Senior Adviseur Europa & Projecten

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Terugkeer & Vertrek
Den Haag
32 - 36
€ 3.919 - € 5.825
Master/doctoraal
1 jaar
23-06-2022
04-07-2022nog 2 dagen

Functieomschrijving

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) is voor de afdeling Europa en Projecten, directie Internationale Aangelegenheden, op zoek naar een Senior adviseur Europa & Projecten.

Wij zoeken een verbindende en op samenwerkingsgerichte senior adviseur met coördinerende taken! Binnen het internationale speelveld, maar ook binnen de DT&V, ben je in staat om partijen bij elkaar te brengen, te adviseren over het terugkeerbeleid en de uitvoering daarvover een brede internationale te vormen.

Bij de afdeling E&P ben je verantwoordelijk voor het op nationaal en Europees niveau versterken van de samenwerking met autoriteiten van landen van herkomst, met als primaire doel de medewerking verlenen aan de terugkeer van hun onderdanen. Daarnaast coördineer je binnen de afdeling E&P het cluster IES. Dit betekent dat je inhoudelijk sturing geeft aan 1-2 andere collega(s) en veel schakelt met een aantal gedetacheerde collega’s vanuit E&P in het buitenland, o.a. bij de Europese Commissie en Frontex. En je voert wekelijks overleg met de andere 2 coördinatoren en de manager van de afdeling E&P.

Je ontwikkelt en onderhoudt zelfstandig en proactief een breed netwerk, bestaande uit onder meer de Europese Commissie, Europese zusterdiensten, Frontex, maar ook het departement JenV (directie Migratiebeleid) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen de DT&V werk je nauw samen met de landenafdelingen binnen DIA en de afdeling Strategisch Advies en Juridische Zaken. Ook onderhoud je contacten met de (senior) adviseurs Internationaal van IND, COA, Koninklijke Marechaussee en de politie.

Gezien de ontwikkelingen zal een steeds groter accent komen te liggen op de samenwerking in Frontex verband. Daarnaast coördineer je samen met je counterpart bij afdeling Strategisch Advies de landoverstijgende internationale activiteiten van de DT&V vis-a-vis, het departement JenV en ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook fungeer je als DT&V vertegenwoordiger bij de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale agenda voor de uitvoeringsorganisaties in de migratieketen.

Voor de DT&V is specifiek de overgang van het European Return and Reintegration Network (ERRIN) programma naar Frontex en International Centre for Migration Policy Development van belang. Je onderhoudt in dit proces contacten met alle partijen: de Programma Management Unit in Brussel, de directies Migratiebeleid en Regie Migratieketen van het ministerie van JenV én je adviseert vanuit deze positie de algemeen directeur van de DT&V en de directeur Internationale Aangelegenheden.

Functie eisen

Competentieprofiel
Kenmerkend voor de functie is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met een veelheid aan partijen, van wie de belangen niet altijd gelijk zijn. Terugkeer is een onderwerp waarop veel politieke druk ligt en dat mede daarom een hoge mediagevoeligheid kent. Dit vergt een sterk strategisch inzicht, doorzettingsvermogen en passie voor het werk.

Je bent de ideale kandidaat voor deze functie als je een energiek persoon bent die graag samenwerkt. Je staat stevig in je schoenen en hebt zin om met het team het best mogelijke resultaat neer te zetten door te enthousiasmeren en activeren. Je kunt goed netwerken, anderen overtuigen en politiek sensitief handelen. Daarnaast ben je analytisch sterk, zeer creatief in het zoeken naar oplossingen en ben je goed in staat om in zowel een operationele als strategisch/diplomatieke omgeving te functioneren.

Belangrijke overige competenties waarin jij jezelf herkent zijn: analyseren, plannen en organiseren, omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen, professionele integriteit en multicultureel bewustzijn.

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.919
€ 5.825
schaal 12
Inschaling is onder meer afhankelijk van relevante werkervaring. Minimum salaris schaal 12: € 3919,- bruto per maandMaximum salaris schaal 12: € 5825,- bruto per maand Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op omzetting in onbepaalde tijd.Minimum aantal uren per week 32, maximaal aantal uren 36.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvangt u een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van uw bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maakt u de keuzes die bij u passen en kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen wanneer u dat wenst. Ook kunt u dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van uw OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie (voor maximaal 1 jaar) behoort tevens tot de mogelijkheden.
Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) en referentie check kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Bereidheid tot het (incidenteel) afreizen naar andere Europese landen behoort tot de mogelijkheden, met name Brussel en Warschau.

De briefselectie vindt plaats in de week van 4 juli 2022 en de selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 juli of 14 juli 2022.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
wervingenselectie@dtv.minvenj.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Afdeling P&O
wervingenselectie@dtv.minvenj.nl
Karin Tiedeman
06-18596733
k.tiedeman@dtv.minvenj.nl
Contactpersoon vacature
Ewald Riks
06-18596733
e.riks@dtv.minvenj.nl

Informatie over de afdeling:
De afdeling Europa & Projecten (E&P)

Directie Internationale Aangelegenheden
Terugkeer is in hoge mate afhankelijk van internationale samenwerking binnen en buiten Europa. De directie Internationale Aangelegenheden (DIA) voert de internationale terugkeertaken uit van de DT&V. DIA heeft daarmee als hoofddoel het borgen van de toegang tot een ander land van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf in Nederland en stimuleert en ondersteunt de zelfstandige terugkeer via vertrek- en herintegratieprogramma’s.

Afdeling Europa & Projecten

De afdeling Europa & Projecten (E&P) voert land overstijgende taken uit op het gebied van Europese samenwerking (Europese Commissie, Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex) en samenwerking met EU-lidstaten), ondersteuning van zelfstandige terugkeer en het ontwikkelen en beheren van nationaal en Europees gefinancierde (subsidie)projecten. De afdeling E&P bestaat uit 3 clusters, namelijk: het Bureau Internationale Inzet, het cluster Projecten & Subsidies en het cluster Internationale en Europese Samenwerking. Deze clusters hebben alle drie een eigen coördinator.

Cluster Internationale en Europese Samenwerking

Het Cluster Internationale en Europese Samenwerking (IES) bevordert de internationale samenwerking van de DT&V en zet zich in voor een effectievere en slimmere samenwerking binnen de EU. Het cluster bestaat uit 2-3 FTE in Nederland en een aantal gedetacheerde collega’s vanuit de afdeling E&P bij Frontex, de Europese Commissie en de Programma management unit van ERRIN in Brussel waarmee je veel zal samenwerken.

Over de werkgever:
Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.
De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het
gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site