Natuur / milieu vacatures

Op deze website vindt u een overzicht van alle actieve vacatures van de Nederlandse overheid. Alle informatie op deze website is actueel en wordt elk uur bijgewerk (laatste update: vandaag 1:30 uur).

Zoek in 1168 actieve vacatures.

Senior adviseur circulair textiel

Rijkswaterstaat
Utrecht, zie bijzonderheden
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
30-07-2021nieuw
24-08-2021

De overgang naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda en biedt veel kansen en uitdagingen voor de samenleving. Als senior adviseur circulair textiel geef jij vorm aan het beleid voor het circulair maken van de textielketen. Vanuit Utrecht ben je binnen Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving een drijvende en stimulerende kracht. Naast textiel zet je je in voor andere dossiers, zoals circulair design of ketensamenwerking in een circulaire economie. Zo zorg jij dat...

Ga naar vacature Senior adviseur circulair textiel

Accountmanager Natuurcompensatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nader te bepalen
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
30-07-2021nieuw
30-08-2021

De natuur in Nederland is waardevol. Als Accountmanager Natuurcompensatie ben jij degene die op zoek gaat naar kansen om natuur te verzilveren voor de natuurbank. Jij zet je graag in voor natuur voor projecten die doorgang moeten vinden vanwege algemeen belang. Je bent als Accountmanager Natuurcompensatie iemand met een groen hart en je staat voor ons als RVO in het veld. Het aller belangrijkste is, jij regelt nieuw natuur in Noord, Oost, West en Zuid Nederland. Je bent als Accountmanager...

Ga naar vacature Accountmanager Natuurcompensatie

Senior Beleidsmedewerker Ruimte en Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.842 - € 5.710
29-07-2021nieuw
06-09-2021

Het klimaat verandert en Nederland moet zich hieraan aanpassen. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en economie is noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden. Ook in de toekomst willen we beschikken over voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Er liggen grote opgaven met betrekking tot water- en bodembeheer als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Hierbij spelen ruimtelijke...

Ga naar vacature Senior Beleidsmedewerker Ruimte en Klimaatadaptatie

Projectleider verbetertrajecten laboratoria

NVWA
Utrecht
28 - 36
€ 3.279 - € 5.039
29-07-2021nieuw
12-08-2021nog 13 dagen

Voor de afdeling Sturing, Programmering en Coördinatie van de divisie Laboratoria zijn we op zoek naar een ervaren projectleider. Als projectleider ben je verantwoordelijk en draag je bij aan de verbetering en uniformering van processen zoals  de inrichting systematiek aanwijzing Officiële Laboratoria maar ook de verdere inrichting van de afspraken met externe laboratoria. Je werkweek bestaat hoofdzakelijk uit overleggen met stakeholders binnen en buiten de afdeling Sturing,...

Ga naar vacature Projectleider verbetertrajecten laboratoria

Adviseur strand, duin en eilander kwelders

Rijkswaterstaat
Assen
32 - 36
€ 2.623 - € 3.546
29-07-2021nieuw
27-08-2021

Weet jij de meest effectieve manier om onze primaire waterkeringen, stranden, zandplaten en de eilander kwelders op de Waddeneilanden te onderhouden? Haal jij voldoening uit het adviseren van mensen? Wil jij de Nederlandse kust helpen beschermen tegen overstromingen en een bijdrage leveren aan de uitvoering van de taken uit het Instandhoudingsplan Natuurbeheer Waddenzee? Dit zijn de uitdagingen die jij als adviseur strand, duin en eilander kweldersmaar al te graag aangaat!. Als gegevenseigenaar...

