Senior beleidsmedewerker Duurzame Leefomgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag
€ 4.092 - € 6.045
Master/doctoraal
23-09-2022
14-10-2022

Functieomschrijving

Hoe kunnen we in het steeds drukker wordende Nederland, waar wonen, verkeer en diverse activiteiten vaak intensief samenkomen, de leefomgevingskwaliteit waarborgen?
Jij werkt als Senior Beleidsmedewerker binnen het DG Milieu en Internationaal in Den Haag, dit boeiende vraagstuk. Door oplossingen en beleidsinstrumenten te ontwikkelen lever je een bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Het Coalitieakkoord spreekt over de noodzaak van een versnelling van de woningbouw en tegelijkertijd over het belang te zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving. De afdeling Duurzame Leefomgeving geeft vorm aan het beleid op de terreinen luchtkwaliteit en geluid. Deze onderwerpen staan sterk in de politieke en maatschappelijke belangstelling, niet in het minst vanwege de gezondheidseffecten die samenhangen met blootstelling aan hoge niveaus van luchtverontreiniging en geluid. Voor zowel luchtkwaliteit als geluid heeft de Wereldgezondheidsorganisatie nieuwe advieswaarden uitgebracht en worden in de komende periode belangrijke stappen gezet om tot versterking van nationaal of Europees beleid te komen. Dit vergt scherpe keuzes, bijvoorbeeld tussen de woningbouwgave, de energietransitie, mobiliteit en de leefomgevingskwaliteit. Als senior beleidsmedewerker geef jij hier mede vorm aan.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker?
Je bent als senior beleidsmedewerker breed inzetbaar op milieuvraagstukken, maar gaat qua zwaartepunt meedraaien in het taakveld Geluid, dat werkt aan het vaststellen van geluidsnormen in wet- en regelgeving, het bevorderen van bronaanpak van geluid om emissies terug te dringen en het ontwikkelen van instrumentarium. Jij bouwt en onderhoudt een netwerk van partijen die op jouw terrein initiatieven ondernemen en brengt de verschillende spelers met elkaar in verbinding. Je bereidt vergaderingen voor waarbij overleg plaats vindt met andere afdelingen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of met andere betrokken ministeries of stakeholders. Ook werk je samen met deskundige adviesdiensten en kennisinstellingen, waaronder Rijkswaterstaat, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en het RIVM. Je schakelt bovendien veelvuldig met andere overheden (gemeenten en provincies).

Je neemt deel aan concrete onderhandelingen en durft daarbij het belang van het milieu naar voren te brengen. Daarnaast zorg je voor een adequate advisering aan de bewindspersonen en onderhoudt contacten met relevante betrokken partijen nationaal en Europees.

Je hebt bij voorkeur affiniteit met milieuvraagstukken en ervaring met beleid. Je bent in staat om de technische inhoud te vertalen naar beleid, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke, bedrijfsmatige, financiële en bestuurlijke aspecten. Je bent in staat om samenwerkingsgericht het contact met de relevante belanghebbenden (waaronder gemeenten en omwonenden) en betrokken publieke organisaties (andere ministeries, provincies en Omgevingsdiensten) te onderhouden. Je werkt bij ons in een publicitaire en politiekgevoelige omgeving waar de druk soms hoog kan oplopen en de belangen groot zijn. Daarin acteer je scherp en alert en je kunt in hoog tempo een goed afgewogen oordeel vellen. Tegelijkertijd ben je in staat de rust te bewaren en oog te houden voor alle verschillende belangen.

Door je persoonlijkheid, houding, kennis en optreden ben jij een betrouwbare pijler voor het directoraat-generaal Milieu en Internationaal en de drie directies van het directoraat-generaal. Je kunt gemakkelijk en snel switchen tussen dossiers waar op dat moment capaciteit nodig is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om inzet op taken bij andere taakvelden en om het leveren van een bijdrage aan overleggen met stakeholders of de Tweede Kamer. Je vindt het leuk om in korte tijd dergelijke klussen op te pakken en in een hectische omgeving tot resultaten te komen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Functie eisen

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.092
€ 6.045
schaal 12
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon vacature
Hans Herremans, Taakveldcoördinator Geluid
06-52740257

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior beleidsmedewerker Duurzame Leefomgeving verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:

Over de werkgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site