Natuur / milieu vacatures

Op deze website vindt u een overzicht van alle actieve vacatures van de Nederlandse overheid. Alle informatie op deze website is actueel en wordt elk uur bijgewerk (laatste update: vandaag 5:02 uur).

Zoek in 1800 actieve vacatures.

Coördinerend adviseur duurzame omgeving

Rijkswaterstaat
Leeuwarden
32 - 36
€ 4.214 - € 6.227
25-03-2023
17-04-2023

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 zelf zijn energie op te wekken, geen CO2 meer uit te stoten en zo min mogelijk primaire grondstoffen te gebruiken en bestaande materialen te hergebruiken. Daarnaast willen we onze infrastructuur in 2050 klimaatbestendig hebben. Zorg jij ervoor dat de regio Noord Nederland (NN) op een gestructureerde wijze de doelstellingen duurzame leefomgeving en klimaatadaptatie in de praktijk brengt? Kan jij als coördinerend adviseur een regionaal programmateam...

Ga naar vacature Coördinerend adviseur duurzame omgeving

Adviseur vergunningverlening dierproeven

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
24 - 36
€ 3.045 - € 4.848
25-03-2023
11-04-2023

Heb jij een interesse voor diergebonden onderzoek en zie je het als een uitdaging om zowel de belangen van de wetenschap als die van de dieren te erkennen? In de functie van adviseur vergunningverlening dierproeven kan jij met jouw inzichten, besluitvaardigheid en overtuigingskracht een bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met proefdieren in Nederland. Dieren hebben een intrinsieke waarde. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) staat daarom voor een verantwoorde omgang met proefdieren...

Ga naar vacature Adviseur vergunningverlening dierproeven

Junior beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.503 - € 5.343
25-03-2023
17-04-2023

Klimaatverandering stelt Nederland voor belangrijke keuzes. Er ligt een enorme uitdaging om Nederland weerbaarder te maken tegen de steeds vaker optredende weersextremen. Recent hebben we ervaren dat wateroverlast kan uitgroeien tot bedreiging van de veiligheid van burgers en ondernemers. Maar ook het andere uiterste, langdurige droogte en perioden van hitte kan slachtoffers maken en tot grote schade leiden. De vragen waar we voor staan: Wat betekent de versnelling van de zeespiegelstijging voor...

Ga naar vacature Junior beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Uitvoeringsexpert Productowner

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.045 - € 4.848
25-03-2023
11-04-2023

Als Product Owner binnen het team Monitoring en Signalering lever jij een belangrijke bijdrage in de naleving van het landbouwbeleid van Nederland. Wil je hieraan bijdragen en ben jij de enthousiaste Product Owner die sterk is in ICT inrichting, die goed kan prioriteren, makkelijk contact legt, snel hoofd en bijzaken van elkaar kan onderscheiden? Dan zou het maar zo kunnen dat deze functie goed bij jou past. Binnen het team zoeken we een Product Owner voor de inrichting van de nieuwe...

Ga naar vacature Uitvoeringsexpert Productowner

Senior beleidsmedewerker / projectleider invasieve exoten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.214 - € 6.227
25-03-2023
11-04-2023

Ben jij de ervaren beleidsmedewerker / projectleider die zich wil inzetten voor de bescherming van de Nederlandse inheemse biodiversiteit door middel van preventie, bestrijding en beheersing van invasieve exoten in Nederland? Lees dan snel verder! Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland en daarbuiten. Daarom is de rijksoverheid bezig met beleid en maatregelen om die biodiversiteit te versterken. Er zijn meerder factoren die druk uitoefenen op die biodiversiteit. Een daarvan zijn de...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker / projectleider invasieve exoten

Adviseur waterkwaliteitsmodellen

Rijkswaterstaat
Utrecht
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
25-03-2023
17-04-2023

Hoe zorgen we voor gezonde watersystemen voor natuur, consumptie en recreatie, in een wereld met een veranderend klimaat en vele belangen van gebruikers van het water en het watersysteem? Hoe beoordelen we voorgenomen wijzigingen in ons watersysteem? Deze en andere vragen kunnen alleen beantwoord worden met de juiste modellen, waarmee Rijkswaterstaat samen met partners de effecten voor waterkwaliteit en ecologie inzichtelijk maakt. Wil jij hierin bijdragen? Solliciteer dan nu! Hoe jij bijdraagt...

Ga naar vacature Adviseur waterkwaliteitsmodellen

Senior beleidsmedewerker Milieu regionale luchthavens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.092 - € 6.786
25-03-2023
17-04-2023

In Nederland staan we voor grote uitdagingen op het gebied van regionale burgerluchthavens. Enerzijds vindt het Rijk het van belang dat de regionale luchthavens zich kunnen ontwikkelen op een wijze dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de regio’s waarin ze liggen. Anderzijds liggen er grote opgaven om de impact van de luchthavens op de omgeving en het klimaat te verminderen, bijvoorbeeld door het verminderen van de geluidbelasting en luchtverontreiniging. Beide zijn kernpunten...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Milieu regionale luchthavens

Adviseur morfologie

Rijkswaterstaat
Middelburg
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
24-03-2023
11-04-2023

Rijkswaterstaat (RWS) Zee en Delta zoekt voor de afdeling Netwerk Ontwikkeling Verkenningen en Planuitwerking (NOVP) versterking van kennis op het gebied van waterbeweging en morfologie. Als adviseur ben je het aanspreekpunt voor de vragen die voortkomen uit het beheer van de Westerschelde, initieer en adviseer je over de fysische monitoring. Heb jij affiniteit met waterbouw, monitoring en onderhoud door middel van baggeren en storten? Ben je in staat als adviseur met jouw kennis projecten te...

Ga naar vacature Adviseur morfologie

Senior dataspecialist lokale warmtetransitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag
32 - 36
€ 4.214 - € 6.989
24-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

Heb je affiniteit met de lokale warmtetransitie en wil je je kennis op het gebied van monitoring en dataverwerking inzetten om gemeenten verder te helpen? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil met deze uitdaging! Krijg je energie van het inzetten van je brede kennis op het gebied van monitoring en/of data verwerking en heb je een breed netwerk voor het ontrafelen van de uiteenlopende vraagstukken waar gemeenten en hun stakeholders tegenaan lopen? Wil je je kennis inzetten om...

Ga naar vacature Senior dataspecialist lokale warmtetransitie

Werkbegeleider

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zelhem
36
€ 2.902 - € 3.896
24-03-2023
13-04-2023

De werkbegeleider stuurt een team participanten aan.Je werkt onder functionele (vakinhoudelijke) leiding van de beheerder/teamleider van Staatsbosbeheer. Voor personele aangelegenheden, zoals werving, begeleiding, opleiding, ontwikkeling en beoordeling schakel je met de clustermanager van Binnenwerk.We werken met medewerkers met een doelgroep indicatie en een arbeidshandicap. Dat betekent dat we veel van je vragen als werkbegeleider van onze mensen. Het gaat echter niet zozeer om de beperking...

