds hogere beheerskosten. De toename van extreem weer en zeespiegelstijging...

Ga naar vacature Senior Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Adviseur water

Rijkswaterstaat
Goes
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
10-05-2022
30-05-2022

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen met een solide infrastructuur. Bij Rijkswaterstaat Zee en Delta maken we onder andere vervoer over het Zeeuwse land en water mogelijk, zorgen we voor een goede waterkwaliteit en beschermen we het achterland. Help jij ons met de bescherming van onze regio tegen overstromingen, droogte en verzilting? Dan ben jij de adviseur water die wij zoeken! Hoe jij bijdraagt in jouw rolZijn er tijdens het dagelijks beheer en onderhoud van onze kunstwerken...

Ga naar vacature Adviseur water

Adviseur Offshore Windenergie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
10-05-2022
24-05-2022nog 8 dagen

Wil je meewerken aan het ontwikkelen van windparken op de Noordzee en daarmee de energietransitie verder vormgeven? Werk jij graag in een multidisciplinair projectteam om resultaat te bereiken? Dan zoeken wij jou! Nederland ontwikkelt op een unieke manier en in hoog tempo grote windparken op de Noordzee. Het wordt de grootste bron van duurzame elektriciteit in ons land. Vanuit het Noordzeeakkoord sturen we op een enorme uitbreiding van de capaciteit van wind op zee. In het Noordzeeprogramma...

Ga naar vacature Adviseur Offshore Windenergie

Beleidsondersteuner Raden & Reizen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
09-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Vind jij het leuk om alles op rolletjes te laten verlopen? Spreekt het jou aan om de bewindspersoon en ambtelijke top van LNV te ondersteunen en ontzorgen bij grote internationale evenementen? Dan zit je bij het cluster Raden & Reizen van de directie EIA (Europees, Internationaal & Agro-economisch beleid) op de juiste plek.En is dat toevallig….. het cluster Raden & Reizen zoekt nu een nieuwe collega. Bij reizen naar het buitenland ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke...

Ga naar vacature Beleidsondersteuner Raden & Reizen

Senior programma-adviseur

ILT
Utrecht
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
09-05-2022
27-05-2022nog 11 dagen

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in onder meer transport en leefomgeving. Dit doen we door op de juiste manier toezicht te houden. Om onze taak optimaal uit te kunnen voeren, is vernieuwing in informatieproducten en –processen cruciaal. Als senior programma-adviseur ben jij hierbij onmisbaar. Vanuit Den Haag onderzoek en beschrijf je logische activiteiten en projecten voor het verhelpen van maatschappelijke problemen. Wat ga je doen...

Ga naar vacature Senior programma-adviseur

Projectsecretaris

PBL
Den HaaG
28 - 30
€ 2.811 - € 4.519
07-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Het PBL doet onderzoek op het gebied van de leefomgeving om de overheid en andere belangrijke spelers van advies te kunnen dienen over bijvoorbeeld klimaatbeleid, natuur, landbouw, waterveiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en regionale economie. We doen dat in de vorm van projecten. Sommige van deze projecten zijn complex: ze hebben een looptijd van enkele jaren, er werken tientallen medewerkers aan mee, zowel van het PBL zelf als van andere kennisinstellingen en onderzoeksbureaus, en er...

Ga naar vacature Projectsecretaris

Projectsecretaris

PBL
Den Haag
28 - 30
€ 2.811 - € 4.519
07-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Beschrijving van de functie Het PBL doet onderzoek op het gebied van de leefomgeving om de overheid en andere belangrijke spelers van advies te kunnen dienen over bijvoorbeeld klimaatbeleid, natuur, landbouw, waterveiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en regionale economie. We doen dat in de vorm van projecten. Sommige van deze projecten zijn complex: ze hebben een looptijd van enkele jaren, er werken tientallen medewerkers aan mee, zowel van het PBL zelf als van andere kennisinstellingen...

