Programmamanager / plaatsvervangend hoofd Bestuur en Advisering [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 4.831 - € 7.096
Master/doctoraal
20-07-2021
15-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Nederland staat aan de vooravond van grote maatschappelijke opgaven: het realiseren van voldoende passende woningen, het klimaatakkoord en de energietransitie zijn daar voorbeelden van. Deze opgaven vragen om een sterk openbaar bestuur. Als programmamanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag kun jij hierin het verschil maken.

Als ambitieuze programmamanager bij de directie Bestuur, Financiën en Regio’s zet je je in voor de versterking van het Nederlands openbaar bestuur. Een bestuur met realisatiekracht, waar de burger op kan vertrouwen. Een bestuur dat intensief samenwerkt met andere – landelijke en lokale – overheden en partners om zo de steeds complexere gezamenlijke opgaven centraal te zetten in de beleidsvorming. Je levert hierbij als programmamanager een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en modernisering van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Die ontwikkeling is ook nodig vanwege de toenemende noodzaak van meer integrale, gebiedsgerichte keuzes. Dit leidt tot nieuwe vormen van onderlinge samenwerking en verbinding met andere uitvoerders en private partijen. Een goed openbaar bestuur impliceert nauwe betrokkenheid van burgers bij keuzes en een sterke lokale democratie. Jij geeft hierbij richting aan arrangementen en instrumenten die deze ontwikkelingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.

In jouw rol als programmamanager op het werkterrein van de directie Bestuur, Financiën en Regio's stuur je programma's en projecten met een aanzienlijke inhoudelijke complexiteit aan. Daarbij krijg je te maken met een veelheid van partijen met soms tegengestelde belangen. Je werkt onder meer nauw samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en andere departementen. Samen hebben jullie continu aandacht voor verbeterpunten in regelgeving en beleid, en het systeemleren, mede op basis van signalen vanuit de uitvoering en casuïstiek.

En dan is er nog een extra uitdaging. Naast het uitvoeren van je aansturende en motiverende taken als programmamanager, vervul je de rol van plaatsvervangend hoofd van de afdeling Bestuur en Advisering.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.831
€ 7.096
schaal 14
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
06-46748145
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Jan Vermeer
06-50035740
Annelies Kroeskamp
06-50768061

Informatie over de afdeling:
Directie Bestuur, Financiën en Regio’s, afdeling Bestuur en Advisering

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) maakt deel uit van het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen en is een van de twee fondsbeheerders van het gemeente- en het provinciefonds (naast het ministerie van Financiën). De directie werkt aan goed binnenlands bestuur, waarbij we taken tijdig en goed vervullen en maatschappelijke en regionale opgaven realiseren. Hierbij richten we bestuurlijke en financiële verhoudingen zo optimaal mogelijk in, zodat ze zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Bij BFR bevorderen we het interbestuurlijk en interdepartementaal werken aan oplossingen en zetten we onze kennis actief in voor urgente maatschappelijke opgaven. Dat doen we vanuit onze expertise op verschillende terreinen, zoals:

De directie BFR bestaat uit vier afdelingen: Bestuur en Advisering, Bekostiging Binnenlands Bestuur, Regelgeving Toezicht en Monitoring en Regio en Leefbaarheid.

Afdeling Bestuur en Advisering
De afdeling Bestuur en Advisering (B&A) is expert in bestuurlijke vraagstukken en interbestuurlijke relaties en arrangementen die medeoverheden raken. B&A beheert en ontwikkelt het stelsel van bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden. Daardoor vormen wij een belangrijke schakel tussen die twee en hebben we een advies- en kennisfunctie richting medeoverheden en collega-departementen. Als beheerder van kaders en wetten over bestuurlijke inrichting werken we aan vraagstukken en kennisontwikkeling van regionale en intergemeentelijke samenwerking.

Daarnaast ontwikkelen en moderniseren we de interbestuurlijke samenwerking tussen overheden. Hierbij hebben we aandacht voor de aard en omvang van het takenpakket van gemeenten en provincies, schaalvergroting, taakdifferentiatie en regionale samenwerking. Thema’s uitvoeringskracht, samenwerken als één overheid en herindeling van gemeenten komen hierbij aan de orde. Een andere kerntaak van B&A is de adviesfunctie bij (ingrijpende)beleidswijzigingen en transities die gemeenten en provincies raken.

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s, afdeling Bestuur en Advisering

Over de werkgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site