Ga naar vacature Adviseur strand, duin en eilander kwelders

Adviseur groenbeheerder

Rijkswaterstaat
Terneuzen, zie bizonderheden
€ 2.756 - € 4.430
28-07-2021
18-08-2021

Wil je werken aan het beheer en onderhoud van het groen langs de (vaar)wegen in Zeeland? Wil je adviseren over het (ecologisch) maaibeheer van de bermen en over het beheer van de vegetatie langs de natuurvriendelijke oevers? Heb jij drive, ben je resultaatgericht en kun je goed prioriteiten stellen? Dan zoeken we jou! Hoe jij Zeeland groener gaat maken.Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen met een sterke infrastructuur. Bij Rijkswaterstaat maken we vervoer over het Zeeuwse land en...

Ga naar vacature Adviseur groenbeheerder

Coördinerend inspecteur/medewerker toezicht cluster Fytosanitair

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
28-07-2021
11-08-2021nog 12 dagen

Wist je dat 40% van de wereldhandel in tuinbouwzaaizaden afkomstig is van - of wordt verzonden vanuit - Nederland? Zodra een bedrijf fytosanitaire producten zoals zaaizaden, bomen en planten wil exporteren naar het buitenland, vraagt de exporteur de juiste exportdocumenten aan bij de Nederlandse Plantkeurdiensten. Als coördinerend inspecteur binnen het cluster Fytosanitair in Utrecht speel jij in dit proces een belangrijke rol. Interessant werk dat ertoe doet voor exporterend Nederland én...

Ga naar vacature Coördinerend inspecteur/medewerker toezicht cluster Fytosanitair

Uitvoeringsexpert Regelingsoverstijgende Controle EU

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Assen
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
28-07-2021
11-08-2021nog 12 dagen

Voor het team Regeling Overstijgende Controles (ROC) zijn wij momenteel op zoek naar een Uitvoeringsexpert die snel kan schakelen in een dynamische omgeving, waarbij je voor meer onderwerpen of regelingen verantwoordelijk bent en een coördinerende rol op je neemt. Als Uitvoeringsexpert zorg jij ervoor dat de processen uitvoeringsklaar zijn. Dat wil zeggen dat je de gestelde kaders tijdig, juist en volledig vertaalt naar de procesbeschrijvingen, werkinstructies, controleplannen,...

Ga naar vacature Uitvoeringsexpert Regelingsoverstijgende Controle EU

Senior Jurist Natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Roermond, Den Haag of Zwolle
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
24-07-2021
13-09-2021

Mens en natuur in perfecte cohesie. Dat is waar jij je, mede door de maatschappelijke opdracht die er is, sterk voor maakt. De natuur in Nederland is waardevol en sommige soorten zijn kwetsbaar. Het is daarom belangrijk om de natuur te beschermen en tegelijkertijd de aanleg mogelijk te maken van robuuste dijken en noodzakelijke wegverbindingen. In deze functie lever jij een belangrijke bijdrage aan de natuurbescherming in Nederland en in enkele overzeese gebieden. Als senior jurist in ons team...

Ga naar vacature Senior Jurist Natuurbescherming

Senior adviseur broeikasgasemissies landgebruik (LULUCF)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
24-07-2021
09-08-2021nog 10 dagen

Land gerelateerde broeikasgasemissies (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) vormen een belangrijk deel van de broeikasgasemissies en worden door Nederland jaarlijks gerapporteerd aan de EU en United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Vanaf 2021 worden emissies uit landgebruik meegenomen in de klimaatdoelstellingen van de European Green Deal (55% reductie in 2030), waardoor dit onderwerp steeds meer aandacht krijgt. Als senior adviseur land gerelateerde...

Ga naar vacature Senior adviseur broeikasgasemissies landgebruik (LULUCF)

Senior milieuadviseur

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
23-07-2021
16-08-2021

De milieuadviseurs van het Rijksvastgoedbedrijf checken regelmatig of alle milieubelastende activiteiten bij Defensielocaties voldoen aan de wet- en regelgeving. Zowel bij kazernes en kantoren als bij schietbanen en havens. Als senior adviseur coördineer je dit proces en begeleid en coach je jouw collega-adviseurs. Jij bent dé expert op het gebied van complexe milieuvraagstukken. Iedere drie tot vijf jaar verrichten je collega-milieuadviseurs conditiemetingen op de locaties van de Koninklijke...