Ga naar vacature Projectsecretaris

Teamleider Inspectieteam Dier

NVWA
Utrecht
36
€ 3.919 - € 5.825
07-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Wil jij bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van dieren? Ben je een ervaren leidinggevende die prioriteiten kan stellen? Durf jij ook onder druk een weloverwogen beslissing te nemen voor je medewerkers? Heb je daarnaast ervaring met ontwikkel- en verbetertrajecten? Dan is deze functie als Teamleider Inspectieteam Dier bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als Teamleider Inspectieteam Dier kom je te werken bij de directie Handhaven, binnen de divisie...

Ga naar vacature Teamleider Inspectieteam Dier

Procesmanager ruimtelijke transitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
36
€ 3.919 - € 6.547
06-05-2022
07-06-2022

Een spilfunctie in het vormgeven van transities met ruimtelijk impact? Die heb je als procesmanager ruimtelijke ordening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dankzij jouw werk krijgen we de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit én verduurzaming van de landbouw op gang. Een veelzijdige baan, waarbij je niet alleen in Utrecht nodig bent, maar overal in Nederland aan de slag gaat.  Je steekt je handen uit de mouwen. Want er moet nogal wat werk verzet...

Ga naar vacature Procesmanager ruimtelijke transitie

Inspecteur meet- en monstername

ILT
Utrecht
€ 2.811 - € 4.519
06-05-2022
03-06-2022

Jij formuleert de opdracht voor de meet- en monstername, daarmee bepaal jij hoeveel monsters er nodig zijn en of het project in eigen beheer uitgevoerd wordt of dat een marktpartij ingehuurd wordt. In dat laatste geval ben jij de regievoerder. Je werkt landelijk. Wat ga je doen als inspecteur meet- en monstername?Willen collega’s bijvoorbeeld een lading geïmporteerde verpakkingen met gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven laten onderzoeken? Dan krijg jij daarvoor een verzoek binnen. Jij...

Ga naar vacature Inspecteur meet- en monstername

Moleculair Mycoloog

NVWA
Wageningen
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
05-05-2022
01-06-2022

Heb je een passie voor het ontwikkelen van diagnostische tools? Was jij tijdens je studie biologie of plantwetenschappen al geïnteresseerd in de schimmels en hun interactie met planten? Dan is dit je kans om die kennis in de praktijk te brengen! Als Moleculair Mycoloog kom je te werken bij de afdeling Nationaal Referentie Centrum (NRC) en werk je zowel samen in een groep van tien mycologen, als met een groep van twintig moleculair biologen. Zij dienen als opdrachtgever én als...

Ga naar vacature Moleculair Mycoloog

Planner analyse / LIMS

Rijkswaterstaat
Lelystad
36
€ 2.471 - € 3.220
05-05-2022
26-05-2022nog 10 dagen

Schoon oppervlaktewater en bescherming van natuur en milieu: voor een veilig en leefbaar Nederland is dat erg belangrijk. Rijkswaterstaat houdt de waterkwaliteit dan ook goed in de gaten. Vanuit ons laboratorium in Lelystad speel jij daarbij als planner analyse / LIMS een essentiële rol door te zorgen voor een goede planning voor monstername en hydrobiologische en chemische analyses. Hoe jij bijdraagt in jouw rolWe besteden routinematige analyses uit aan de markt, maar blijven verantwoordelijk...

Ga naar vacature Planner analyse / LIMS

Senior beleidsmedewerker energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
05-05-2022
20-05-2022nog 4 dagen

De energietransitie is een enorme uitdaging. Naast het verminderen van CO2-emissies, moet er ook aandacht zijn voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Binnen de directie Transitie Diepe Ondergrond buigen we ons daarover. Heb jij nou ook ideeën over de rol van gas in de energietransitie? Dan maken we graag kennis met jou! Op dit moment is de Nederlandse energievoorziening nog voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool),...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker energietransitie

Onderzoeker klimaatadaptatie en watersystemen

PBL
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
04-05-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Klimaatverandering manifesteert zich wereldwijd en klimaateffecten nemen hand over hand toe. Het Deltaprogramma en de Nationale klimaatadaptatiestrategie moeten in Nederland zorgdragen voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Het PBL analyseert en evalueert de effectiviteit van het beleid rond klimaatadaptatie in een meerjarig onderzoeksprogramma. We kijken met een brede blik naar de gevolgen van klimaatverandering voor mens, natuur, water, milieu en ruimte, en naar gevolgen voor...

