Senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijzen [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
23-07-2021
06-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Binnen Europa en Nederland zetten we in op duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel, met een eerlijk inkomen voor de primaire producent. Daar lever jij als senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijzen een belangrijke bijdrage aan. En dat ook nog eens in een bijzonder jaar, waarin onderhandeld wordt voor een nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Jij geeft het markt- en prijsbeleid van de EU onder de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) mee vorm. En je voert het mee uit. Dit doe je met name waar het de groente- en fruitsector betreft. Je werkt aan EU-handelsnormen voor groenten en fruit en eventuele crisismaatregelen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor producentenorganisaties als het gaat om EU-steun.

Jouw taken

Context van je werk
Met onder andere het GLB stimuleren we een duurzame, concurrerende en innovatieve landbouw. 2021 is bij uitstek een bijzonder jaar, aangezien er op dit moment wordt onderhandeld voor een nieuw GLB. Kern van de hervorming is dat de Europese Commissie meer dan voorheen gaat sturen op de doelen waaraan het GLB bijdraagt in plaats van op middelen. Lidstaten krijgen daardoor meer ruimte om de GLB-middelen voor doelen in te zetten die aansluiten bij de eigen nationale behoeftes en omstandigheden. In NSP’s beschrijven de lidstaten waarom, waarvoor en hoe zij de GLB-middelen willen inzetten om tot een effectieve bijdrage aan de GLB-doelen te komen.

Voor de inzet in Nederland zijn de nationale doelstellingen uit de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ leidend. Zodra de onderhandelingen over de GLB-verordeningen zijn afgerond, beginnen de besprekingen over de secundaire EU-regelgeving voor nadere invulling van de verordeningen. De invulling van het NSP moet eind 2021 bij de Europese Commissie worden ingediend en op 1 januari 2023 in werking treden. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes in het NSP met betrekking tot de EU-steun aan producentenorganisaties.

Om te zorgen voor een goede implementatie in Nederland, stellen we nationale uitvoeringsregelingen op, waaronder een nieuwe regeling voor de EU-steun aan producentenorganisaties in de groente- en fruitsector. Jij zorgt voor een tijdige nieuwe regeling die de keuzes in het NSP correct vertaalt en goed is afgestemd met alle belanghebbenden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de Nederlandse inzet in de besprekingen over de aanvullende EU-regelgeving voor het nieuwe GLB. Die beginnen naar verwachting na de zomer.

Tegelijkertijd lopen ook de van Boer-tot-Bord-Strategie (Farm to Fork Strategy) en nieuwe wetgevingstrajecten die hieruit voorvloeien op het gebied van het Europees Markt- en Prijsbeleid. Hieronder valt ook de herziening van de EU-handelsnormen voor groente en fruit.

Als nieuwe collega stap je op een rijdende trein en maak je deel uit van een professioneel team dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse inbreng op en uitvoering van het Europese markt- en prijsbeleid in het kader van de GMO. Daarnaast zorg je met je collega’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit voor een goede uitvoering van de EU-steun aan producentenorganisaties.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Bianca Leemkui, MT-lid (vragen graag via een whats app bericht)
06-31102742

Informatie over de afdeling:
Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht. We dragen bij aan de totstandkoming van Europese kaders voor een duurzame en concurrerende landbouw, waarmee boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen. Ook zetten we in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder andere door te werken aan een vereenvoudiging van de regelgeving en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties. Daarnaast dragen we bij aan een duurzame mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten. Denk aan handelsmissies of onze inzet in de Food and Agricultural Organization (onderdeel van de Verenigde Naties).

Bij EIA werken ongeveer zeventig medewerkers, verdeeld over vier teams: team Europees Landbouwbeleid, team EU-conformiteit, Markt en Prijsbeleid en Aansturing Uitvoerende Diensten, team Agro-economie en Coördinatie-EU, en team Agribusiness Internationaal en Voedselzekerheid. Jij komt te werken bij het team EU-conformiteit, Markt en Prijsbeleid en Aansturing Uitvoerende Diensten.

Over de werkgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site