Ga naar vacature Senior milieuadviseur

Coördinator omgevingsvergunningen milieu

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
23-07-2021
06-09-2021

Het is cruciaal dat de milieuvergunningen voor onder andere schietoefeningen en militaire vliegvelden goed zijn geregeld. Omdat jij de juridische en inhoudelijke kant van de aanvragen verzorgt, speel jij als coördinator omgevingsvergunningen milieu hierin een belangrijke rol. Van milieutoestemmingen voor het defensievastgoed en -activiteiten tot en met de natuurvergunningen; dat wordt jouw terrein. Maar hier blijft het niet bij. Want een andere taak van je is dat je alle vergunningsaanvragen en...

Ga naar vacature Coördinator omgevingsvergunningen milieu

MT lid Duurzame Warmte en Energiebesparing, tevens plaatsvervangend directeur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
36
€ 5.485 - € 7.736
23-07-2021
23-08-2021

De opgave Deze functie biedt een unieke kans om invulling te geven aan afspraken in het Klimaatakkoord. Heb jij de ambitie om concreet bij te dragen aan de energietransitie in Nederland? Wil jij politiek-strategisch adviseren over wat er nodig is om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen en om minder energie te verbruiken? Weet jij vanuit een coherente visie hiervoor partijen binnen en buiten het Ministerie te mobiliseren. En kan jij bovendien de vertaling maken van regels en beleid...

Ga naar vacature MT lid Duurzame Warmte en Energiebesparing, tevens plaatsvervangend directeur

Financieringsdeskundige voor gebiedsontwikkelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
22-07-2021
30-08-2021

Hoe lijkt het je om een spilfunctie te vervullen in het mede vormgeven van de financiering van transities die ruimtelijk impact hebben, zoals de energietransitie, de stikstofopgave, de omschakeling naar circulaire landbouw, de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en regionaal economische ontwikkeling? Weet dan dat we binnen de team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) op zoek zijn naar een  financieringsdeskundige voor de gebiedsontwikkelingen waar we aan werken. Als ervaren...

Ga naar vacature Financieringsdeskundige voor gebiedsontwikkelingen

Beleidsmedewerker Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
22-07-2021
23-08-2021

Wil jij als (startend) beleidsmedewerker aan de slag met innovatie en duurzaamheid voor een klimaatbestendig Nederland? Dan is dit een mooie kans om jouw visie en inhoudelijke kennis over duurzame ontwikkelingen in te zetten voor actuele maatschappelijke uitdagingen voor water, bodem en klimaatadaptatie. Samen met collega’s werk je aan het ontwikkelen van kennis en innovatie die bijdragen aan de doelen van het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB). Je brengt jouw kennis in over...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker Kennis en Innovatie

Beleidsmedewerker/vergunningverlener natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
21-07-2021
06-09-2021

De vergunningtrajecten die jij oppakt gaan écht ergens over. Denk aan de visserij van mosselen en oesters. Of de aanleg van vaarwegen en infrastructuur voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Als beleidsmedewerker/vergunningverlener in Den Haag toets je projecten aan de Wet natuurbescherming: kunnen ze plaatsvinden zonder de beschermde Natura 2000-waarden negatief te beïnvloeden? Als vergunningverlener krijg je te maken met diverse initiatiefnemers. Denk aan Defensie,...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker/vergunningverlener natuurbescherming

Teammanager Agro & Innovatie bij de afdeling Juridische Zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Assen
32 - 36
€ 4.281 - € 6.419
20-07-2021
03-08-2021nog 4 dagen

Nederland is de grootste landbouwexporteur van Europa. De landbouwsector levert een enorme bijdrage aan onze economie maar kent op dit moment grote maatschappelijke uitdagingen. Je werkt dagelijks aan het toekomstbestendig houden van onze landbouwsector en ziet het resultaat van je keuzes regelmatig terug in de media. Jij bent dé enthousiaste, bevlogen en betrokken teammanager die leiding geeft aan het team 'JZ Agro & Innovatie'. Dit team van ongeveer dertig personen adviseert en behandelt...