Ga naar vacature Onderzoeker klimaatadaptatie en watersystemen

Senior Adviseur UN 2023 Water Conference

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
04-05-2022
19-05-2022nog 3 dagen

UN 2023 WATER CONFERENCENederland is samen met Tadzjikistan voorzitter van een VN conferentie over water; de UN 2023 Water Conference. Op 22-24 maart 2023 vindt een driedaagse multi-stakeholder VN waterconferentie plaatsvindt in New York. De conferentie is onderdeel van de bredere UN Decade of Action and Delivery en vindt plaats halverwege de Water Action Decade 2018-2028.In november 2021 zijn Nederland en Tadzjikistan een Vision Statement overeengekomen dat de ambitie van de UN 2023 Water...

Ga naar vacature Senior Adviseur UN 2023 Water Conference

Adviseur EnDev Partnerships, leaving no-one behind

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
04-05-2022
19-05-2022nog 3 dagen

‘Energising change’ Wereldwijd zijn er 800 miljoen mensen, die geen toegang hebben tot elektriciteit en 3 miljard mensen zonder toegang tot schone technologieën om te koken. Toegang tot energie is een voorwaarde voor sociale en economische ontwikkeling. Het Energising Development (EnDev) programma ondersteunt de ontwikkeling en groei van markten voor energietoegang, in meer dan 20 ontwikkelingslanden. Hiervoor werkt EnDev samen met lokale bedrijven en Non-Gouvernementele...

Ga naar vacature Adviseur EnDev Partnerships, leaving no-one behind

Ervaren inspecteur civiele werken Rijkswaterstaat

ILT
Utrecht
€ 3.344 - € 5.139
04-05-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Rijkswaterstaat werkt samen met tal van uitvoerders aan een moderne infrastructuur. Jij houdt als inspecteur civiele werken de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op het werk van deze uitvoerders. Een uitdagende baan waarin je een waardevol netwerk opbouwt én bijdraagt aan een veilige en duurzame leefomgeving in heel Nederland. Wat ga je doen als inspecteur civiele werken Rijkswaterstaat?Jouw belangrijkste taak: toezichtouden op de uitvoerders die de aanleg, sloop of het...

Ga naar vacature Ervaren inspecteur civiele werken Rijkswaterstaat

Vergunningverlener luchtvaart drone operaties

ILT
Amsterdam
€ 3.344 - € 5.139
03-05-2022
30-05-2022

Heb jij een passie voor luchtvaart en dan specifiek op het gebied van drones? Wil je graag werken in een sterk internationaal werkveld en vind je het leuk om mee te denken met het verbeteren van interne werkprocessen? Dan zijn wij op zoek naar jou!Voor een optimale veiligheid van het luchtruim geef jij vergunningen af. Je zet jouw kennis in om de sector zo veilig mogelijk te maken. Als vergunningverlener luchtvaart drone operaties werk je vanuit huis of vanuit Amsterdam Sloterdijk. Wat ga je...

Ga naar vacature Vergunningverlener luchtvaart drone operaties

Ervaren vergunningverlener luchtvaart drone operaties

ILT
Amsterdam
€ 3.919 - € 5.825
03-05-2022
30-05-2022

Heb jij een passie voor luchtvaart en dan specifiek op het gebied van drones? Wil je graag werken in een sterk internationaal werkveld en vind je het leuk om mee te denken met het verbeteren van interne werkprocessen? Dan zijn wij op zoek naar jou!Voor een optimale veiligheid van het luchtruim geef jij vergunningen af. Je zet jouw kennis in om de sector zo veilig mogelijk te maken. Als ervaren vergunningverlener luchtvaart drone operaties werk je vanuit huis of vanuit Amsterdam Sloterdijk. Wat...

