Senior beleidsmedewerker [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
Voor de duur van project/traject/werkzaamheden
03-09-2021
09-09-2021Verlopen

Functieomschrijving

Het wordt een interessant en uitdagend jaar voor iedereen binnen het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet, nu de invoeringsdatum van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 juli 2022. Bij ons in Den Haag ben je als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de beleidscyclus van alle (beleids)onderwerpen die de interbestuurlijke ambitie en opgave van het implementatieprogramma raken. Ook pak je deelprojecten op voor de programmadirecteur.

Voordat de Omgevingswet van start gaat, wil het parlement beoordelen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ver genoeg gevorderd is, en of de bevoegd gezagen klaar zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken. Dit zorgt voor toenemende aandacht voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS), voor de afbouw van het DSO, voor de implementatie bij de bevoegd gezagen én voor de parlementaire aangelegenheden.

Jouw expertise op het vlak van interbestuurlijke samenwerking en parlementaire aangelegenheden komt daarbij goed van pas. Zo voer je deelprojecten uit voor het programma ADS die voortkomen uit bestuurlijke of politieke vraagstukken, met in het bijzonder interbestuurlijke samenwerking en afstemming. Ook schrijf je Kamerbrieven en beantwoord je Kamervragen met het team van schrijvers. En je draagt bij aan Kamerdebatten door je te richten op de dossiers van de bewindspersonen.

Functie eisen

Jouw competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Voor de duur van project/traject/werkzaamheden

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
06-46748145
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Elaine de Boer, plv. directeur
06-27020608
Cathelijn Peters
06-51749128

Informatie over de afdeling:
Directie Ruimte en Leefomgeving, interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet

Met de Omgevingswet is er een wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 352 gemeenten, 12 provincies, 21 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de implementatie ervan. De vier betrokken bestuurslagen hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de Omgevingswet zodanig te implementeren dat deze succesvol zal zijn. Om deze ambitie te realiseren wordt interbestuurlijk samengewerkt aan drie opgaven:

Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet is ondergebracht bij de directie Ruimte en Leefomgeving (R&L). R&L heeft een brede verantwoordelijkheid voor nationale programma’s en specifieke beleidsdossiers op het gebied van ruimtelijke ordening én voor de stelsels van de Omgevingswet, de geo-basisregistraties en de Nationale Omgevingsvisie. Dit gebied is constant in beweging en geeft richting aan hoe we Nederland willen inrichten, waar vele belangen elkaar raken. Voor de komende jaren is de inrichting van die verantwoordelijkheid en het vormgeven van de inrichting van Nederland een belangrijke opgave voor de directie. De geo-basisregistraties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet helpen bij datagedreven beleidsvorming.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bestaat uit de volgende onderdelen:

Directie Ruimte en Leefomgeving, interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet

Over de werkgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site