Ga naar vacature Teammanager Agro & Innovatie bij de afdeling Juridische Zaken

Senior beleidsmedewerker dierenwelzijn

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.710
19-07-2021
02-08-2021nog 3 dagen

Kom jij als enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker ons team Dierenwelzijn in Den Haag versterken? Het team werkt aan het verbeteren van het welzijn van alle gehouden dieren. Daarbij gaat het om gezelschapsdieren zoals de hond en de kat, dieren die gehouden worden voor de productie van melk, vlees, eieren en wol (landbouwhuisdieren) én dieren in een circus, dierentuin, kinderboerderij of proefdierlocatie. Wat ga je doen? Samen met collega’s beleid ontwikkelen om het welzijn van...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker dierenwelzijn

Adviseur Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
19-07-2021
22-08-2021

Welke invloed ondervinden het ecologisch systeem en archeologische waarden van de activiteiten in de RVB vastgoedportefeuille? En als defensie anders gaat oefenen wat zijn dan de gevolgen voor natuur ten aanzien van stikstof? Als adviseur bij de grootste vastgoedbeheerder van Nederland adviseer je elke dag over complexe vraagstukken, die vaak een politieke en maatschappelijke component hebben. Jouw doel? Zorgen dat de impact van nieuwbouw en onderhoud op natuur en archeologische waarden binnen...

Ga naar vacature Adviseur Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

Senior Adviseur Projectbeheersing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
17-07-2021
16-08-2021

We zijn op zoek naar een innovatieve procesdenker pur sang die ons voorbij de “waan van de dag” loodst en ons adviseert en faciliteert in planmatig en projectmatig te werken, zodat we onze complexe uitdagingen en ambities beheersen en behalen. Duurzaam en efficiënt gebruik van water en bodem is op dit moment een belangrijk maatschappelijk thema dat daarmee ook veel politieke aandacht krijgt. De toegenomen dynamiek in het water- en bodemdomein heeft de druk op de directie flink vergroot....

Ga naar vacature Senior Adviseur Projectbeheersing

Adviseur planvorming en omgeving (Maastricht)

Rijkswaterstaat
Maastricht
€ 3.279 - € 5.039
16-07-2021
02-08-2021nog 3 dagen

Wil jij een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de regio Zuid-Nederland? Complexe infrastructurele projecten kennen we genoeg in het zuiden van ons land. Denk aan de verbreding van de A2, de A58 en de aanpak van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. We zoeken een adviseur planvorming en omgeving bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS ZN) die, vanuit Den Bosch of Maastricht, een belangrijke rol gaat vervullen bij de verbetering en...

Ga naar vacature Adviseur planvorming en omgeving (Maastricht)

Ondersteunend adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
16-07-2021
22-08-2021

Wist je dat Defensie een van de grootste opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf is? Voor haar bedrijfsvoering en inzetbaarheid maakt de organisatie gebruik van honderden locaties in ons land, zoals vliegvelden, kazernes, oefenterreinen en havens. Veel van die locaties liggen vlakbij of in Natura 2000-gebieden. En allemaal moeten ze voldoen aan de actuele stikstof- en natuurwet- en regelgeving. Als senior medewerker zorg jij er samen met je collega's voor dat Defensie zo snel mogelijk in...

Ga naar vacature Ondersteunend adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Adviseur planvorming en omgeving

Rijkswaterstaat
Den Bosch
€ 3.279 - € 5.039
15-07-2021
02-08-2021nog 3 dagen

Wil jij een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de regio Zuid-Nederland? Complexe infrastructurele projecten kennen we genoeg in het zuiden van ons land. Denk aan de verbreding van de A2, de A58 en de aanpak van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. We zoeken een adviseur planvorming en omgeving bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS ZN) die, vanuit Den Bosch of Maastricht, een belangrijke rol gaat vervullen bij de verbetering en...