Ga naar vacature Ervaren vergunningverlener luchtvaart drone operaties

Regio Traineeship

Rijkswaterstaat
Utrecht
€ 2.881 - € 4.070
02-05-2022
01-06-2022

Heb jij je hbo- of wo-studie (bijna) afgerond en wil jij je verder ontwikkelen binnen het vakgebied asset management, mobiliteit & watermanagement of duurzame leefomgeving & milieu? En vind jij het leuk om te werken in een van de regio’s van Rijkswaterstaat die het hart vormen van de Nederlandse infrastructuur? Dan is het Regio Traineeship iets voor jou! Hoe jij bijdraagt in jouw rol als traineeHet Regio Traineeship is opgedeeld in drie richtingen, de zogenoemde tracks. Geef in je...

Ga naar vacature Regio Traineeship

Adviseur Regeling Groenprojecten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
24 - 36
€ 2.811 - € 4.519
30-04-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Heb jij een brede interesse in duurzaamheid en wil je daar graag in de volle breedte aan werken? Dan is deze functie als Adviseur Regeling groenprojecten wellicht iets voor jou! De Regeling groenprojecten loopt al ruim 25 jaar en wordt door RVO uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën. Projecten kunnen op een breed scala aan thema's betrekking hebben: natuur, landbouw, circulaire economie, energie, bouwen, mobiliteit en...

Ga naar vacature Adviseur Regeling Groenprojecten

Directiesecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.919 - € 5.825
29-04-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Jij wordt vrolijk van een strakke planning, organisatieontwikkeling en beschikt over leidinggevende en coördinerende capaciteiten. Jij voelt je comfortabel in een dynamische, ietwat hectische omgeving en haalt energie uit het creëren van structuur en het stellen en behalen van gezamenlijke doelen. Bij de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien zijn wij op zoek naar een Directiesecretaris, met als standplaats Den Haag, die zich herkent in deze omschrijving!Wat ga je doenAls...

Ga naar vacature Directiesecretaris

Beoordelaar Wet Natuurbescherming met kennis van Nederlandse flora en fauna

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle
32 - 36
€ 2.881 - € 4.070
29-04-2022
27-05-2022nog 11 dagen

Voor het team Vergunningen Natuur zijn wij op zoek naar een enthousiaste en nauwkeurig werkende beoordelaar voor het beoordelen van aanvragen die binnenkomen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij helpt het als je al over kennis beschikt met betrekking tot Nederlandse dier- en plantensoorten en het interessant vindt om je hier verder in te verdiepen. Heb jij oog voor detail, kun je snel tot besluiten komen en deins je er niet voor terug om (soms moeilijke) gesprekken met externe partijen te...

Ga naar vacature Beoordelaar Wet Natuurbescherming met kennis van Nederlandse flora en fauna

Senior beleidsmedewerker zoetwater

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
29-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het belang van zoetwater hoog op de (bestuurlijke) agenda staat. Dit belang komt ook in het coalitieakkoord duidelijk naar voren. De komende jaren worden door verschillende partijen (provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwatermaatschappijen e.a.) maatregelen genomen om weerbaar te worden tegen droogte in het Deltaprogramma Zoetwater. Voor de uitvoering van dit programma zijn wij op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker met...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker zoetwater

Programmamanager Nationale Eiwit Strategie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
28 - 32
€ 4.367 - € 6.547
29-04-2022
24-05-2022nog 8 dagen

Ben jij door opleiding en ervaring thuis in het Agro-domein? En loop jij warm voor onderzoek naar innovatieve eiwitrijke bronnen voor zowel mensen als dieren, zodat we op termijn steeds minder afhankelijk worden van importstromen? Als manager van het programma Nationale Eiwit Strategie sta je zelf aan het roer om de strategie succesvol om te zetten in uitvoering. Je bent programmamanager Nationale Eiwit Strategie bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, onderdeel van het...

Ga naar vacature Programmamanager Nationale Eiwit Strategie

Coördinator omgevingsvergunningen milieu

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht, Den Haag, Tilburg en Arnhem
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
29-04-2022
15-06-2022

Het is cruciaal dat de milieuvergunningen voor onder andere schietoefeningen en militaire vliegvelden goed zijn geregeld. Omdat jij de juridische en inhoudelijke kant van de aanvragen verzorgt, speel jij als coördinator omgevingsvergunningen milieu hierin een belangrijke rol. Van milieutoestemmingen voor het defensievastgoed en -activiteiten tot en met de natuurvergunningen; dat wordt jouw terrein. Maar hier blijft het niet bij. Want een andere taak van je is dat je alle vergunningsaanvragen en...