Ga naar vacature Werkbegeleider

Business Analist Aanpak Piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
24-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

De voortgang en resultaten van een aanpak waarmee we de stikstofuitstoot in de agrarische sector gaan reduceren inzichtelijk maken én houden. Dat is de kern van je interessante functie als Business Analist Aanpak Piekbelasting in Den Haag. Jij maakt de effectiviteit van de aanpak transparant en helpt ons deze waar nodig bij te stellen. Zo draag je concreet bij aan het realiseren van de urgente opgave van onze nieuwe programmadirectie.De uitstoot van stikstof door agrarische ondernemers snel...

Ga naar vacature Business Analist Aanpak Piekbelasting

Coördinerend beleidsmedewerker voor grondgebonden regelingen GLB

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 4.688 - € 6.989
24-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

Coördinerend beleidsmedewerker voor grondgebonden regelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Bij directie EIA zijn we op zoek naar een ervaren beleidscoördinator, die voorop gaat in het cluster grondgebonden regelingen voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals is vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). Tot de grondgebonden regelingen worden gerekend: de basisinkomenssteun aan boeren, de eco-regeling en het agrarisch natuur- en...

Ga naar vacature Coördinerend beleidsmedewerker voor grondgebonden regelingen GLB

Manager inspectieteam Meststoffen

NVWA
Zwolle
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
23-03-2023
13-04-2023

In het nieuws komen onderwerpen zoals stikstofuitstoot, bodemwater kwaliteit en mestfraude continu voorbij. Het zijn belangrijke actuele maatschappelijke onderwerpen. Toezicht vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) speelt hierbij een belangrijke rol. Deze uitdagende klus, die gericht is op het verbeteren van het milieu en het behoud van de natuur, vraagt om een goede samenwerking, het stellen van de juiste prioriteiten, een innovatieve denk- en werkwijze en verbindend...

Ga naar vacature Manager inspectieteam Meststoffen

(Senior) Beleidscontroller NVWA en Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
23-03-2023
13-04-2023

Nederland staat voor grote opgaven in het landelijk gebied. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren voor een historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies. Wil jij vanuit jouw financiële kennis en ervaring meedenken over hoe de middelen die hiervoor beschikbaar zijn doelmatig en rechtmatig worden besteed? Als beleidscontroller bij FEZ LNV krijg je die...

Ga naar vacature (Senior) Beleidscontroller NVWA en Landbouw

Senior adviseur mariene ecologie en modellering

Rijkswaterstaat
Lelystad
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
23-03-2023
13-04-2023

Rijkswaterstaat speelt als beheerder en als adviseur en ondersteuner van de beleidskern een belangrijke rol op de Noordzee. Adviseurs vergaren kennis uit het wetenschappelijke veld en weten dat te vertalen naar handelingsperspectief voor beheerders, beleidsmakers en andere stakeholders. Ben je bekend met de wetenschappelijke wereld met daarbij een focus op effectief en duurzaam beleid en beheer? Voel je je thuis in een diverse en complexe internationale context en wil je met scherpe advisering...

Ga naar vacature Senior adviseur mariene ecologie en modellering

Adviseur omgevingsmanagement Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat
Arnhem
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
23-03-2023
12-04-2023

De projecten van Rijkswaterstaat (RWS) hebben impact op de hele samenleving. Ze beïnvloeden onder meer omwonenden, bedrijven, weggebruikers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Een goede relatie met onze omgeving is dan ook essentieel. Als adviseur omgeving Kaderrichtlijn Water ben jij vanuit Arnhem de schakel tussen de omgeving en de projectteams van de realisatieprojecten. Word jij de rechterhand van de omgevingsmanager en wil jij bijdragen aan het herstel van de natuur? Lees dan...

Ga naar vacature Adviseur omgevingsmanagement Kaderrichtlijn Water

Programmamanager Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
23-03-2023
13-04-2023

Over de functie: Als programmanager Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied geef je zelfstandig vorm aan het programma samen met de kerndepartementen en samenwerkingspartners. Je bent meewerkend voorman, coach en verbinder, betrokken bij de mensen en de inhoud. Je coacht en stuurt medewerkers in het bijdragen aan het gezamenlijke programmadoel. Kun je strategisch te werk gaan? Onderhoud je effectief contact met het departement, uitvoeringsorganisaties en andere stakeholders waarbij je de interne...

Ga naar vacature Programmamanager Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied

Hoofd Bureau Veiligheid en Milieu & BHV

Ministerie van Defensie
Den Helder
38
€ 3.003 - € 4.762
23-03-2023
13-04-2023

1. Functionaris is als Directievertegenwoordiger Veiligheid en Milieu (DVM) belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opgelegde veiligheid- en milieutaken van C-MBDH in zijn rol als decentraal werkgever (DWG), objectcommandant en dOVH door: - Het bevoegd zijn tot de inrichting en uitvoering van de V&M doel- en taakstellingen, en fungeert namens de C-MBDH als eerste aanspreekpunt op Veiligheid- en Milieugebied.- Het vertalen van kaders en wet- en regelgeving van het hogere...

Ga naar vacature Hoofd Bureau Veiligheid en Milieu & BHV

Tactisch rechercheur milieudelicten ervaren

ILT
Utrecht
€ 2.957 - € 4.707
23-03-2023
13-04-2023

Ben jij sterk gemotiveerd om bij te dragen aan het stoppen van milieucriminaliteit en wil je meewerken aan het uitbouwen van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD)? Dan zoeken wij jou!Het kabinet heeft de ambitie om milieucriminaliteit steviger te gaan bestrijden en breidt de IOD fors uit. Er wordt hybride gewerkt vanuit standplaats Utrecht. Wie zoeken wij?We zoeken mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Zo kunnen we vanuit...

Ga naar vacature Tactisch rechercheur milieudelicten ervaren

Clustercoördinator eigenaarsadvisering FEZ

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 7.493
23-03-2023
13-04-2023

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is slechts een greep uit de vele uitdagingen waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor staat. Een belangrijke rol in het tot stand brengen van de doelen van ons ministerie ligt bij de uitvoering en het toezicht door onze verbonden partijen. Voorbeelden zijn de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Staatsbosbeheer en Stichting Skal Biocontrole. Wil jij als...

Ga naar vacature Clustercoördinator eigenaarsadvisering FEZ

Adviseur mariene ecologie

Rijkswaterstaat
lelystad
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
23-03-2023
13-04-2023

De Noordzee staat momenteel flink in de aandacht. De windenergie op zee-ambitie groeit snel en met het tekenen van het Noordzee akkoord geven overheid en stakeholders samen invulling aan de drie grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen. Ecologische kennis is essentieel voor besluitvorming rondom deze grootscheepse veranderingen op de Noordzee. Wil jij hierin een rol vervullen als adviseur? Reageer dan nu! Hoe jij bijdraagt in jouw rolAls adviseur...

