Programmacoördinator Schone Lucht Akkoord

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
32 - 36
€ 4.551 - € 6.786
Master/doctoraal
Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
18-03-2023
11-04-2023

Functieomschrijving

Ben je bereid om bij te dragen aan een gezondere lucht, nu en in de toekomst? Als je hier enthousiast van wordt en de nodige vastberadenheid hebt, solliciteer dan op de vacature Programmacoördinator voor het Schone Lucht Akkoord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Lees verder voor meer informatie!

Wat ga je doen als programmacoördinator Schone Lucht Akkoord?
Met het Schone Lucht Akkoord (SLA) werkt het rijk samen met meer dan 100 decentrale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Doel is 50 % gezondheidswinst in 2030 door permanente verlaging van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. In 2020 is het akkoord gesloten, er zijn maatregelen genomen, de eerste resultaten zijn gunstig, er gebeurt al veel. De monitoring laat zien dat we op koers liggen om de doelstellingen te halen. Om dit vast te houden is doorontwikkeling nodig. Hoe zorgen we er voor dat de afgesproken maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, hoe kunnen we als partijen elkaar versterken, zijn er belemmeringen die we kunnen wegnemen, welke mogelijkheden zijn er om de luchtkwaliteit verder te verbeteren richting de advieswaarden van de World Health Organisation (WHO) en in lijn met Europese en internationale initiatieven?

In het taakveld luchtkwaliteit werken we samen met decentrale overheden, diverse beleidsdirecties bij verschillende ministeries, belangorganisaties, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. Als programmacoördinator richt jij je op de doorontwikkeling en uitvoering van het Schone Lucht Akkoord in de komende jaren, op weg naar het behalen van het doel in 2030, en verdere verbetering van de luchtkwaliteit daarna. Om goed te weten wat er speelt onderhoud je nauw contact met de deelnemende partijen aan het Schone Lucht Akkoord, kennisinstellingen en belangenorganisaties en weet je je weg te vinden binnen IenW en andere betrokken ministeries. Je vindt het leuk en uitdagend om te werken aan Kamervragen, de voorbereiding van debatten in de Tweede Kamer en om in die soms hectische situaties je weg te vinden. Je weet je in jouw rol goed staande te houden in het complexe krachtenveld tussen de verschillende partijen en legt actief verbindingen met aanverwante beleidsopgaven zoals rond klimaat, mobiliteit, industrie en stikstof. Je bent ambitieus om de luchtkwaliteit verder te beteren en weet er samen met je collega’s het maximale uit te halen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

Functie eisen

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

Inclusiviteit statement
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.551
€ 6.786
schaal 13
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Baris Karabulut, adviseur werving en selectie
06-44952767
Contactpersoon vacature
Sjoukje Faber, plaatsvervangend afdelingshoofd
06–15359654
Jeroen van Bergenhenegouwen, Programmamanager
06–52412672

De sollicitatieprocedure voor de vacature Programmacoördinator Schone Lucht Akkoord verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
DGMI DLCE Leefomgeving

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.

De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat CE van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van CE voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton CO2 in 2030. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Begin februari is het uitvoeringsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.

Daarnaast wil de DLCE midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Leefomgeving
De afdeling Leefomgeving geeft vorm aan het beleid op de terreinen luchtkwaliteit en geluid. Het gaat hier dan om het vaststellen van geluids- en luchtkwaliteitsnormen in wet- en regelgeving. En om het bevorderen van bronaanpak en het ontwikkelen van instrumentarium. Luchtkwaliteit en geluid staan sterk in de politieke belangstelling, niet in het minst in verband met de gezondheidseffecten die samenhangen met blootstelling aan hoge niveaus van luchtverontreiniging en geluid.

Over de werkgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site