Senior Adviseur Team Gronden

Rijksvastgoedbedrijf
Utrecht
36
€ 4.214 - € 6.227
Master/doctoraal
25-10-2023
06-12-2023nog 5 dagen

Functieomschrijving

Het team Gronden wordt met grote opgaven geconfronteerd. Sprekende voorbeelden zijn het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), water en bodem sturend, mooi Nederland en overige twintig landelijke programma’s. Deze programma’s gaan de inrichting van Nederland in grote mate vernieuwen en bepalen. In het kader van deze nationale programma’s waar veel ruimtelijke componenten inzitten wordt het RVB veel meer aangesproken hoe we ons Rijksvastgoed en met name onze (agrarische) gronden gaan inzetten en benutten t.b.v. deze brede nationale doelstellingen. Dit vraagt dat samen met het team veel zaken worden uitgewerkt om te zorgen dat in de uitvoerende directie waar onder meer (agrarische) rentmeesters werken er duidelijkheid is over het kader, de taak en de werkwijze en er actief door het RVB kan worden meegewerkt aan deze grote nationale programma’s.

Wij zijn op zoek naar een Senior Adviseur Team Gronden die ruime ervaring heeft met het oppakken van veranderingstrajecten uitwerken van de noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen.

Je hebt oog voor functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en doelmatigheid. Je zorgt voor een breed draagvlak en werkt aan continue verbetering. Wij zijn op zoek naar een collega met brede ervaring in het agrarisch vastgoed werkveld, die een open, creatieve, onderzoekende en kritische blik heeft, initiatiefrijk is en van nature het voortouw neemt. Daarin uitstekend kan samenwerken en zowel mensen als plannen verbindt. Bovenal weet je ongeacht de complexe vraagstukken in hoog tempo en binnen strakke deadlines tot gewenste resultaten te komen.

Je weet als geen ander wanneer in te grijpen en wanneer niet, wanneer je activiteiten moet aanjagen en wanneer je die kunt laten lopen zoals ze lopen. Kortom: iemand met gevoel voor de omgeving, business en gevoel voor de opdrachtgever. Je vindt het fijn om samen met alle direct betrokkenen oplossingen te vinden, ook als ze niet direct voorhanden zijn. Je werkt opgavegericht en werkt graag samen met anderen, bent resultaatgericht en pro actief ingesteld.

Functie eisen

Jij beschikt over

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.214
€ 6.227
schaal 12
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

De functie is hiërarchisch gepositioneerd onder het sectiehoofd Defensie, DJI & Gronden bij de afdeling Portefeuillemanagement van de directie P&P en maakt deel uit van het team Gronden.

Mogelijk is voor uitoefening van werkzaamheden bij het RVB in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. Je wordt geacht daar dan aan mee te werken.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Erik Haak
06-10630136
Walter Mommersteeg (Sectie Defensie, DJI & Gronden; teamleider Gronden)
06-52401600

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior Adviseur Team Gronden verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Directie P&P Portefeuillemanagement

De directie P&P bestaat uit vier afdelingen: de afdeling Strategie & Uitvoeringsbeleid, de afdeling Portefeuillemanagement (PFM), de afdeling Gebieden en de afdeling CIO office/Informatie Voorziening. Daarnaast is er een Bedrijfsbureau en een Bureau Managementinformatie.

Afdeling Portefeuillemanagement
De afdeling Portefeuillemanagement heeft als kerntaak via sturing op de portefeuille te komen tot een optimale samenstelling. De huisvesting moet optimaal de primaire processen van de (rijks)gebruikers ondersteunen. Dit gebeurt binnen de verschillende stelsels. De huisvesting van rijksdiensten in kantoren vindt plaats d.m.v. masterplannen per provincie, die door de afdeling worden opgesteld i.s.m. de beleidsmaker (DGDOO).

Bij het maken, kijkt de afdeling niet alleen naar de bedrijfseconomisch beste optie voor het concern Rijk, de vastgestelde kaders, maar ook het vastgoed-strategisch belang, de maatschappelijke waarde voor de omgeving en politiek-bestuurlijke argumenten wegen mee. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor de regievoering over de plannen d.m.v. meerjarenplannen en jaaropdrachten en contacten daarover met de uitvoerende directies.

Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases; dit in nauwe samenwerking met de directies Vastgoedbeheer en Transactie & Projecten.

Op basis van de vastgoedportefeuillestrategie draagt de afdeling bij aan het kennisbehoud, een optimale belegging van het vastgoed van Defensie door het opstellen van een beleggingsplan en het geven van advies en ondersteuning over macrobelegging en huisvesting aan Defensie.
Het heeft ook de regie op de Dienstverleningsafspraken Defensie, de rapportages daarover en is houder van de Dienstverleningsactiviteit Expertise & Advies Defensie.

De afdeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is systeemeigenaar van het domein Portalen (oa. RijksVastgoedPortaal).
Voor Gronden, Pachtboerderijen, Verkoop en Ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt.

Directie P&P Portefeuillemanagement

Over de werkgever:
Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site