Ga naar vacature Coördinator omgevingsvergunningen milieu

Programmadirecteur versterking stelsel VTH

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 6.298 - € 8.599
29-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Een schoon, veilig en gezond Nederland bereiken we alleen met goede vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Een goed functionerend VTH-stelsel is cruciaal om de opgaven op het gebied van de woningbouw, energietransitie, circulaire economie en milieu waar te maken. In het nieuws is regelmatig aandacht voor de knelpunten op het gebied van VTH waardoor de genoemde opgaven niet gerealiseerd worden. Deze opgaven zijn nationaal, maar de uitvoering van VTH gebeurt decentraal. Het VTH-stelsel...

Ga naar vacature Programmadirecteur versterking stelsel VTH

Adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
27-04-2022
07-06-2022

Werken aan internationale projecten op het gebied van duurzaam landgebruik, regionaal-economische ontwikkeling, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Zelfstandig gebiedsanalyses uitvoeren en die uitwerken in gebiedsontwikkelingsplannen. En samenwerken met collega’s uit andere culturen. Jouw baan als adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal is superafwisselend. Je reist veel en werkt daarnaast zowel thuis als op de RVO-vestiging in Utrecht. Je maakt deel uit van een van de teams Gebied...

Ga naar vacature Adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal

Senior adviseur (data) analyse

ILT
Amsterdam
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
27-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Vliegen is al heel veilig en dat willen we bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) graag zo houden. Het moet zelfs nog veiliger worden. Als senior adviseur (data) analyse lever jij een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij door op basis van trendsignalering en data-analyse risicomodellen te optimaliseren. Je werkt vanuit huis of vanuit Amsterdam Sloterdijk. Wat ga je doen als senior adviseur (data) analyse?Je durft met innovatieve ideeën te komen en deze in te brengen op...

Ga naar vacature Senior adviseur (data) analyse

Adviseur landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
27-04-2022
30-05-2022

Bijdragen aan de verandering die nodig is om te komen tot duurzame landbouw: dat is wat jou drijft. Als adviseur landbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijg je dan ook energie van de vertaling vanuit beleid naar de praktijk, en omgekeerd. Vanaf je hybride werkplek in Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle of Roermond ben je met adviezen een echte kartrekker in het team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling. Je bent de schakel tussen onze opdrachtgevers (voornamelijk het ministerie van...

Ga naar vacature Adviseur landbouw

Specialist goederenvervoer

Rijkswaterstaat
Rijswijk
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
27-04-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Hoe ziet de wereld van goederenvervoer eruit over vijf jaar? En over twintig of dertig jaar? Als specialist in goederenvervoer help jij Rijkswaterstaat een blik in de toekomst te werpen. Jouw inzichten en expertise helpen anderen bij de identificatie van toekomstige opgaven, de beoordeling van mogelijke maatregelen én het planproces voor nieuwe infrastructuur. Hoe jij bijdraagt in jouw rolJe komt te werken in het team Verkeer en Vervoer van onze afdeling Modellen en Applicaties. Dit team draagt...

Ga naar vacature Specialist goederenvervoer

Senior adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
27-04-2022
30-05-2022

Werk je graag aan complexe gebiedsontwikkelingsprojecten die ruimtelijke én maatschappelijke impact hebben, zoals de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit en verduurzaming van de landbouw? Bij ons wacht jou als senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een uitdagende en veelzijdige functie, midden in de dynamiek tussen het Rijk en de regio. Jij bent straks dé innoverende en coördinerende kracht bij het vormgeven van transities die ruimtelijk veel...

Ga naar vacature Senior adviseur gebiedsgerichte aanpak

Adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.811 - € 5.139
27-04-2022
30-05-2022

Wil jij jouw kennis van gebiedsontwikkeling inzetten bij belangrijke, maatschappelijke thema’s als de energietransitie, de stikstofopgave, het herstel van biodiversiteit en de verduurzaming van de landbouw? Dan ben je van harte welkom als adviseur gebiedsgerichte aanpak bij team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling! Ons team werkt vanuit Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle en Roermond. Je kunt dus werken op het kantoor dat voor jou het meest dichtbij is. Of je nu een startend of ervaren adviseur...