Ga naar vacature Adviseur mariene ecologie

Senior Procescoördinator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
23-03-2023
06-04-2023nog 10 dagen

Wil jij als senior procescoördinator bijdragen aan de energietransitie in Nederland? Wil jij werken aan één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment? Krijg jij energie van de ontwikkelingen op het gebied van wind op zee, hoogspanningsnetwerk en kernenergie? Kun je snel schakelen, ben je besluitvaardig en nauwkeurig? Dan komen wij graag in contact met jou. Lees dan snel verder en wellicht word jij onze nieuwe collega bij RVO! Team energieprojecten van RVO...

Ga naar vacature Senior Procescoördinator

Senior adviseur wegen en verkeer

Rijkswaterstaat
Rotterdam
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
22-03-2023
12-04-2023

In nauwe samenwerking met andere wegbeheerders werkt Rijkswaterstaat aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Vlot, veilig en duurzaam van deur tot deur. Nu en in de toekomst. Dat vraagt om een visie op het bereikbaar houden van onze netwerken. Ben jij degene die ons hiermee verder kan helpen? Lees dan verder! Hoe jij bijdraagt in jouw rol Als senior adviseur in team Wegen en Verkeer heb je kennis van onze regio, van onze assets en weet je hoe Rijkswaterstaat (RWS) werkt. Je hebt een...

Ga naar vacature Senior adviseur wegen en verkeer

Omgevingsmanager kust en zee

Rijkswaterstaat
Rijswijk
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
22-03-2023
11-04-2023

Heb je oog voor de verschillende belangen van betrokkenen en gebruikers? Ben je in staat om relaties te onderhouden, belanghebbenden te informeren en draagvlak creëren bij alle stakeholders op en rond de Noordzee? Dan ben jij onze nieuwe omgevingsmanager kust en zee! Hoe jij bijdraagt in jouw rolJe zet je in om mee te werken aan een de verbetering van natuur en waterkwaliteit van de Noordzee en de kustgebieden, ondersteunt het programma om windenergie op zee te realiseren en je helpt mee...

Ga naar vacature Omgevingsmanager kust en zee

Medewerker Kassen

NVWA
Wageningen
24 - 36
€ 2.482 - € 3.097
22-03-2023
12-04-2023

Wil jij onze afdeling ondersteunen in het buiten de deur houden van plantenziekten en -plagen die schadelijk kunnen zijn voor de Nederlandse land -en tuinbouw? Ben je communicatief vaardig, een teamspeler, een echte aanpakker én heb je groene vingers. Dan is deze functie als Medewerker Kassen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Als Medewerker Kassen kom je te werken bij de divisie Laboratoria in team 1 van het Nederlands Instituut voor Vectoren,...

Ga naar vacature Medewerker Kassen

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

ILT
Utrecht
€ 2.957 - € 4.707
21-03-2023
11-04-2023

Bijdragen aan de veiligheid van het wegvervoer en gelijkheid in de markt door te controleren of deze bedrijven hun bedrijfsprocessen goed op orde hebben. Als (startend) inspecteur digitale en bedrijfsinspecties bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) speel jij daar een cruciale rol in. Je levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame en veilige leefomgeving. Je werkt vanuit huis of vanuit het kantoor in Utrecht. Wat ga je doen als (startend) inspecteur digitale en...

Ga naar vacature Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspecteur grondgebonden landbouwsubsidies

NVWA
=woonplaats
36
€ 3.028 - € 4.247
21-03-2023
11-04-2023

Onderweg zijn, mensen ontmoeten en een maatschappelijke impact hebben… klinkt goed? Deze elementen komen samen in de functie Inspecteur grondgebonden landbouwsubsidies! Je houdt hierin toezicht op het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Deze functie is extra interessant voor mensen die affiniteit hebben met de agrarische sector! Je komt te werken binnen de afdeling Grond waar GLB centraal staat. Het toezicht binnen het domein GLB is verdeeld in drie focusgebieden: Basis betaling,...

Ga naar vacature Inspecteur grondgebonden landbouwsubsidies

Beleidsmedewerker duurzame diervoeders

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.608 - € 5.503
20-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

Hoe kan de verduurzaming van veevoerproductie bijdragen aan een duurzamere landbouw? Dat is een vraagstuk waar jij je als beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mee bezighoudt. Samen met jouw collega’s van team Voedselveiligheid werk je aan maatschappelijke vraagstukken en beleid rond diervoeders. Zo ben je van toegevoegde waarde voor veilig voedsel en een duurzaam veevoerproductiesysteem. Werken aan een duurzame landbouwHet beleid op diervoeders is zowel...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker duurzame diervoeders

Werkbegeleider Duurswold-Oldambt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Midwolda
36
€ 2.817 - € 3.782
20-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

De werkbegeleider stuurt een team participanten aan.Je werkt onder functionele (vakinhoudelijke) leiding van de beheerder/teamleider van Staatsbosbeheer. Voor personele aangelegenheden, zoals werving, begeleiding, opleiding, ontwikkeling en beoordeling schakel je met de clustermanager van Binnenwerk.We werken met medewerkers met een doelgroep indicatie en een arbeidshandicap. Dat betekent dat we veel van je vragen als werkbegeleider van onze mensen. Het gaat echter niet zozeer om de beperking...

Ga naar vacature Werkbegeleider Duurswold-Oldambt

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
18-03-2023
03-04-2023nog 7 dagen

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave...

Ga naar vacature Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Adviseur waterbeheer

Rijkswaterstaat
Lelystad
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
18-03-2023
11-04-2023

Het weer in Nederland kan rare sprongen maken. Hele droge en zeer natte periodes wisselen elkaar af. Dit heeft impact op ons drinkwater, de landbouw en de natuur, maar ook op de scheepvaart, industrie en elektriciteitscentrales. Wil jij bijdragen aan het voorkomen en beperken van watertekorten en wateroverlast en het tegengaan van verzilting, nu en in de toekomst? Als adviseur waterbeheer speel jij hierin een doorslaggevende rol! Hoe jij bijdraagt in jouw rolBinnen de afdeling maak je onderdeel...

Ga naar vacature Adviseur waterbeheer

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
Arnhem
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
18-03-2023
12-04-2023

Overal waar wij als Rijkswaterstaat (RWS) werken, treffen we anderen. Denk aan omwonenden, bedrijven, weggebruikers en gemeenten. Een goede relatie en samenwerking met onze omgeving is essentieel. Zeker omdat we de maatschappelijke opgaven waar we voor staan niet alleen willen en kunnen oppakken. Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid staan centraal bij ons handelen. Als omgevingsmanager ben jij de verbindende schakel tussen de omgeving, ons organisatieonderdeel Oost-Nederland en onze...

