Senior Jurist

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Groningen
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
Master/doctoraal
14-05-2022
01-06-2022

Functieomschrijving

Als senior jurist adviseer je met jouw zeer goede en actuele kennis de collega's van het IMG Je draagt bij aan de juridische houdbaarheid van primaire beslissingen en procedures van het Bestuur. Je adviseert in (zeer) complexe gevallen over de toepassing van het Besluit mijnbouwschade Groningen en over de daarmee samenhangende regelgeving. Je werkterrein omvat daarmee al hetgeen samenhangt met de inhoudelijke beoordeling en bestuursrechtelijke afwikkeling van schades als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in Groningen, waarbij het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht op die inhoudelijke beoordeling van toepassing is. Je adviezen gaan in op (zeer) complexe vraagstukken op alle rechtsgebieden waar de IMG mee te maken krijgt. Je adviezen zijn degelijk, maatgevend en kunnen de rechterlijke toets doorstaan.

Tot de werkzaamheden van de senior jurist behoren ook het behandelen van bezwaar en beroep. Je beoordeelt bezwaren van zwaar tot zeer zwaar gewicht en in voorkomende gevallen het advies van de bezwaaradviescommissie. Daarnaast vertegenwoordig je het bestuur in beroep of hoger beroep.

Daarnaast verricht je coördinerende werkzaamheden. Dat kan zijn voor team Bezwaar en beroep, maar ook voor andere werkzaamheden die coördinatie behoeven. Je coördineert op inhoudelijk vlak als aanspreekpunt met autoriteit. Je bent inhoudelijk adviseur voor de teammanager en de afdelingsmanager BJZS. Je vergezelt hen bij externe overleggen en je voert overleg met commissieleden over bestuurlijk-juridische vraagstukken. Tot slot zorg je ervoor dat de juristen goed voorbereid ter zitting verschijnen en vertegenwoordig je de commissie in zeer complexe zaken.

Functie eisen

Competenties:

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.367
€ 6.547
schaal 13
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
De heer Roy Reuver, teammanager Bezwaar en Beroep
06-15368916

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior Jurist verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
IMG/BJZS/Team Bezwaar en Beroep

De afdeling BJZ&S is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG en heeft drie hoofdtaken.

Ten eerste heeft de afdeling tot taak het afhandelen van schadeverzoeken. Daartoe beoordeelt de afdeling de zienswijzen die door aanvragers zijn ingediend naar aanleiding van het opgestuurde deskundigerapport, en stelt het besluiten op de schadeaanvragen op.

Ten tweede draagt BJZ&S zorg voor het beantwoorden van de (politiek) bestuurlijke en juridische vraagstukken op het werkterrein van het IMG, en adviseert het bestuur en de organisatie daarover. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee IMG te maken heeft. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van het IMG waarbij met grote diepgang geadviseerd kan worden, deels om slechts incidenteel voorkomende zaken waarbij brede kennis en ervaring van groot belang is.

De derde hoofdtaak betreft het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen de besluiten op aanvraag voor schade.

De afdeling bestaat uit meerdere expertiseteams; team Fysieke Schade Complex, team Fysieke Schade Regulier (4 teams), team Waardedaling & Immaterieel, team Bezwaar & Beroep en team Bestuurlijk en Juridisch Advies. Binnen de afdeling BJZ&S zijn 200 medewerkers werkzaam.

Over de werkgever:
Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk.

Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en de organisatie. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT) dat uit één directeur en zes afdelingsmanagers bestaat. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het MT telt verder de afdelingsmanagers Klantcontact en -dienstverlening, Schade-expertise en herstel, Regiebureau, Communicatie en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen ze zorg voor de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de afhandeling van de schade, zodat het bestuur kan besluiten over de aanvragen voor schadevergoeding.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site