Schrijfjuristen

Rechtspraak
Den Haag
32 - 36
€ 2.811 - € 4.519
Bachelor - HBO
Zie vacaturetekst
23-06-2022
04-07-2022nog 2 dagen

Functieomschrijving

Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak zoekt voor de periode van in ieder geval zes maanden schrijfjuristen:

Organisatie
Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr) ondersteunt de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV's) en wordt inhoudelijk aangestuurd door de voorzitters van de (LOV's). Een LOV is een landelijk coördinerend overleg per rechtsgebied voor het bevorderen van de rechtseenheid en de vakinhoudelijke kwaliteit.

In samenwerking met de juridische professionals van de gerechten zorgt het LBVr voor de afstemming tussen de gerechten van vakinhoudelijke of praktische vraagpunten en de verspreiding van relevante vakinhoudelijke informatie. Het LBVr draagt bij aan de kennisontwikkeling en -deling binnen de Rechtspraak.

De externe website van de Rechtspraak (Rechtspraak.nl) biedt juridische vakinformatie aan voor de burger, rechtzoekende en (professionele) procespartijen. Het LBVr zorgt ervoor dat die informatie juridisch inhoudelijk correct en begrijpelijk is.

Bij het LBVr werken ongeveer dertig medewerkers. Het LBVr bestaat uit de teams Strafrecht, Bestuursrecht, Civiel recht, Familierecht, Jeugdrecht, Europees recht en Maatwerk en Mediation.

Wat je gaat doen
Van de schrijfjurist wordt verwacht dat hij/zij de juridische expertise in huis heeft om te zorgen voor juridisch juiste en begrijpelijke vakinhoudelijke teksten op Rechtspraak.nl. Je bent je bewust van de bijzondere positie van de Rechtspraak en hebt tegelijkertijd oog voor de doelgroep waarvoor je schrijft. Je hebt zicht op relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen, zoals verandering in wet- en regelgeving, die van belang kunnen zijn voor de producten van de LOV’s en expertgroepen op Rechtspraak.nl (bijvoorbeeld procesreglementen). Als schrijfjurist werk je nauw samen met de juridisch adviseurs van het LBVr, de LOV’s/expertgroepen en het contentteam van het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak (LDCR).

De werkzaamheden zijn globaal als volgt:

Functie eisen

Wij zoeken juristen met in ieder geval een afgeronde hbo-opleiding Nederlands recht die gemakkelijk schrijven, naar kwaliteit streven en in staat zijn zelfstandig en met verantwoordelijkheid te werken. Goede kennis van het vakgebied en de ontwikkelingen daarbinnen zijn vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zoeken we collega’s die goed en met plezier samenwerken met de collega’s van het Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak en in het eigen team. Afhankelijk van je expertise kom je te werken in team strafrecht, familie- en jeugdrecht of in team civiel, kanton en toezicht.

Arbeidsvoorwaarden

€ 2.811
€ 4.519
schaal 10
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Zie vacaturetekst

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie binnen een prettige organisatie, met betrokken medewerkers.

Het gaat vooralsnog om tijdelijke functies in schaal 10 cao Rijk. De functievervulling vindt bij voorkeur op basis van een detacheringsovereenkomst plaats. De medewerker blijft in dat geval in dienst bij het gerecht waar hij/zij nu werkzaam is. De secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals van toepassing in de huidige functie, zijn dan onverkort van toepassing. Uiteraard behoort een tijdelijke aanstelling ook tot de mogelijkheden.

De werkzaamheden starten per 1 of medio juli en lopen tot het einde van het jaar. Er wordt op ingezet om deze werkzaamheden structureel onder te brengen bij het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak. Als daartoe besloten wordt, is bij goed functioneren verlenging van het dienstverband bespreekbaar.

Standplaats is Den Haag. Afspraken om een aantal dagen per week thuis te werken behoort tot de mogelijkheden. Verwacht wordt dat gedurende één dag per week in Utrecht overleg/afstemming plaatsvindt met het team Contentmanagement van het Landelijk Dienstencentrum.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
t.ashraf@rechtspraak.nl

De sollicitatieprocedure voor de vacature Schrijfjuristen verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Rechtspraak

Over de werkgever:
Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Dagelijks zetten 2.500 rechters en 7.500 medewerkers zich in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Bureau Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het bureau concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het bureau bestaat, naast de directie en het bureau BVA, uit zeven afdelingen, te weten: Strategie, Financiën, Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling, Bestuursondersteuning, CIO-Office en Bedrijfsbureau.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site