Programmateamleider Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) [GEARCHIVEERD]

Rijksvastgoedbedrijf
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
36
€ 4.831 - € 7.096
Master/doctoraal
26-10-2021
08-11-2021Verlopen

Functieomschrijving

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P), is per direct op zoek naar een enthousiaste Programmateamleider Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om de afdeling Portefeuillemanagement (PFM) te versterken.

Wij zoeken een nieuwe collega die werkzaam is in het deelgebied DJI en die met overzicht over het geheel werkt.

Binnen de directie P&P zijn er programmateams per deelportefeuille om zo sturing te geven aan de totstandkoming van een realistische portefeuillestrategie, een meerjaren onderhouds- en investeringsplannen (MOIP), daarvan afgeleide Jaaropdrachten en de monitoring van de voortgang. Je gaat aan de slag als programmateamleider voor het programmateam “DJI”. Daarnaast ben je (functioneel) teamleider van het team DJI.

Vanuit de rol van portefeuillemanager ben je hét aanspreekpunt en de strategische sparringpartner voor de directie P&P, DJI en de andere directies van het RVB. Te denken valt aan (maatschappelijke) verkenningen, investerings- en onderhoudsprogramma’s, governance vraagstukken en andere gerelateerde portefeuillevraagstukken op het gebied van de vastgoedportefeuille van DJI.

Je weet de synergie tussen maatschappelijke vraagstukken en de verschillende deelportefeuilles zoals kantoren, Justitie & Veiligheid en Defensie te ontdekken en te benutten. Je hebt oog voor kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, maatschappelijke meerwaarde en doelmatigheid. Je zorgt voor een breed draagvlak en werkt aan continue verbetering.

Wij zijn op zoek naar iemand met brede ervaring binnen het DJI werkveld en maatschappelijke meerwaarde, die een open, creatieve, onderzoekende en kritische blik heeft, initiatiefrijk is en van nature het voortouw neemt. Daarin uitstekend kan samenwerken en zowel mensen als plannen verbindt. Bovenal weet je ongeacht complexe vraagstukken in hoog tempo en binnen strakke deadlines tot gewenste resultaten te komen.

Je weet als geen ander wanneer in te grijpen en wanneer niet, wanneer je activiteiten moet aanjagen en wanneer je die kunt laten lopen zoals ze lopen. Kortom: iemand met gevoel voor de business en gevoel voor de omgeving. Je vindt het fijn om samen met alle direct betrokkenen naar oplossingen te zoeken, ook als ze niet direct voorhanden zijn.

Je werkt graag samen met anderen, bent resultaatgericht en pro actief ingesteld.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

Wij hebben het volgende beeld van de vastgoedprofessional:

Functie eisen

Jij beschikt over

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.831
€ 7.096
schaal 14
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
POSTBUS.SOLLICITEREN@MINBZK.NL
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie
06-50738020
Postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
06-46748145
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Erik Haak (Hoofd Sectie Defensie, DJI & Gronden)
06-10630136

Informatie over de afdeling:
directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P)

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) is de schakel tussen de departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede overheden en maatschappelijke organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op strategisch niveau. Hierbij is de directie op concern rijksniveau verantwoordelijk voor het opstellen van de Rijksvastgoedportefeuillestrategie met als doel “het accommoderen en implementeren van de rijksdoelen en het beleid waarbij rijksvastgoed een rol van betekenis kan spelen”.

De directie is verantwoordelijk voor het strategisch management van de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), waaronder het samenstellen van de Vastgoed Portefeuille Strategie.
Na het opstellen van dit type plannen maakt de directie, in samenwerking met de directies Vastgoedbeheer (VB) en Transacties & Projecten (T&P), de vertaling van plannen naar programma’s naar projecten. Dit is de start van de realisatie van de programma’s. Voor het integraal programma, daarmee samenhangende investeringen en capaciteitsinzet, heeft P&P voor het hele RVB de regisseursrol. Naast deze inhoudelijke rol, is de directie P&P tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de bedrijfsprocesarchitectuur, het informatiebeleid en de informatiebeveiliging van het RVB in brede zin.

De directie bestaat uit vier afdelingen: de afdeling Strategie & Uitvoeringsbeleid, de afdeling Portefeuillemanagement (PFM), de afdeling Gebieden, de afdeling Informatie Voorziening en CIO-Office. Daarnaast is er een Bedrijfsbureau en een Bureau Managementinformatie.

De afdeling PFM heeft als kerntaak via sturing op de portefeuille te komen tot een optimale samenstelling. De huisvesting moet optimaal de primaire processen van de (rijks)gebruikers ondersteunen. Dit gebeurt binnen de verschillende stelsels. De afdeling kijkt hierbij niet alleen naar de bedrijfseconomisch beste optie voor het concern Rijk, de vastgestelde kaders, maar ook het vastgoed-strategisch belang, de maatschappelijke waarde voor de omgeving en politiek-bestuurlijke argumenten wegen mee. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor de regievoering over de plannen d.m.v. meerjarenplannen en jaaropdrachten en contacten daarover met de uitvoerende directies.

Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases; dit in nauwe samenwerking met de directies VB en T&P. Het heeft ook de regie op de Dienstverleningsafspraken Defensie, de rapportages daarover en is houder van de Dienstverleningsactiviteit Expertise & Advies Defensie.

De afdeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is systeemeigenaar van het domein Portalen (oa. RijksVastgoedPortaal, GIS viewer).

Voor Gronden, verkoop en Ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt en in ontwikkeling.

Over de werkgever:
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site