Operationeel Manager IV Datadiensten [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Immigratie- en Naturalisatiedienst
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
€ 4.281 - € 6.419
Master/doctoraal
12-05-2021
28-05-2021Verlopen

Functieomschrijving

De Immigratie- en Naturalisatie Dienst heeft bij de Directie Informatievoorziening (IV) bij de nieuwe Afdeling Datadiensten in Den Haag een vacature voor de functie van Operationeel Manager IV Datadiensten (FGR: Manager S13). Het gaat om een structurele functie.

Per 1 mei is de nieuwe directie Informatievoorziening (IV) van start gegaan . De nieuwe IV directie is dé service partner van de business op het gebied van de informatievoorziening.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces: van dienstverlenen van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie met een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

De IND zoekt voor haar locatie in Den Haag een Operationeel Manager Datadiensten met kennis van:
Data (kwaliteits)management, data ontsluiting en Data Science. Een manager die vanuit sturend en dienend leiderschap zijn/haar team inspireert, motiveert én adviseert.
Wat ga je doen?
“Dit is een prachtige uitdaging om een nieuwe afdeling op te richten die gaat bijdragen aan datagedreven werken binnen de IND”.
In deze positie krijg je operationele verantwoordelijkheid voor één of meerdere teams (totale afdeling 30 collega’s); Je doet dit in afstemming met de Tactisch Manager Data.
• In samenwerking met de Tactisch Manager zal je de afdeling Datadiensten verder gaan opbouwen. Je stuurt zelfstandig 2 teams aan op een faciliterende manier en bent hun sparringpartner bij vragen en problemen;
• Je signaleert algemene ontwikkelingen binnen de IND waarbij je de vertaalslag maakt van concept naar plan binnen je team;
• Je richt in het team de data (kwaliteits)management en data-ontsluiting in;
• Je verzorgt de dagelijkse sturingen van een tweetal teams (totaal circa 15 medewerkers)
• Je bent verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning;
De Afdeling Datadiensten bestaat uit verschillende teams die worden aangestuurd door zowel een tactisch als een operationeel manager. Jij bent tevens de plaatsvervanger van de tactisch manager. De tactisch manager is plaatsvervangend Chief Data Office. Met de komst van de nieuwe afdeling Datadiensten krijgt de IND een centrale afdeling, die de regie gaat voeren over de data van de IND, met de volgende doelstellingen:
1. Het beter benutten van de waarde van gegevens en het zorgen voor de vereiste kwaliteit van deze gegevens. Dit met het oog op een moderne interactie van de IND met burgers en bedrijven, het informatie gestuurd werken binnen de IND én de behoefte van de leiding van de IND aan management-informatie;
2. Het beter beheersen van de risico’s van het gebruik van gegevens. Oftewel een beter inzicht te krijgen en te houden op welke gegevens de IND allemaal verwerkt, voor welke doelen ze worden gebruikt en wat de betekenis van die gegevens is. Waarbij het voorkomen van onbeheerste deling/verspreiding van die gegevens hoge prioriteit heeft.
We werken volgens de Agile software-ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatieve en vernieuwende oplossingen. De werkwijze binnen deze afdeling krijgt daarom gestalte door multidisciplinaire teams waarbij de business, middels de nieuwe bij de business te beleggen functie van data-steward (en andere afdelingen van de directie IV), goed is aangesloten.

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een data-gedreven manager die ervaring heeft in het begeleiden van veranderingen in grote teams in de organisatie. Je kan ook inspireren; je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van nieuwe ideeën en concepten.
• HBO/WO-werk en denkniveau; stevige theoretische kennis van het ICT-werkveld op basis van opleiding én praktijkervaring;
• Jij hebt minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van een (bij voorkeur IV) groot team (10+) van professionals op HBO/Universitair niveau
• Je hebt ervaring in een veranderende / complexe omgeving
• Je hebt inhoudelijke Kennis van Data (kwaliteits)management, data ontsluiting en Data Science;
• Jij hebt aantoonbare ervaring in coachend leidinggeven (faciliterend) aan grote teams;
• Ervaring met het vertalen van algemene ontwikkelingen (binnen de organisatie) naar operationele plannen binnen je team; je bent hierin de verbindende factor op meerdere niveaus
• Je hebt ervaring met verandertrajecten en het opbouwen & door ontwikkelen van nieuwe teams;
• Politieke en maatschappelijke sensitiviteit.

Competenties:
• Organisatiesensitiviteit
• Bestuurssensitiviteit
• Omgevingsbewustzijn
• Netwerken
• Aansturen organisatie
• Aansturen groep
• Reflecteren
• Plannen en organiseren
• Anticiperen
• Klantgericht
• Besluiten nemen

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Tevens dien je een tweetal referenties aan te leveren..
Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.281
€ 6.419
schaal 13
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.


Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.


Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Tevens dien je een tweetal referenties aan te leveren.


Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.


Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.
We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.


Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
vacature@ind.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
vacature@ind.nl
Contactpersoon vacature
Marcel Geraads, Tactisch Manager Datadiensten
06 - 11 29 94 76
j.m.g.geraads@ind.nl
Ningsih Heisterkamp, recruiter IV.
06-50157427
N.B.Heisterkamp@ind.nl

Informatie over de afdeling:
Afdeling Datadiensten

De afdeling Datadiensten geeft ook de verschillende reeds opgestarte (datamanagement)projecten een landingsplaats waar de (deel)resultaten, die hieruit voortvloeien in beheer genomen kunnen gaan worden. Dit geldt voor o.a. de projecten GRIP, Datalaag, Begrippenforum, Regelbeheersing, Registers en Gemeenschappelijk koppelvlak.

De werkwijze binnen deze afdeling krijgt gestalte door multidisciplinaire teams waarbij de business, middels de nieuwe bij de business te beleggen functie van data-steward, en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. De afdeling gaat niet over de opslag in de databases, goedwerkende ketenkoppelingen en het daadwerkelijke gebruik van data. Dit is een verantwoordelijkheid van de Afdeling Continuïteit en Technisch Beheer (C&T) respectievelijk de betrokken directie uit de business.

De hoofdtaken van de afdeling Datadiensten:
1. Het registreren, beoordelen en doorgeleiden van alle verzoeken en vragen omtrent data die bij de afdeling Datadiensten binnenkomen (loketfunctie).
2. Het beheren van IND breed toepasbare modellen (begrippen, gegevens, regels, meta-data) ten behoeve van het gebruik ervan in onder meer het primaire proces (INDiGO), data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer leidend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende Agile teams.
3. Het leveren van geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, risicoprofilering en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma’s als IGW en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd.
4. Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot dataontsluiting en kwaliteitsmanagement, zoals het monitoren op inconsistenties in de data die de IND in en uit gaat.

 

Over de werkgever:
De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site