Secretaris MT Arbeidsrecht en Organisatie-Inrichting

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
Master/doctoraal
1 jaar
21-06-2022
17-07-2022

Functieomschrijving

Als secretaris van de Business Unit A en OI richt je je voornamelijk op de voorbereiding (zowel op inhoud als op proces en coördinatie) van diverse overleggen ter ondersteuning van de Business Unit Manager A en OI. Dit is zowel strategisch in samenwerking met de strategisch adviseur als tactisch – operationeel.

Je bereidt inhoudelijk en procesmatig de diverse MT-overleggen voor en stemt met de directiesecretaris van UBR Personeel af over de inzet vanuit UBR Personeel in de diverse bestuurlijke gremia. Je levert (beleids-)relevante informatie en inhoudelijke ondersteuning aan Business Unit Manager A en OI, ook ter voorbereiding van het MT UBR Personeel inclusief besluitvorming (het gaat hier om actief volgen van BZK en interdepartementale vergadercircuits.

Als secretaris houd je je bezig met verslaglegging, de informatievoorziening van en naar teammanagers en SPOC’ers (Single Point of Contact) en bewaak je de uitvoering van de actiepunten.
Je draagt bij aan de ontwikkeling en adviestrajecten van de Business Unit in samenspraak en overleg met de MT-leden en je signaleert relevante ontwikkelingen en risico’s in dit verband.
Je adviseert over en begeleidt samen met de strategisch adviseur complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen.
Je bent inhoudelijk klankbord/vraagbaak voor de teammanagers AAA en OI ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Zowel inhoudelijk als procesmatig heb je de regierol ten aanzien van de Planning- & Controlcyclus (P&C). Je bent samen met het MT het aanspreekpunt voor UBR|BV&F (Bedrijfsvoering en Financiën).
Je coördineert de interne communicatie en stemt zo nodig af met de communicatieadviseurs.

Functie eisen

Competenties:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.344
€ 5.139
schaal 11
32
36
Detachering
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
070-4266161
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
070-4266161
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Drs R.W.P. (Rutger) Stelwagen MC, Business Unit Manager Arbeidsrecht & Organisatie Inrichting
(06) 54 38 76 70

De sollicitatieprocedure voor de vacature Secretaris MT Arbeidsrecht en Organisatie-Inrichting verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
UBR|Personeel

UBR is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de rijksbrede kennisintensieve dienstverlener die werkt voor het publieke domein. Ons doel is de overheid beter, sterker en slimmer te maken.

UBR Personeel levert O&P-expertise aan alle organisaties binnen het Rijk, voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Met onze gebundelde kennis bieden we een uitgebreid pakket aan: arbeidsjuridisch advies, adviseren over organisatie-indeling, het begeleiden van reorganisaties, ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie en bedrijfszorg. Daarmee dragen we bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de Rijksoverheid. We zorgen in samenwerking met onze opdrachtgevers voor het juiste personeel op de juiste plaats en een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving.

UBR Personeel is inclusief. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving en binnen onze organisatie. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

De businessunit Arbeidsrecht en Organisatie-Inrichting
De businessunit Arbeidsrecht en Organisatie-Inrichting (A en OI) bestaat uit twee onderdelen, te weten: UBR|Organisatie-Inrichting (UBR|OI) en UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht (UBR|AAA).

UBR|OI bestaat uit specialisten op het gebied van organisatie inrichting. De medewerkers adviseren o.a. over:
• meer flexibiliteit binnen je organisatieonderdeel
• meer klantgericht en/of integraal werken
• aansluiting inrichting van de organisatie bij de strategie
• diverse complexe inrichtingsvragen
Zij implementeren en begeleiden bij alle aspecten die relevant zijn voor de inrichting van een moderne Rijksdienst. Denk aan benchmarks, een nieuwe manier van werken, evaluatie of toepassing van het Functiegebouw Rijk, reorganisatie en Rijksbrede instrumentontwikkeling.

UBR|AAA is dé specialist op het gebied van arbeidsrechtelijke zaken binnen het Rijk. Zij werken vanuit de waarden verbinden, kennisdelen en probleem oplossen. Waarbij dejuridisering het uitgangspunt is. Concreet betekent dit dat de medewerkers van AAA:

Hiermee leveren wij een bijdrage aan het consistent toepassen en ontwikkelen van regelgeving en P&O-beleid binnen de Staat der Nederlanden.
De businessunit UBR|A en OI vormt samen met de businessunits Bedrijfszorg en DALT (Diversiteit & Inclusie, Arbeidsmarkt en Loopbaan- & talentonwikkeling), U

UBR|Personeel

Over de werkgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site