Senior Onderzoeker Watersystemen en Klimaatimpacts [GEARCHIVEERD]

PBL
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 4.281 - € 6.419
Gepromoveerd, Master/doctoraal
08-07-2021
16-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Water en waterhuishouding zijn in Nederland en wereldwijd belangrijk voor veel maatschappelijke behoeften en activiteiten. Zo spelen de kwantiteit en kwaliteit van water en waterveiligheid een belangrijke rol bij onder andere voedselproductie, natuur, wonen en transport. Vaak is het water te vies, te zout, of er is te veel of juist te weinig water. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) buigt zich vanuit dit perspectief over de gevolgen van klimaatverandering, de kwaliteit en beschikbaarheid van water, en de leefbaarheid en veiligheid van delta’s zowel op het nationale als mondiale schaalniveau om duurzaam beheer van watersystemen mogelijk te maken.

Om de strategische oriëntatie van PBL-projecten binnen het thema ‘water’ uit te stippelen, de beleidscontext scherp in het vizier te houden en om projecten te initiëren en al dan niet als projectleider uit te voeren zoeken wij een Senior Onderzoeker Watersystemen en Klimaatimpacts. Vanuit jouw brede visie op het thema inspireer en motiveer je een betrokken groep onderzoekers. Samen met hen werk je aan een meerjarig onderzoeksprogramma naar de waargenomen en mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Dit project levert bouwstenen om de uitvoering van het klimaatadaptatiebeleid op kortere en langere termijn te sturen en te monitoren. Ook volg je de nationale beleidsontwikkeling rond de kwaliteit van het oppervlaktewater op de voet en vertaal je deze naar kennisvragen en eventueel projecten. Daarnaast geef je leiding aan het project Future Water Challenges, dat zich richt zich op duurzaam watermanagement in ontwikkelende landen wereldwijd, in relatie tot de effecten van klimaatverandering. Deze studie bouwt voort op eerder onderzoek waarin vier typen hotspotgebieden zijn geïdentificeerd rond mondiale water- en klimaatopgaven: steden, droge gebieden, delta’s en kusten en ten slotte rivierenstroomgebieden. Het vervolgtraject staat in het teken van de verkenning van oplossingsrichtingen op verschillende ambitieniveaus voor de wateruitdagingen van de toekomst.

Je bent een systeemdenker. Je bent conceptueel sterk en in staat complexe inhoudelijke vraagstukken te vertalen in beleidsrelevante analyses, rapporten en boodschappen. Als trekker heb je een sterk netwerk binnen het beleid, de kennisinstituten en uitvoeringsorganisaties en je houdt daarbij de positie van het PBL scherp in het oog. Je zoekt actief samenwerking met collega’s die zich over samenhangende vraagstukken in de leefomgeving buigen. Je weet collega’s te inspireren en te verbinden en je creëert draagvlak voor jouw aanpak. Je bent een zeer goede schrijver en je presentaties zijn helder en to the point. Op deze wijze lever je een belangrijke bijdrage aan de strategische doelstellingen van het PBL.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.281
€ 6.419
schaal 13
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
recruitment@rws.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Mevrouw E. van Tongeren
06-11499768
Mevrouw drs. A.A. Lamein
06-11715302
Contactpersoon vacature
Mevrouw ir. J.P. Beck
06-50613961

Informatie over de afdeling:
PBL/ Water, Landbouw en Voedsel (WLV)

De sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV) verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s water, landbouw en voedsel, zowel op nationale, Europese als mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aanpalende thema’s zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties, waarbij een integrale en beleidsgerichte benadering altijd voorop staat. De verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem is een belangrijk onderzoeksthema van de sector. Zo onderzoeken we onder welke condities de landbouw duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn. Ook speelt het voedselsysteem in onze projecten een centrale rol omdat dit een grote invloed heeft op omvang en aard van de voedselproductie en -consumptie en de neveneffecten daarvan. Op het terrein van water kijken we naar de interactie tussen waterbeheer, watergebruik en ruimtelijke ontwikkelingen onder andere in het licht van klimaatverandering. Relevante dossiers bij dat onderzoek zijn waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en aquatische biodiversiteit. Met onze onderzoeksmethodieken leggen we het biofysieke en sociaal-economische systeem onder de loep en brengen daarmee grenzen en afruilrelaties in kaart. Daarnaast buigen we ons over sturingsvragen: welke rol hebben overheden en (markt)partijen? Ten slotte dragen we bij aan de ontwikkeling en toepassing van integrale systeemmodellen. De sector werkt samen met andere sectoren binnen het PBL. Ook werken we in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben we beleidscontacten met LNV, IenW en BZ/DGIS.

Over de werkgever:
Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site