Secretaris Ketenoverleggen, team Ketenregie [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
22-10-2021
06-11-2021Verlopen

Functieomschrijving

De directie Advies, Regie en Centrale autoriteit is op zoek naar een secretaris ketenoverleggen voor het team Ketenregie.

Functieomschrijving
Om de samenwerking in de strafrechtketen en de jeugdbeschermingsketen te versterken, zoekt de afdeling Ketenregie een ‘volbloeds verbinder’ tussen organisaties en tussen strategische, tactische en operationele niveaus.

Het vertrouwen in de rechtsstaat en het gevoel van veiligheid in de samenleving worden bevorderd als:

Om dit te bereiken werken veel organisaties samen in ‘ketens’: samenwerkingsverbanden van organisaties die naast hun eigen doelen ook een gemeenschappelijk doel nastreven. Voor de hiervoor genoemde maatschappelijke doelen zijn relevant de keten van organisaties die strafrechtelijke beslissingen ten uitvoer leggen (‘tenuitvoerleggingsketen’), de jeugdbeschermingsketen en de jeugdstrafrechtketen. De betrokken partners zijn het Openbaar Ministerie, de Politie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, de Justitiële Informatiedienst, het bestuursdepartement JenV, de VNG en de Rechtspraak. Deze organisaties zijn afhankelijk van elkaar. Om resultaten te kunnen halen is het nodig om samen te werken, informatie uit te wisselen en acties te coördineren. Op die manier kunnen de ketendoelen en daarmee maatschappelijk resultaat worden gehaald.

De afdeling Ketenregie heeft hierin de rol van ketenregisseur. Binnen de afdeling maak je deel uit van het cluster dat het ketenportfolio beheert, ketenoverleggen organiseert, ketensamenwerking op het gebied van regelgeving, ketenwerkprocessen, informatievoorziening (IV), ICT en business implementatie stimuleert en complexe ketenprojecten trekt. Dat houdt in dat we faciliteren en verbinden, maar ook dat we namens de minister voor Rechtsbescherming toezien dat de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de beoogde doelen van het ketenportfolio.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega om ons team te versterken. We zoeken een adviseur die zich bezig gaat houden met onderstaande werkzaamheden:

Secretaris van diverse interne en ketenoverleggen op tactisch en strategisch niveau. Meer concreet houdt dit in:

Opstellen en toelichten van inhoudelijke notities/presentaties over ketensamenwerking, ten behoeve van de Minister, (p)SG of DG.
Het namens de afdeling bijdragen aan interne (DGSenB en departementale) periodieke voortgangsrapportages.
Andere voorkomende werkzaamheden op het gebied van ketensamenwerking.

Waarom dit een mooie kans is? Recht raakt mensen; bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werk je iedere dag aan grote maatschappelijke opgaven. In deze rol bouw je ervaring op in zowel bestuurlijke als inhoudelijke overleggen waarbij meerdere partijen vaak niet altijd hetzelfde belang hebben. Een leerzame maar ook uiterst boeiende omgeving waar een ondersteunende maar ook verbindende werkzaamheden van groot belang zijn.

Functie eisen

Competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

De medewerkers van DGSenB zijn flexibel inzetbaar. Deze functie is in eerste instantie bedoeld voor inzet bij Ketenregie, maar dat kan over de tijd veranderen.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
jenvpostbusvacatures@minjenv.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Ellen van Leeuwen
06-52877140
Contactpersoon vacature
Wouter Dronkers
06-53188592
Wouter Vroegindeweij
06–18304277

Informatie over de afdeling:
Directie Advies, Regie en Centrale autoriteit, team ketenregie

De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit levert expertise aan het DGSenB door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren, te faciliteren en te toetsen over beleidsvraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, informatievoorziening en subsidies. Daarnaast ondersteunt de directie het DGSenB kundig in de uitvoering van werkprocessen. Denk hierbij aan personeelsadvies, staf en managementondersteuning. Tot slot valt de Centrale Autoriteit (CA) ook onder de directie. De CA voert namens de Nederlandse staat drie internationale verdragen uit ten aanzien van kinderaangelegenheden, kinderontvoering, kinderbescherming en adoptie.

De directie bestaat uit vijf teams: Financieel Advies en Bedrijfsvoering (FAB), Juridische en Internationale Zaken (JIZ), Managementondersteuning en Staf (MOenS) en Ketenregie (KR). Tevens is het JenV-brede Subsidieportaal (SP) bij de directie ondergebracht.

Team Ketenregie
“Gedetineerden worden niet te vroeg, maar ook niet te laat vrijgelaten uit de gevangenis.” “Professionals in Zorg- en Veiligheidshuizen maken gebruik van elkaars informatie en werken zo samen aan een aanpak voor een persoon of gezin te komen. “Slachtoffers en burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over in de maatschappij terugkerende delinquenten.” De drie voorgaande stellingen zijn op het oog volstrekt logisch. Om dit in de praktijk ook waar te maken gaat echter niet allemaal vanzelf. Achter al deze voorbeelden schuilt een ingewikkeld samenspel tussen partijen binnen en ook buiten Justitie en Veiligheid, zoals het Openbaar Ministerie, de Politie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, de Justitiële Informatiedienst, het bestuursdepartement JenV, VNG/gemeenten en de Rechtspraak.
Het samenspel is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. DGSenB heeft zich daarom ontwikkeld tot een organisatieonderdeel dat zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen maar ook op de doorwerking en uitvoerbaarheid van nieuw beleid naar verschillende ketens/ netwerken. Regievoering is noodzakelijk en heeft een structureel karakter. Om resultaten te kunnen halen is het nodig om samen te werken met zowel beleidscollega’s als ketenorganisaties, informatie uit te wisselen en acties te coördineren. Op die manier kunnen de ketendoelen en daarmee maatschappelijk resultaat worden gehaald. De rol van regievoering is bij Ketenregie belegd. Dat doet Ketenregie (20 fte) door te verbinden, te faciliteren, te analyseren en te adviseren vanuit een centrale positie tussen beleidsteams, wetgeving en ketenpartners.
Bij Ketenregie werken we op basis van feiten. We hebben de ambitie om de katalysator te worden voor data gedreven werken in de ketens en netwerken waarin Ketenregie actief is. We werken volgens een programmatische en/of projectmatige aanpak en zijn in ons handelen gericht op de relatie: draagvlak, verbinden, samenwerken, onderhouden en uitbouwen van netwerk. Bij Ketenregie hebben we de drive om de ketensamenwerking continu te verbeteren.

Over de werkgever:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site