Ga naar vacature Omgevingsmanager

Senior beleidsmedewerker/ Coördinator cybersecurity DGMI

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.092 - € 6.045
18-03-2023
11-04-2023

Wil jij bijdragen aan de digitale veiligheid en weerbaarheid van een aantal onderdelen van de vitale infrastructuur van Nederland? Heb je interesse in alles wat te maken heeft met cybersecurity, nationale veiligheid en vitale sectoren? En vind je het leuk om te werken op het snijvlak van politiek, beleid, overheden en bedrijven? Dan is de functie Coördinator cybersecurity directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) met als standplaats Den Haag iets voor jou. Wat ga je doen als...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker/ Coördinator cybersecurity DGMI

Senior beleidsmedewerker biologische landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
18-03-2023
03-04-2023nog 7 dagen

Vind jij het leuk om te werken aan de versterking van het controlesysteem voor biologische landbouw en daarmee aan de uitdaging om biologische landbouw fors te laten groeien richting 2030? Dan is dit een uitgelezen vacature voor jou!De landbouw is veel in het nieuws en staat voor grote maatschappelijke opgaven, waaronder een transitie naar kringlooplandbouw, waarbinnen met respect voor mens, dier en natuur wordt geproduceerd.Het kabinet Rutte IV heeft afgesproken een Nationaal Programma...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker biologische landbouw

Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
18-03-2023
17-04-2023

Ben jij een communicatieadviseur en heb je affiniteit met technische onderwerpen? Ben jij goed in strategie én uitvoering? En ben jij een echte doorzetter, die pro-actief, creatief en reflectief is? Dan is Staatstoezicht op de Mijnen op zoek naar jou! De energietransitie staat vol in de publieke belangstelling. Veiligheid is hierbij een belangrijk en gevoelig onderwerp. Burgers, bedrijven en de politiek hebben behoefte aan objectieve informatie over energiewinning en –transport....

Ga naar vacature Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Adviseur waterverdeling en wateroverlast

Rijkswaterstaat
Lelystad
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
18-03-2023
11-04-2023

Voldoende zoetwater op de juiste plek, daar zetten wij ons bij Rijkswaterstaat (RWS) voor in. Iedere dag komen we samen met anderen tot keuzes in de verdeling van het water en maken we het watersysteem toekomstbestendiger. Wij werken daarbij aan het voorkomen van watertekorten en wateroverlast en aan het tegengaan van verzilting. Dat is van groot belang voor ons drinkwater, de landbouw, natuur, maar ook voor de scheepvaart, industrie en elektriciteitscentrales. Wil jij hier aan bijdragen? Kom...

Ga naar vacature Adviseur waterverdeling en wateroverlast

Programmacoördinator Schone Lucht Akkoord

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
18-03-2023
11-04-2023

Ben je bereid om bij te dragen aan een gezondere lucht, nu en in de toekomst? Als je hier enthousiast van wordt en de nodige vastberadenheid hebt, solliciteer dan op de vacature Programmacoördinator voor het Schone Lucht Akkoord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Lees verder voor meer informatie! Wat ga je doen als programmacoördinator Schone Lucht Akkoord?Met het Schone Lucht Akkoord (SLA) werkt het rijk samen met meer dan 100 decentrale overheden om de...

Ga naar vacature Programmacoördinator Schone Lucht Akkoord

Adviseur Duurzame Industrie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
18-03-2023
03-04-2023nog 7 dagen

Het Klimaatakkoord en het Nationaal Programma Circulaire Economie hebben als doel dat de Nederlandse industrie in 2050 circulair is en klimaatneutraal opereert. Fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, groene waterstof en biogas. Restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. Naast gebruiker is de industrie ook producent en buffer van energie. Productieprocessen maken efficiënt gebruik van...

Ga naar vacature Adviseur Duurzame Industrie

Beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
18-03-2023
11-04-2023

Luchtkwaliteit is een belangrijk thema dat ons allemaal aangaat. De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft een substantieel effect op onze gezondheid. Daarom streeft de overheid in 2030 naar een reductie van 50% van de negatieve gezondheidseffecten. Om dit doel te behalen is monitoring van de luchtkwaliteit van cruciaal belang. De beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit coördineert het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit en heeft verschillende verantwoordelijkheden op...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit

Senior beleidsmedewerker Industriële emissies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
18-03-2023
11-04-2023

Schone lucht, met minder luchtverontreiniging. Dat is waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich voor inzet! Zo dringen we negatieve gezondheidseffecten door luchtverontreiniging terug. Als senior Beleidsmedewerker Industriële Emissies in het team Leefomgeving van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie in Den Haag help jij ons daarbij. Wat ga je doen als Senior beleidsmedewerker Industriële emissies?Jij bent als Senior Beleidsmedewerker...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Industriële emissies

Contentspecialist PAGW

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.045 - € 4.848
18-03-2023
11-04-2023

Op zoek naar een contentfunctie met een sterke creatieve en journalistieke component? Ben je in staat om met jouw schrijftalent aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep op het gebied van klimaat en energie? En werk jij graag omnichannel ? Dan maken wij graag kennis met jou! Samen met de communicatieadviseur zet je een gedegen content strategie uit voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren en Gebiedsgerichte aanpak op Natuur. Je geeft advies over welke kanalen en middelen in te...

Ga naar vacature Contentspecialist PAGW

Adviseur luchtkwaliteit

Rijkswaterstaat
Rotterdam
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
18-03-2023
11-04-2023

Weg- en watergebruikers, gemeenten, omwonenden, ingenieursbureaus, belangenorganisaties en bedrijven. Met deze en andere partijen heeft Rijkswaterstaat (RWS) te maken in de dynamische regio Zuid-Holland. Hier werken we aan een flinke opgave van projecten waarin we ook onze duurzaamheidsambities willen bereiken. Wil jij bijdragen aan een gezondere leefomgeving met een goede luchtkwaliteit en het goed in kaart brengen van stikstofeffecten op onze natuur? Dan zoeken we jou! Hoe jij bijdraagt in...

Ga naar vacature Adviseur luchtkwaliteit

Senior beleidsmedewerker Wadden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.092 - € 6.045
18-03-2023
11-04-2023

Binnen het Waddenteam van de afdeling Grote Wateren en Bestuur (GWB), met als standplaats Den Haag, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en energieke senior beleidsmedewerker Wadden. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid voor de Waddenzee. Dit betekent dat de minister verantwoordelijk is voor de strategische beleidsvorming ten aanzien van het Waddengebied en de (gebiedsgerichte) Agenda voor het Waddengebied 2050. Deze Agenda voor...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Wadden

Clusterleider programma's en projecten in de diepe ondergrond op Land

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
17-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

De energietransitie is een enorme uitdaging. Zo moet er aandacht zijn voor de betrouwbaarheid én de betaalbaarheid van de energievoorziening nu en in de toekomst. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we dit nooit zomaar voor waar aan kunnen nemen. Die uitdaging geldt op de Noordzee, maar ook op land. Daarom zijn we op zoek naar een clusterleider (beleid / projecten) met focus op Land. Op land werken we aan o.a. een nieuw (mijnbouw)beleid. Dat doen we aan de hand van de contourennota...

Ga naar vacature Clusterleider programma's en projecten in de diepe ondergrond op Land

Specialistisch adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
28 - 36
€ 4.092 - € 6.045
17-03-2023
12-04-2023

Oefenterreinen, kazernes, vliegvelden, havens: deze Defensie-objecten liggen vlak in óf nabij een Natura 2000-gebied. Als specialistisch adviseur help jij vanuit Utrecht mee om de Omgevingswet en het Programma Natuur binnen de Defensie-organisatie door te voeren. Zo draag je namens het Rijksvastgoedbedrijf bij aan een flinke uitdaging waarmee je de natuur in Nederland gezond houdt.Bij de inzet voor de belangen en vrijheid van Nederland maakt Defensie gebruik van honderden locaties in ons land....