Ga naar vacature Adviseur planvorming en omgeving

Adviseur waterkeringen en oevers

Rijkswaterstaat
Utrecht, zie bijzonderheden
32 - 36
€ 2.756 - € 4.430
15-07-2021
05-08-2021nog 6 dagen

Wil jij verantwoordelijk zijn voor een van de druksbevarende kanalen van Europa? Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS MN) beheert een van de druksbevaren kanalen van Europa, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal. Heb je inzichtelijk welke functies een kanaal heeft en heb je verstand van waterkeringen en oevers? Dan leren we je graag beter kennen. Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veilig en betrouwbaar maaktHet Amsterdam-Rijnkanaal heeft meerdere functies, waaronder mobiliteit voor beroeps- en...

Ga naar vacature Adviseur waterkeringen en oevers

Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.842 - € 6.419
15-07-2021
09-08-2021nog 10 dagen

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang. Er is nog een grote slag te slaan in de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland. En juist in de relatie tussen landbouw en water liggen grote uitdagingen en veel verschillende belangen. De landbouw heeft behoefte aan water maar wat doet landbouw voor de waterkwaliteit? Het wordt steeds warmer en droger en dat heeft effecten op de waterkwaliteit en ecologie. Werk met ons mee aan verbetering van de waterkwaliteit zonder het belang van de...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Coördinerend expert omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 4.281 - € 6.419
14-07-2021
10-08-2021nog 11 dagen

Welke procedureel-juridische aspecten in de nieuwe Omgevingswet hebben invloed op de bedrijfsvoering van Defensie? Hoe krijgen én houden we de stikstofuitstoot het beste in beeld bij bouwprojecten op defensielocaties? Vragen waarover jij je buigt als coördinerend expert omgevingsmanagement. Samen met de speciale vakgroep vanuit het Rijksvastgoedbedrijf die jij aanstuurt, zorg je ervoor dat de nieuwe Omgevingswet en de natuurwet- en regelgeving optimaal landen binnen Defensie. Jouw functie is...

Ga naar vacature Coördinerend expert omgevingsmanagement

Coördinerend beleidsadviseur

Rijkswaterstaat
Den Haag
€ 4.281 - € 6.419
13-07-2021
03-08-2021nog 4 dagen

Een optimale voorbereiding is van het grootste belang bij stralingsongevallen. Als coördinerend beleidsadviseur ben jij het boegbeeld van deze voorbereiding. Houd je ook het hoofd koel als een crisis onafwendbaar lijkt? Dan ben jij de coördinerend beleidsadviseur die wij zoeken! Als coördinerend beleidsadviseur kom je te werken bij het Departmentaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). De minister van IenW is volgens de Kernenergiewet...

Ga naar vacature Coördinerend beleidsadviseur

Stafadviseur Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.279 - € 5.039
13-07-2021
31-08-2021

Over het milieu hebben de meeste mensen wel een opvatting. Het thema leeft bij politici, journalisten, bedrijven én burgers en raakt ons allemaal. Dat komt omdat het een (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de...

Ga naar vacature Stafadviseur Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

Stafadviseur Directoraat-Generaal Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.279 - € 5.039
13-07-2021
31-08-2021

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op én in het water. Het thema leeft bij politici, journalisten, bedrijven én burgers en raakt ons allemaal. Dat komt omdat het een (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) werkt samen met anderen aan een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om de uitdagingen op het terrein van...

