Senior adviseur inspecties Diergeneesmiddelen [GEARCHIVEERD]

NVWA
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
07-07-2021
02-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het toezicht op diergeneesmiddelen, zowel bij veehouderijbedrijven en dierenartsen als bij handelaren in en producenten van diergeneesmiddelen? Kun je beleidsplannen omzetten naar operationele werkwijzen en heb je ook nog ervaring op tactisch-bestuurlijk niveau? Dan zit je als senior adviseur inspecties diergeneesmiddelen helemaal op je plek bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als senior adviseur inspecties diergeneesmiddelen kom je te werken op de afdeling Regie en Expertise in het team Expertise Dier. Jij bent het aanspreekpunt voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelen, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Jij speelt een belangrijke schakelrol tussen de strategische en operationele laag. Je bent mede verantwoordelijk voor het vormgeven van het jaarlijkse handhavingsplan en voor de verantwoording hierover. Samen met collega’s evalueer je de uitkomsten van de handhavingsprogramma’s en pas je de opgedane kennis toe om het toezicht te verbeteren. Knelpunten in het werkveld zet je om naar kennisvragen. Ook begeleid je het beantwoordingsproces. Zo nodig stem je beantwoording af binnen en buiten de NVWA.

Daarnaast neem je deel aan overleggen om intern en extern informatie op te halen. Input die van invloed is op de uitvoering van toezicht binnen jouw domein. Vanuit de interne organisatie pak je beleidssignalen op en vertaal je die richting het kerndepartement en de sector. Veranderende wetgeving, beleidsplannen en bijvoorbeeld veranderingen over gewijzigd interventiebeleid vertaal je naar het werk van de inspecteurs in het werkveld. Je zorgt ervoor dat de informatie bij de inspecteurs terechtkomt. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de coördinerend specialistisch inspecteur en het management.

Naar buiten toe ben je het boegbeeld van de NVWA op jouw expertisegebieden. Je treedt op als inhoudelijk contactpersoon voor het ministerie, collega-inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten en brancheorganisaties. Je behandelt kamervragen en komt met voorstellen om deze te beantwoorden, en je beoordeelt en levert input op nota’s, bijvoorbeeld over Wob-verzoeken en HUF-toetsen, daarnaast lever je een bijdrage aan het jaarplan en de verantwoordingsrapportage, in lijn met de organisatieplannen van de NVWA.

Functie eisen

Je bent een netwerker en staat graag in contact met veel verschillende partijen. Je weet hoe je zaken voor elkaar krijgt en hoe je draagvlak creëert. Daarnaast heb je een oplossingsgerichte manier van werken, ben je organisatiesensitief en beweeg je je gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je gebruikt innovatie en creativiteit. Je begrijpt welke informatie welke doelgroep moet bereiken en dit is afhankelijk met wie je aan tafel zit. Je past de informatie die je deelt aan jouw doelgroep aan. Je kunt goed communiceren en hebt een goed inzicht in wat er in de praktijk nodig is om aan strategische doelstellingen te voldoen. Ook ben je goed in het bewaren van overzicht. Daarnaast heb je een vlotte pen en vind je het leuk om op beleidsniveau zaken uit te werken.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

Competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Mevrouw K.M. (Karin) Gras-Zijlstra, Teamleider
06-29349703

Informatie over de afdeling:
Expertise

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de NVWA voor kennisopbouw en kennisdeling. De kennisdragers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten en borgen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en op de handhaving van de natuurwetgeving. Wij zorgen ervoor dat NVWA-medewerkers en beleidsmakers van het departement over de juiste kennis op het juiste moment beschikken zodat het toezicht en beleid effectief ingericht kan worden. We werken risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn. 

We leveren op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder-toezicht-gestelden. De afdeling Expertise levert daarnaast inhoudelijke kennis ten behoeve van beleidsadviezen, voor de aansturing van keuringsinstanties en andere toezichthouders en bij het beheersen van incidenten en crisissen.

Als spreekbuis van de gezaghebbende autoriteit verbinden we de buiten- met de binnenwereld en signaleren we risico’s intern (vb.  strategie en inspectie) en extern (vb. opdrachtgevers). Onze kennispositie halen we uit data van interne – en externe bronnen, gesprekken met departementen, EFSA, EU, EPPO/IPPC, bedrijven /branches, (intern)nationale keuringsinstanties en belangenorganisaties.
We werken, waar mogelijk, risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn.

Over de werkgever:
Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site