Ga naar vacature Specialistisch adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Adviseur afvalstoffen en circulaire economie

Rijkswaterstaat
Utrecht
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
17-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

De overgang naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda en biedt veel kansen en uitdagingen voor de samenleving. In een circulaire economie blijven materialen zo lang mogelijk in de keten, maar wel zonder onaanvaardbaar risico voor mens en milieu. Als adviseur afvalstoffen en circulaire economie draag jij bij aan het formuleren van het Circulair Materialenplan en werk je aan duidelijkheid voor het bedrijfsleven en overheden over de afvalstatus van materialen. Draag je graag...

Ga naar vacature Adviseur afvalstoffen en circulaire economie

Senior adviseur milieueffectrapportage

Rijkswaterstaat
Utrecht
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
17-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Met 225 jaar kennis van de inrichting van ons land weten we dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om het vinden van een goede balans tussen verschillende doelen en belangen in de samenleving. Hoe kom je bijvoorbeeld tot een goed en gedragen besluit voor onze nationale aanlegprojecten en ruimtelijke plannen? Of hoe maak je een goede afweging van de milieugevolgen...

Ga naar vacature Senior adviseur milieueffectrapportage

Medior Financieel Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
28 - 36
€ 3.503 - € 5.343
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

Als Medior Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het LNV (Ministerie van Landbouw) en Provincie account. Daarbij breng je financiële kennis in binnen het opdrachtteam. Het opdrachtenteam biedt brede ondersteuning aan meerdere afdelingen binnen de Directie Kernprocessen EU. Je maakt deel uit van een afdelingsbreed opdrachtenteam die alle financiële zaken richting opdrachtgever in goede banen leidt. Daarnaast ben je één van de Financieel...

Ga naar vacature Medior Financieel Adviseur

Senior Beleidsmedewerker Kustvisserij en Aquacultuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

De visserijsector staat voor grote uitdagingen, denk aan de hoge brandstofprijs, de stikstofnormen en de afnemende ruimte om te vissen door de windmolenparken. Vanuit het team visserij zetten wij ons in voor deze uitdagingen op het snijvlak van economie, natuur en milieu. Voor het cluster kustvisserij zoeken wij een enthousiaste senior beleidsmedewerker die ons team komt versterken. Binnen dit team wordt gewerkt aan relevante maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de garnalen,...

Ga naar vacature Senior Beleidsmedewerker Kustvisserij en Aquacultuur

Senior inspecteur slothandhaving

ILT
Amsterdam
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
06-04-2023nog 10 dagen

Als senior inspecteur slothandhaving werk je vanuit Amsterdam aan een belangrijk maatschappelijk doel: een veilige en eerlijke luchtvaart. Je doet diepgaand onderzoek naar slotmisbruik en pleegt interventies bij luchtvaartmaatschappijen. Waar nodig treed je op door sanctionerende gesprekken en stel je zelfstandig boeterapporten en Last Onder Dwangsom (LOD's) op. Uiteraard ben jij je bewust van de politieke gevoeligheid van het werk en hier ga je sensitief mee om. Heb je al een paar jaar...

Ga naar vacature Senior inspecteur slothandhaving

Manager afdeling Toezicht 1: Gasnetten en Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 5.126 - € 7.493
16-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

SodM zoekt een manager voor de afdeling Toezicht 1 (hierna: manager T1). De afdeling Toezicht 1 omvat het toezicht Groningen en het toezicht Gasnetten. Doel van het toezicht van SodM is om de veiligheid van de mensen te borgen en het milieu te beschermen. Toezicht GroningenOnder veiligheid verstaat SodM de veiligheid van gebouwen, de gezondheid van mensen en het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van schade ten gevolge van de gaswinning. De gaswinning in Groningen wordt de komende jaren...

Ga naar vacature Manager afdeling Toezicht 1: Gasnetten en Groningen

Beleidsmedewerker duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

Industrie, netbeheerders, overheden en energieproducenten bouwen samen aan een duurzame Nederlandse energie-infrastructuur. Daar ga jij voor als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Je hebt impact op concrete projecten die eraan bijdragen dat we klimaatdoelstellingen halen. Vanuit het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) zorgen jij en je collega’s dat we duurzame energie-infrastructuur voor elektriciteit, warmte, CO2 en...

Ga naar vacature Beleidsmedewerker duurzame energie-infrastructuur

Programmamedewerker duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

Industrie, netbeheerders, overheden en energieproducenten werken samen aan een duurzame Nederlandse energie-infrastructuur. Daar zet jij je voor in als programmamedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Je hebt impact op concrete projecten in een complex maar interessant speelveld en bij een uniek programma. Vanuit het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) ben jij verantwoordelijk voor de (versnelde) voortgang van de projecten die deel...

Ga naar vacature Programmamedewerker duurzame energie-infrastructuur

Senior beleidsmedewerker regionale duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.786
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

Dankzij grote projecten voor duurzame energie-infrastructuur zet Nederland belangrijke stappen om de klimaatdoelstellingen te halen. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werk jij aan effectieve besluitvorming rondom duurzame energie-infrastructuur. Daarbij richt jij je op regionale en provinciale projecten en de afstemming hiervan met landelijke projecten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker regionale duurzame energie-infrastructuur

Bestuursadviseur DG Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
06-04-2023nog 10 dagen

Ben jij een betrokken, verbindende en analytische adviseur? Dan zijn we op zoek naar jou!Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan thema’s, die ons in ons dagelijks leven raken. Zoals duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Maar ook voedselzekerheid én voedselveiligheid. De ambtelijke top van het ministerie stuurt erop aan dat dit allemaal in goede banen verloopt. Vanuit het hart van de ambtelijke top signaleer je bestuurlijke...

Ga naar vacature Bestuursadviseur DG Landelijk Gebied en Stikstof

Projectmanager monitoring duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

De aanleg van duurzame energie-infrastructuur voor elektriciteit, CO2 en waterstof is een van de prioriteiten van het kabinet. Jij zorgt als projectmanager voor de monitoring van de projecten, zodat infrastructuur snel kan worden aangelegd. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag maak jij impact op Nederland, midden in de uitvoering van de energietransitie.Om op de voortgang van projecten te sturen, is goede monitoring belangrijk. Jij werkt samen met alle betrokken...

Ga naar vacature Projectmanager monitoring duurzame energie-infrastructuur

Senior Financieel Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

Als Senior Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Provincie account. Daarbij breng je financiële kennis in binnen het opdrachtteam. Het opdrachtenteam biedt brede ondersteuning aan meerdere afdelingen binnen de Directie Kernprocessen EU. Je maakt deel uit van een afdelingsbreed opdrachtenteam die alle financiële zaken richting de opdrachtgever in goede banen leidt. Daarnaast ben je...

