Senior beleidsmedewerker agro-economie [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
26-07-2021
23-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Een sterkere positie van agrarische ondernemers, een solide sociaaleconomische basis voor toekomstbestendige landbouw, economisch inzicht in de complexe Nederlandse agrosector. Als senior beleidsmedewerker agro-economie maak jij deze doelstellingen werkelijkheid. Zo draag je bij aan een toekomstbestendige landbouwsector.

Een economische gezonde landbouwsector: daar maken we ons als cluster Agro-economie sterk voor. Alles wat economie en agro raakt, raakt ons. Dat houdt in dat jij je samen met je clustercollega’s richt op een breed palet aan uitdagende en (inter)nationale thema’s. Van de economische kant van grote maatschappelijke vraagstukken van de agrarische sector tot het verdienmodel van de Nederlandse boer in de 21e eeuw. Bij ieder beleidsdossier kun jij dan ook gevraagd worden om mee te denken, mee te praten en mee te schrijven.

Specifiek ga je aan de slag met het versterken van het verdienvermogen van agrarische ondernemers. De agrarische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet het verdienvermogen van de sector er nu en in de toekomst uit? Hoe kan het agrarisch ondernemerschap verder versterkt worden? Welke economische prikkels kunnen agrarische ondernemers stimuleren de transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem te maken? Hoe borgen we de financierbaarheid van de sector? Met een creatieve blik richt jij je op deze vraagstukken. Je analyseert wat er al gebeurt op dit vlak en wat er mogelijk is, en adviseert hierover aan de ambtelijke en politieke top van het ministerie. Je werkt daarbij nauw samen met partijen, binnen en buiten het ministerie.

De precieze samenstelling van jouw takenpakket komt in afstemming met je leidinggevende en je collega's tot stand. Dit kan ook mede door de (politieke) actualiteit bepaald worden.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Casper Holl, managementteamlid Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid
06-11958673

Informatie over de afdeling:
Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid, cluster Agro-economie

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht. We dragen bij aan de totstandkoming van Europese kaders voor een duurzame en concurrerende landbouw, waarmee boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen. Ook zetten we in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder andere door te werken aan een vereenvoudiging van de regelgeving en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties. Daarnaast dragen we bij aan een duurzame mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten. Denk aan handelsmissies of onze inzet in de Food and Agricultural Organization (onderdeel van de Verenigde Naties).

Bij EIA werken ongeveer zeventig medewerkers, verdeeld over vier teams: team Europees Landbouwbeleid, team EU-conformiteit, Markt en Prijsbeleid en Aansturing Uitvoerende Diensten, team Agro-economie en Coördinatie-EU, en team Agribusiness Internationaal en Voedselzekerheid.

Cluster Agro-economie
Het cluster Agro-economie is onderdeel van het team Agro-economie en Coördinatie-EU. We zijn een diverse club van twaalf collega’s en dragen met onze uiteenlopende expertises en achtergronden bij aan een economische veerkrachtige en duurzame landbouwsector. In de volle breedte. Zo richten we ons op actuele en uitdagende dossiers als verdienvermogen, handelspolitiek, pachtbeleid, agrofinanciering en de inbreng van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Daarnaast denken we gevraagd en ongevraagd mee over de economische aspecten van uiteenlopende vraagstukken binnen het LNV.

Wat ons kenmerkt? Onze gedrevenheid, open manier van communiceren en brede inzetbaarheid. We hebben allemaal dossiers waarvoor we specifiek verantwoordelijk zijn, maar vragen elkaar regelmatig om mee te denken over thema’s of om taken over te nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de politieke en ambtelijke leiding ons vraagt om advies over een actueel vraagstuk. De lijnen in het cluster zijn kort, ook in deze bijzondere tijd. Op dit moment werken we met name vanuit huis, maar online weten we elkaar goed te vinden. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt in ons team.

Over de werkgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site