Ga naar vacature Adviseur gebiedsgerichte aanpak

Opgavegerichte pionier natuur

Rijkswaterstaat
Utrecht
36
€ 4.367 - € 7.237
27-04-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Ben jij de collega die zich graag inzet voor een grote maatschappelijke opgave met de focus op natuur? Denk jij graag mee aan de oplossing die nog niet gevonden is, maar die we zoeken in de samenwerking tussen verschillende rijksuitvoeringsbedrijven? Herken jij jezelf in de termen: tonen van lef, creativiteit en ondernemen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Hoe jij bijdraagt in jouw rolHet programma waar je voor komt te werken sluit onder andere aan op het nationaal programma Landelijk Gebied van...

Ga naar vacature Opgavegerichte pionier natuur

Projectleider

ILT
Utrecht
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
26-04-2022
24-05-2022nog 8 dagen

Betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema’s die dagelijks in het nieuws zijn? Die kans krijg je als projectleider bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als de spin in het web van uiteenlopende programma’s en projecten stroop je je mouwen op binnen onze organisatie. Zo maak je écht het verschil voor ons land. Wat ga je doen als projectleider?Vanuit onze interne pool van projectleiders ben jij flexibel inzetbaar binnen verschillende programma’s. Hierbij...

Ga naar vacature Projectleider

Landelijk (grond)inkoper

Rijksvastgoedbedrijf
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
25-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Vaak op pad zijn met heel landelijk Nederland als potentieel werkgebied. En als hét gezicht van de overheid koop onderhandelingen aangaan over grondgebied. Klinkt jou dat als muziek in de oren? Vanuit ons kantoor in Utrecht help jij als landelijk (grond)inkoper het Rijksvastgoed om onze 89.000 hectare grond verder uit te breiden. Bij het Rijksvastgoedbedrijf vervullen we de uitvoerende taken van de grondbank, zoals het verwerven, beheren en inzetten van gronden en (agrarische) bedrijven....

Ga naar vacature Landelijk (grond)inkoper

Inspecteur binnenvaart

ILT
Zwijndrecht
€ 2.811 - € 4.519
23-04-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Toezicht houden op de binnenvaartwetten door middel van gerichte inspecties en thema-acties waarbij jij een (regie-)rol hebt. Zo lever jij jouw bijdrage aan veiligheid en duurzaamheid in transport. Als inspecteur binnenvaart werk je voornamelijk in Zwijndrecht of vanuit huis, maar bij thema-acties en de piketfunctie ook in de rest van het land. Wat ga je doen als inspecteur binnenvaart?Jij voert bedrijfsinspecties uit op bedrijven in de binnenvaart. Het gaat hier om allerlei soorten bedrijven...

Ga naar vacature Inspecteur binnenvaart

Procestechnoloog water

Rijkswaterstaat
Rotterdam
36
€ 3.344 - € 5.139
23-04-2022
17-05-2022nog 1 dagen

Heb jij hart voor het milieu en wil je bijdragen aan gezond en schoon water in onze rivieren, kanalen en meren? Dan ben je helemaal op je plek als ervaren procestechnoloog bij Rijkswaterstaat (RWS). Samen met een hecht team bedenk je iedere dag oplossingen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Dit doe je onder meer door te werken aan complexe dossiers van chemische bedrijven en te zorgen dat de vergunningen voor deze bedrijven rondom waterlozingen in orde zijn. Hoe jij bijdraagt in jouw...

Ga naar vacature Procestechnoloog water

Validatie- en collectiemedewerker Entomologie en Mycologie

NVWA
Wageningen
32 - 36
€ 2.675 - € 3.617
23-04-2022
18-05-2022nog 2 dagen

Heb je belangstelling voor insecten en/of schimmels? Ben je organisatorisch sterk en heb je een oog voor detail? Haal jij voldoening uit het ondersteunen/ontzorgen van taxonomisch specialisten? Dan is de functie Onderzoeksmedewerker morfologische validaties en referentiecollectie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit echt iets voor jou! Je komt te werken bij de afdeling Nationaal Referentiecentrum en gaat de vakgebieden entomologie en mycologie ondersteunen. Deze vakgebieden houden...