Ga naar vacature Senior Financieel Adviseur

Adviseur bouwstoffen en bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat
Utrecht
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

De gevolgen van het toepassen van uiteenlopende secundaire bouwstoffen krijgen de laatste jaren vaak aanzienlijke media-aandacht. Ook Rijkswaterstaat komt daarbij als grote opdrachtgever en beheerder in de grond-, weg- en waterbouwsector regelmatig in beeld. Gezien de ambities van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken, zal de toepassing van dergelijke bouwstoffen naar verwachting toenemen. Een zorgvuldige toepassing van bouwstoffen zal dus nog meer aandacht moeten krijgen. Ben jij de...

Ga naar vacature Adviseur bouwstoffen en bodemkwaliteit

Adviseur Chemische Technologie WBSO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Zwolle
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
16-03-2023
06-04-2023nog 10 dagen

Zoek jij een gevarieerde baan op het gebied van de chemische (proces)-technologie in een interessante omgeving op het snijvlak van overheid en industrie? Wij zoeken een nieuwe collega in het team WBSO-Chemie en Life Sciences.Een specialisatie op het gebied van bio-chemie en/of watertechnologie is een pré. Ga jij een waardevolle rol pakken in het stimuleren van R&D in Nederland? De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijk instrument om de research en...

Ga naar vacature Adviseur Chemische Technologie WBSO

Bestuursadviseur plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
16-03-2023
06-04-2023nog 10 dagen

Ben jij een betrokken, verbindende en analytische adviseur? Dan zijn we op zoek naar jou!Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan thema’s die ons in ons dagelijks leven raken. Zoals duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Maar ook voedselzekerheid én voedselveiligheid. De ambtelijke top van het ministerie stuurt erop aan dat dit allemaal in goede banen verloopt.Vanuit het hart van de ambtelijke top signaleer je bestuurlijke...

Ga naar vacature Bestuursadviseur plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) LNV

Senior beleidsmedewerker duurzame energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.786
16-03-2023
30-03-2023nog 3 dagen

Als we de Nederlandse industrie willen verduurzamen, is er tijdig een goede energie-infrastructuur nodig. Voor elektriciteit, CO2 en waterstof. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag versnel jij de besluitvorming rondom duurzame energie-infrastructuur. Zo zetten we een grote stap naar een beter klimaat en duurzame industrie in Nederland. Door krachten te bundelen, knelpunten weg te nemen en slim te organiseren, kunnen we besluitvorming versnellen. Daarom hebben...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker duurzame energie-infrastructuur

Coördinator bereikbaarheidsaanpak

Rijkswaterstaat
Rotterdam
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
15-03-2023
05-04-2023nog 9 dagen

Rijkswaterstaat staat in de provincie Zuid-Holland de komende 10 jaar voor een zeer forse Vervanging & Renovatie opgave. Een groot aantal bruggen, tunnels, sluizen en viaducten moet in de komende jaren onder handen worden genomen. Daarnaast vindt in dezelfde periode ook een aantal aanleg en onderhoudsprojecten plaats. De samenloop van al deze werkzaamheden leidt tot extra drukte en heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Wil jij ons helpen de regio bereikbaar te houden? Lees dan...

Ga naar vacature Coördinator bereikbaarheidsaanpak

Senior adviseur waterkwaliteit

Rijkswaterstaat
Maastricht, Den Bosch
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
15-03-2023
03-04-2023nog 7 dagen

Wil jij je expertise inzetten om van de Maas weer een natuurlijk functionerend, soortenrijk riviersysteem te maken? Ben jij vertrouwd met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het samenspel van ecologie en andere rivierfuncties? Dan zoeken wij jou! Hoe jij bijdraagt in jouw rolRijkswaterstaat (RWS) werkt aan een stevig pakket maatregelen om de biologische en chemische doelen voor de KRW te halen en het watersysteem verder voor te bereiden op de (klimaat-)ontwikkelingen. Belangrijke biologische...

Ga naar vacature Senior adviseur waterkwaliteit

Beoordelaar Agro Subsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
32 - 36
€ 3.028 - € 4.247
15-03-2023
29-03-2023nog 2 dagen

Een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ondernemend Nederland en de ambities van de agrarische ondernemers. Dat kan in de functie van Beoordelaar! Lijkt het jou leuk om met jouw analytische en kritische blik subsidieaanvragen van agrarische ondernemers te beoordelen en zo een impact te maken voor zowel de subsidieaanvrager als voor de maatschappij? Dan zou het heel goed kunnen dat dit de functie is voor jou. Het team Agro zoekt een enthousiaste collega met affiniteit met de agrarische...

Ga naar vacature Beoordelaar Agro Subsidies

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
15-03-2023
05-04-2023nog 9 dagen

De transitie naar een duurzame industrie versnellen? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker denk je mee over en implementeer je het beleid voor de transitie van de industrie en draag je bij aan de realisatie van het Klimaatakkoord. We werken toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is. Je werkt als beleidsmedewerker binnen het team instrumenten verduurzaming industrie en richt je op het verder uitwerken,...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Senior Adviseur Voedselzekerheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Den Haag
36
€ 4.092 - € 6.045
15-03-2023
29-03-2023nog 2 dagen

In het kader van het versterken van de synergie tussen beleid en uitvoering, zoeken we bij RVO een Senior Adviseur Voedselzekerheid, die 4 dagen per week gedetacheerd wordt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De andere dag zul je bij RVO (kantoor Den Haag) aan het werk zijn. Het voorkomen en tegengaan van honger (SDG2) is één van de doelen van de SDG-agenda. Naast een technisch vraagstuk is dit een politiek-economische kwestie, zoals ook de huidige voedsel crisis laat zien....

Ga naar vacature Senior Adviseur Voedselzekerheid

Projectmanager planstudie

Rijkswaterstaat
Arnhem
32
€ 4.092 - € 6.045
14-03-2023
04-04-2023nog 8 dagen

Ben je een ervaren projectmanager of wil je je verder ontwikkelen in deze functie? Heb jij een passie voor ruimtelijke ordening in combinatie met grond-, weg- en waterbouw en wil je werken aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Nederland? Vind je het leuk om in de beginfase van een project waar scope nog niet volledig is vastgezet te zoeken naar het beste alternatief voor de gestelde opgave? Dan zoeken we jou! Hoe jij bijdraagt in jouw rolSamen met je team zorg jij dat een project...

Ga naar vacature Projectmanager planstudie

Junior adviseur grondzaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
14-03-2023
11-04-2023

Wil jij een stevige bijdrage leveren aan het oplossen van de ruimtelijke vraagstukken in het landelijk gebied en daarbij je kennis van grondzaken inbrengen? Krijg jij energie van complexe vraagstukken en wil je daarbinnen jouw kennis en ervaring in het vakgebied vertalen naar adviezen voor een uitvoerbaar grondbeleid en instrumentarium? Dan ligt er een mooie uitdaging bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied! De transitie van het landelijk gebied is een forse opgave voor de...