Ga naar vacature Stafadviseur Directoraat-Generaal Water en Bodem

Vergunningverlener

Rijkswaterstaat
Utrecht/Lelystad, maar momenteel werken we vanuit
€ 3.279 - € 5.039
12-07-2021
06-08-2021nog 7 dagen

Waar het gaat om vergunningverlening, kent het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS MN) complexe gebieden. Denk aan het Amsterdam-Rijnkanaal, het Markermeer-IJmeer en de Afsluitdijk. De komende jaren zullen diverse duurzaamheidsinitiatieven ontwikkeld worden in het IJsselmeergebied. Denk aan drijvende zonnepanelen, nieuwe windparken en getijde energie. Mede in het kader van de Omgevingswet zal daarbij meer aan de voorkant moeten worden meegedacht met de initiatiefnemers. Daarom...

Ga naar vacature Vergunningverlener

Specialistisch adviseur Omgevingswet/Wet natuurbescherming

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
36
€ 3.842 - € 5.710
12-07-2021
10-08-2021nog 11 dagen

Welke invloed hebben de Omgevingswet en de wet Natuurbescherming op de defensieorganisatie? Wat kan en moet de krijgsmacht hierin zelf organiseren en welke verantwoordelijkheden liggen bij het Rijksvastgoedbedrijf? Die vragen centraal staan in jouw functie als specialistisch adviseur. Je focust op de procedureel-juridische en procesmatige aspecten van de Omgevingswet óf de Wet natuurbescherming. Een baan met impact: jij zorgt er mede voor dat beide wetten optimaal landen binnen Defensie. Je...

Ga naar vacature Specialistisch adviseur Omgevingswet/Wet natuurbescherming

Werkbegeleider

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Punthorst
36
€ 2.422 - € 3.157
12-07-2021
08-08-2021nog 9 dagen

Ga jij – net als wij – uit van wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wél kunnen? Weet je mensen op een positieve en motiverende manier aan te sturen? Dan kun je van grote betekenis zijn voor medewerkers die meedraaien met Staatsbosbeheer in Punthorst. Als werkbegeleider geef jij het voorbeeld. Bij Staatsbosbeheer in Punthorst (Overijssel) werken we met medewerkers met een doelgroepindicatie en een arbeidshandicap. Dat betekent dat we veel van je vragen als...

Ga naar vacature Werkbegeleider

Beleidsmedewerker groen onderwijs

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
09-07-2021
16-08-2021

In Nederland staan we op het terrein van landbouw, voedsel en natuur voor grote opgaven de komende jaren. Denk alleen al aan de stikstofproblematiek en je beseft dat de Nederlandse land- en tuinbouw moet verduurzamen. Wil jij bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven in het groene domein? Dan zit je als beleidsmedewerker groen onderwijs helemaal op je plek in het team Internationaal en Onderwijs in Den Haag. De druk op het klimaat, de voedselsystemen, biodiversiteit en leefomgeving neemt toe....

Ga naar vacature Beleidsmedewerker groen onderwijs

Senior Onderzoeker Watersystemen en Klimaatimpacts

PBL
Den Haag
32 - 36
€ 4.281 - € 6.419
08-07-2021
16-08-2021

Water en waterhuishouding zijn in Nederland en wereldwijd belangrijk voor veel maatschappelijke behoeften en activiteiten. Zo spelen de kwantiteit en kwaliteit van water en waterveiligheid een belangrijke rol bij onder andere voedselproductie, natuur, wonen en transport. Vaak is het water te vies, te zout, of er is te veel of juist te weinig water. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) buigt zich vanuit dit perspectief over de gevolgen van klimaatverandering, de kwaliteit en beschikbaarheid...

Ga naar vacature Senior Onderzoeker Watersystemen en Klimaatimpacts

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.281 - € 6.419
07-07-2021
16-08-2021

We komen in onze leefomgeving steeds meer stoffen tegen. Ook in de bodem. Dit levert (onbekende) risico’s op voor onze gezondheid en het milieu. PFAS is hiervan een recent voorbeeld. Hoe beschermen we onze leefomgeving en zorgen we tegelijkertijd dat niet alles stil komt te liggen? Dat is de vraag waarop jij als senior beleidsmedewerker stoffenbeleid bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag antwoord geeft. In je werk focus je op twee zaken. Allereerst richt je je...