Ga naar vacature Validatie- en collectiemedewerker Entomologie en Mycologie

Regisseur toezicht gewasbescherming

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
22-04-2022
23-05-2022nog 7 dagen

Heb jij kennis van toezicht en affiniteit met gewasbescherming? Lijkt het je leuk om als regisseur innovaties aan te jagen om het toezicht op gewasbescherming te verbeteren? Sta je stevig in je schoenen en ben je in staat om te communiceren met zeer uiteenlopende doelgroepen? Dan is de functie van Regisseur toezicht Gewasbescherming bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als toezichthouder staan we voor het bevorderen van een “toekomstbestendig”...

Ga naar vacature Regisseur toezicht gewasbescherming

Senior juridisch adviseur milieu

ILT
Utrecht
€ 3.919 - € 5.825
15-04-2022
17-06-2022

Via helder juridisch advies bijdragen aan het voorkomen van schade aan en verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater of de onjuiste verwerking en toepassing van grond en bouwstoffen.Die kans krijg je als juridisch adviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wat ga je doen als senior juridisch adviseur milieu?Jij bent verantwoordelijk voor de eerstelijns juridische advisering op het taakveld bodem aan inspecteurs, teamleiders en afdelingshoofden. De inspecteurs zijn...

Ga naar vacature Senior juridisch adviseur milieu

Coördinerend inspecteur producttoezicht

ILT
Utrecht
€ 3.919 - € 5.825
15-04-2022
03-06-2022

Jij coördineert het inhoudelijke werk in het team waar toezicht op veiligheid en prestaties van verkeersproducten, zoals auto- en motor onderdelen en het energieverbruik van voertuigen, centraal staat. Jij informeert jouw collega’s over wijzigingen in de Europese regelgeving, bent inhoudelijk aanspreekpunt en zorgt voor vernieuwing in de manier van toezicht houden. Wat ga je doen als coördinerend inspecteur producttoezicht?Je coördineert de inhoudelijke werkzaamheden van 6 tot 8 inspecteurs...

Ga naar vacature Coördinerend inspecteur producttoezicht

Adviseur energietransitie vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
15-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking onderzoeken met oog voor de samenhang met thema’s als circulariteit en klimaatadaptatie. En zowel samenwerken met collega’s van het Rijksvastgoedbedrijf als met markt- en omgevingspartijen. Het maakt jouw functie als adviseur energietransitie uitdagend en afwisselend . En dan hebben we het nog niet gehad over de diverse en complexe projecten in het hele land. Met jouw technische kennis en jouw inzicht op het gebied van...

Ga naar vacature Adviseur energietransitie vastgoed

Adviseur bouwfysica en duurzaamheid

Rijksvastgoedbedrijf
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
15-04-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Als adviseur bouwfysica bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag bijdragen aan prettige, comfortabele en gezonde werkomgevingen voor tienduizenden collega’s. En óf dat een mooie uitdaging is! Alleen al door de enorme vastgoedportefeuille met unieke gebouwen als kazernes, rechtbanken, gevangenissen en paleizen. Bovendien ben je vanaf scratch betrokken bij complexe projecten à la de renovatie van het Binnenhof en de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam. In de technische teams van...

Ga naar vacature Adviseur bouwfysica en duurzaamheid

Jurist Directie Energie

Autoriteit Consument & Markt
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.825
28-01-2022
20-05-2022nog 4 dagen

Ben jij een jurist met een aantal jaar werkervaring op het gebied van bestuurs- en/of energierecht? Houd je van ingewikkelde analyses en heb je een interesse in economie en marktwerking? Wil je met jouw werk een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Energiesector in Nederland? Dan is de vacature van Jurist bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) echt iets voor jou. Wat ga je doen?Als jurist bij de Directie Energie (DE) werk je dagelijks in teamverband aan projecten die een bijdrage...

Ga naar vacature Jurist Directie Energie

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site