Ga naar vacature Junior adviseur grondzaken

Inspecteur Vis team Noord

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 3.028 - € 4.247
14-03-2023
04-04-2023nog 8 dagen

Ben je vitaal en lijkt het je uitdagend voor je werkzaamheden te varen in een RHIB-motorboot? Wij zoeken een vroege vogel die zich als een vis in het water op zee voelt. Ben je verder iemand die een actieve bijdrage wil leveren aan gezonde visbestanden, duurzaamheid binnen de visserij en het tegengaan van illegale activiteiten met beroepsvistuigen? Dan is deze vacature als Inspecteur Vis (Team Noord) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou! Je komt te werken bij...

Ga naar vacature Inspecteur Vis team Noord

Adviseur bereikbaarheid

Rijkswaterstaat
Rotterdam
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
14-03-2023
04-04-2023nog 8 dagen

De komende 10 jaar gaat Rijkswaterstaat veel tunnels, bruggen, wegen en viaducten renoveren. Vanuit ons organisatieonderdeel West-Nederland Zuid (WNZ) ligt hier de mooie uitdaging om de regio Zuid-Holland bereikbaar te houden tijdens dit groot onderhoud. Kom jij ons hierbij helpen als adviseur bereikbaarheid? Hoe jij bijdraagt in jouw rolDe afgelopen jaren is de bereikbaarheidsaanpak van de regio West-Nederland Zuid ontwikkeld. De aanpak is gericht op het beperken van hinder en het optimaal...

Ga naar vacature Adviseur bereikbaarheid

Adviseur waterkwaliteit en stroomgebiedcoördinator

Rijkswaterstaat
Utrecht/Rijswijk/Lelystad
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
14-03-2023
06-04-2023nog 10 dagen

Hoe mooi een rivier door een landschap meandert, zo verontreinigd kan die onder het wateroppervlak zijn. Jij werkt als adviseur waterkwaliteit en adjunct stroomgebiedcoördinator bij Rijkswaterstaat mee aan het verbeteren en waarborgen van de waterkwaliteit van rivieren en hun stroomgebied. Om de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en op peil te houden, moet Nederland zich net als andere EU-lidstaten houden aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het organiseren...

Ga naar vacature Adviseur waterkwaliteit en stroomgebiedcoördinator

Rentmeester agrarisch gebruik

Rijksvastgoedbedrijf
Tilburg
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
13-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

Met ruim 40.000 hectare agrarische grond is het Rijksvastgoedbedrijf één van de grootste verpachters van Nederland. Bij zo’n enorme portefeuille komen complexe maatschappelijke en politieke belangen kijken. Als rentmeester heb je een drietal hoofdtaken: Je vertegenwoordigt de Staat als vermogensbeheerder. Je bent aanspreekpunt voor agrarische ondernemers. Je treedt op als projectleider bij een verkooptraject of ruiling, inclusief bedrijfsverplaatsingen. Een behoorlijk uitdagend takenpakket...

Ga naar vacature Rentmeester agrarisch gebruik

Rentmeester agrarisch gebruik

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
13-03-2023
07-04-2023nog 11 dagen

Met ruim 40.000 hectare agrarische grond is het Rijksvastgoedbedrijf één van de grootste verpachters van Nederland. Bij zo’n enorme portefeuille komen complexe maatschappelijke en politieke belangen kijken. Als rentmeester heb je een drietal hoofdtaken: Je vertegenwoordigt de Staat als vermogensbeheerder. Je bent aanspreekpunt voor agrarische ondernemers. Je treedt op als projectleider bij een verkooptraject of ruiling, inclusief bedrijfsverplaatsingen. Een behoorlijk uitdagend takenpakket...

Ga naar vacature Rentmeester agrarisch gebruik

Projectleider mariene ecologie

Rijkswaterstaat
Leeuwarden
32 - 36
€ 3.503 - € 6.045
11-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Rijkswaterstaat (RWS) neemt daarom, samen met andere waterbeheerders, tal van maatregelen om het water-, natuur en ecosysteem te verbeteren. Bij RWS Noord-Nederland heb jij met je frisse blik en innovatieve ideeën als projectleider mariene ecologie een belangrijke en actieve rol in de natuur- en waterdossiers van de Waddenzee en de Eems-Dollard. Interessant? Solliciteer...

Ga naar vacature Projectleider mariene ecologie

Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchthavens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
11-03-2023
28-03-2023nog 1 dagen

Wil jij een cruciale rol spelen in de zorgvuldige afweging van het milieubelang bij de besluitvorming over luchthavens? Solliciteer dan nu als senior beleidsmedewerker bij de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie in Den Haag. Samen met diverse stakeholders borg je de kwaliteit van milieueffectrapportages die door luchthavens worden opgesteld en adviseer je over de doorwerking daarvan in de ambtelijke en politieke besluitvorming. Jouw bijdrage is onmisbaar in het complexe...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchthavens

Taakveldcoördinator Veiligheid Bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.551 - € 6.786
10-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

Als coördinator van het taakveld ‘Veiligheid bedrijven’ zet je met de medewerkers in het taakveld de beleidslijnen uit, ben je voor hen de sparringpartner en ben je de schakel naar het MT. Je legt in je werk de verbinding tussen beleid, uitvoering en onderzoek. Als coördinator zet je taken uit naar medewerkers in het taakveld, maar sommige klussen pak je zelf op. Je stelt adviezen en beslisnota’s op voor de politieke en ambtelijke leiding. Ook maak en beantwoord je brieven aan de Tweede...

Ga naar vacature Taakveldcoördinator Veiligheid Bedrijven

Senior beleidsmedewerker milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
10-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

De verontreiniging met giftige stoffen is een van de negen planetaire duurzaamheidsgrenzen, die is overschreden. Meer dan ooit is het noodzakelijk om nationaal en internationaal beleid te maken om de milieurisico’s van chemische stoffen te beperken. En dat is wat jij gaat doen als senior beleidsmedewerker Milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Je zet je kennis en ervaring in om onze leefomgeving optimaal te beschermen en te verbeteren. Wat ga je doen als...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker milieu

Senior inspecteur genetisch gemodificeerde organismen

ILT
Utrecht
€ 3.503 - € 5.343
10-03-2023
04-04-2023nog 8 dagen

Bijdragen aan het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doe jij als inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Samen met 2 collega’s voer je themagerichte inspecties en audits uit rond ggo’s. Steeds check je of ggo’s veilig worden gebruikt en de bioveiligheid bij de organisatie goed is geborgd. Wat ga je doen als inspecteur genetisch gemodificeerde organismen?Je draagt met...

Ga naar vacature Senior inspecteur genetisch gemodificeerde organismen

Strategisch adviseur jaarplan- en prioriteringsproces

NVWA
Utrecht
32 - 36
€ 5.126 - € 7.493
10-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

De afdeling Beleid, Planvorming en Instrumentontwikkeling (BPI) binnen de directie Strategie is dé expert die verantwoordelijk is voor de strategische planning, ontwikkeling en innovatie van het kennisgedreven en risicogericht toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om invulling te geven aan deze rol, geeft BPI invulling aan een meerjarige visie die aansluit bij de ambities van de NVWA; coördineert zij de (meerjarige) strategische planning, prioritering en...