Ga naar vacature Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
Haarlem
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
06-07-2021
09-08-2021nog 10 dagen

Overal waar wij als Rijkswaterstaat (RWS) werken, treffen we anderen. Denk aan omwonenden, bedrijven, weggebruikers en gemeenten. Een goede relatie met onze omgeving is essentieel. Zeker omdat we de maatschappelijke opgaven waar we voor staan niet alleen willen en kunnen oppakken. Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid staan centraal bij ons handelen. Als omgevingsmanager ben jij vanuit kantoor Haarlem de schakel tussen de omgeving, ons organisatieonderdeel West-Nederland Noord (WNN) en de...

Ga naar vacature Omgevingsmanager

ESG Advisor Infrastructural Projects

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag
36
€ 3.279 - € 5.039
06-07-2021
02-08-2021nog 3 dagen

The International Development department and Infrastructure Team The International Development department carries out various programs and regulations on behalf of, among others, the Ministry of Foreign Affairs. These instruments are aimed at stimulating sustainable economic development and making a positive contribution to the Sustainable Development Goals. The Infrastructure team carries out a number of programs: ORIO (development-relevant infrastructure development), DRIVE (Development...

Ga naar vacature ESG Advisor Infrastructural Projects

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
Haarlem
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
06-07-2021
09-08-2021nog 10 dagen

Weggebruikers, bedrijven, omwonenden, gemeentes en aannemers. Met deze en andere partijen hebben wij als Rijkswaterstaat (RWS) te maken wanneer we onze vaarwegen en wegen onderhouden en aanleggen. We houden onze relaties met deze partijen graag goed. Hierin is voor jou als ervaren omgevingsmanager een belangrijke rol weggelegd. Je werkt vanuit standplaats Haarlem. Zo draag jij bij aan een duurzame Nederlandse infrastructuurJe gaat aan de slag met de grootste onderhoudsopgave van RWS in zijn...

Ga naar vacature Omgevingsmanager

Talent met (duurzame) energie (junior) - adviseur energie voor vervoer

Nederlandse Emissieautoriteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
06-07-2021
02-08-2021nog 3 dagen

Voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan ligt er bij de Nederlandse Emissieautoriteit een mooie uitdaging voor je klaar als adviseur duurzaam vervoer. Je bent van harte welkom om onze dynamische en ambitieuze organisatie te versterken.   Als adviseur duurzaam vervoer heb je een belangrijke rol in het goede functioneren van de systematiek. Aan deze rol geef je op verschillende manieren invulling. Zo ondersteun je ca. 90 bedrijven in de naleving van hun...

Ga naar vacature Talent met (duurzame) energie (junior) - adviseur energie voor vervoer

Talent met (duurzame) energie (senior) - adviseur energie voor vervoer

Nederlandse Emissieautoriteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.710
03-07-2021
02-08-2021nog 3 dagen

Voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan ligt er bij de Nederlandse Emissieautoriteit een mooie uitdaging voor je klaar als adviseur duurzaam vervoer. Je bent van harte welkom om onze dynamische en ambitieuze organisatie te versterken.   Als senior adviseur duurzaam vervoer heb je een belangrijke rol in het goede functioneren van de systematiek. Aan deze rol geef je op verschillende manieren invulling. Zo ondersteun je ca. 90 bedrijven in de naleving van hun...

Ga naar vacature Talent met (duurzame) energie (senior) - adviseur energie voor vervoer

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
02-07-2021
18-08-2021

Het wordt een interessant en uitdagend jaar voor iedereen binnen het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet, nu de invoeringsdatum van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 juli 2022. Bij ons in Den Haag ben je als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de beleidscyclus van alle (beleids)onderwerpen die de interbestuurlijke ambitie en opgave van het implementatieprogramma raken. Ook pak je deelprojecten op voor de programmadirecteur. Voordat de Omgevingswet van start...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site