Ga naar vacature Strategisch adviseur jaarplan- en prioriteringsproces

Senior beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 3.503 - € 6.045
10-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

Als (Senior) beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking, draag je bij aan het uitdragen van het Nederlandse standpunt in interdepartementale, Europese en internationale overleggen over belangrijke thema’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoals een gezonde leefomgeving, milieu, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Standplaats voor de vacature is Den Haag. Wat ga je doen als beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking?Als (senior)...

Ga naar vacature Senior beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Bestuursadviseur aansturing uitvoerende diensten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag
36
€ 3.503 - € 6.045
10-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

De relatie met uitvoerende diensten – waarvoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als ‘eigenaar’ (mede)verantwoordelijk is – onderhouden en sturen op hun continuïteit. Daar draait het om in deze erg interessante functie als bestuursadviseur in Den Haag. Mede dankzij jou voeren deze organisaties hun taken op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, het beschermen van natuur en milieu, inspecties en het waarborgen van dierenwelzijn goed uit en...

Ga naar vacature Bestuursadviseur aansturing uitvoerende diensten

Adviseur strategie

Rijkswaterstaat
Utrecht, Rijswijk of Lelystad
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
10-03-2023
31-03-2023nog 4 dagen

Welke technologische, fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen spelen er in Nederland? En hoe kunnen we deze verbinden met Rijkswaterstaat?Als adviseur strategische verkenningen breng jij ontwikkelingen als klimaatadaptatie, de energietransitie, digitale technologie of veranderingen in maatschappelijk denken in beeld. Samen met je team vertaal je dit naar mogelijke acties en besluitvorming door het bestuur van Rijkswaterstaat. Een mooie functie voor jou? Reageer dan nu! Hoe jij bijdraagt in...

Ga naar vacature Adviseur strategie

Adviseur natuur, landschap, cultuurhistorie en stikstof

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
24 - 36
€ 2.957 - € 5.343
09-03-2023
12-04-2023

Wat zijn de gevolgen voor de natuur wanneer het Binnenhof gerenoveerd moet worden? En wat is de invloed op de aanwezige vleermuispopulaties? Als adviseur bij Rijksvastgoedbedrijf adviseer je elke dag over dit soort ingewikkelde vraagstukken. Het is jouw missie ervoor te zorgen dat nieuwbouw, renovatie en onderhoud geen nadelige ecologische gevolgen hebben voor beschermde natuur.Je adviseert over effectbeoordelingen van infrastructurele ingrepen. Jij kijkt daarbij vooral naar de gevolgen voor de...

Ga naar vacature Adviseur natuur, landschap, cultuurhistorie en stikstof

Senior adviseur hoofdwatersysteem

Rijkswaterstaat
Utrecht, Lelystad
32 - 36
€ 4.092 - € 6.045
08-03-2023
29-03-2023nog 2 dagen

Op de grote rivieren van Nederland komen belangrijke functies samen: waterveiligheid, zoetwateraanvoer, scheepvaart en natuur. De gevolgen van klimaatverandering en toenemende druk op het ruimtegebruik vragen om slimme en innovatieve oplossingen in het rivierengebied. Vanuit de afdeling Hoogwaterveiligheid vervullen we een centrale rol in het ontwikkelen en delen van kennis rond de verschillende functies in het riviersysteem. Als senior adviseur hoofdwatersysteem heb jij hier een grote centrale...

Ga naar vacature Senior adviseur hoofdwatersysteem

Project Manager Keuren / Coördinerend Specialistisch Adviseur Keuren

NVWA
Utrecht
36
€ 4.551 - € 6.786
08-03-2023
29-03-2023nog 2 dagen

Verandering doet leven. Dat snap jij als geen ander. Maar tegelijkertijd begrijp je ook dat verandering goed gemanaged dient te worden. Als doorgewinterde project manager kan jij als geen ander prioriteiten stellen en zorg je voor structuur binnen complexe veranderingstrajecten. Jij coördineert en dirigeert projectmanagement en creëert op die manier doorstroom binnen diverse, uitdagende processen. Zo zorg je ervoor dat een jaarplan zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. En je...

Ga naar vacature Project Manager Keuren / Coördinerend Specialistisch Adviseur Keuren

Coördinator vergunningen

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
06-12-2022
12-04-2023

Waar vind je als coördinator een vastgoedportfolio waar je u tegen zegt én de kans om een gloednieuw cluster mee uit te bouwen? Bij het Rijksvastgoedbedrijf zeer zeker. Van voorzieningen voor de F-35-straaljager tot schietbanen, marinehavens en kazernes: het is slechts een greep uit het vastgoed dat we voor Defensie ontwikkelen. Jij professionaliseert het cluster dat focust op de juridische vergunningsprocedure bij deze complexe projecten. Zo’n honderdvijftig projectleiders van het...

Ga naar vacature Coördinator vergunningen

Adviseur omgevingsvergunningen milieu

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht, Den Haag, Tilburg en Arnhem
32 - 36
€ 2.957 - € 4.707
06-12-2022
12-04-2023

Waar vind je als adviseur een vastgoedportfolio waar je U tegen zegt én de kans om een gloednieuw cluster mee uit te bouwen? Bij het Rijksvastgoedbedrijf zeer zeker!Het is cruciaal dat milieuvergunningen voor onder andere schietterreinen en militaire vliegvelden goed zijn geregeld. Omdat jij de juridische en inhoudelijke kant van de aanvragen verzorgt, speel jij als adviseur omgevingsvergunningen milieu hierin een belangrijke rol. Van milieuaanvragen voor het defensievastgoed en...

Ga naar vacature Adviseur omgevingsvergunningen milieu

Adviseur omgevingsmanagement

Rijkswaterstaat
Arnhem, Rotterdam of Middelburg
32 - 36
€ 3.503 - € 5.343
26-11-2022
31-03-2023nog 4 dagen

Weg- en watergebruikers, gemeenten, omwonenden, ingenieursbureaus, belangenorganisaties en bedrijven. Met deze en andere partijen heeft Rijkswaterstaat (RWS) te maken. Draag je graag bij aan het creëren en behouden van overzicht in het complexe speelveld van deze partijen? Ben je in staat om te adviseren over en uitvoering te geven aan het omgevingsmanagement binnen de projecten waaraan je werkt? Dan zoeken we jou! Hoe jij bijdraagt in jouw rolElke dag ben je betrokken bij complexe...

Ga naar vacature Adviseur omgevingsmanagement

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
Arnhem, Utrecht, Den Bosch, Leeuwarden, Rotterdam,
32 - 36
€ 3.503 - € 6.045
05-11-2022
31-03-2023nog 4 dagen

Wil jij bijdragen aan het complexe speelveld van de verschillende betrokken partijen, die met onze projecten te maken hebben? Heb je oog voor de belangen van alle verschillende betrokkenen? Ben je in staat om relaties te onderhouden, belanghebbenden te informeren en draagvlak creëren bij de diverse stakeholders? Ben je communicatief sterk én sta je stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou! Hoe jij bijdraagt in jouw rolWeggebruikers, bedrijven, omwonenden, gemeentes en aannemers. Met deze en...

Ga naar vacature Omgevingsmanager

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site