Senior Software Engineer

Ministerie van Defensie
Den Helder
€ 4.526 - € 5.821
HBO bachelor
2 jaar
14-01-2022
31-12-2022

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

Development

Als Software Engineer bij Maritieme IT in Den Helder ben je belast met het ontwerp, de bouw en het deployment van de in-house ontwikkelde state-of-the-art en missie-kritische software producten. Deze producten ondersteunen de militaire eindgebruikers bij het uitvoeren van hun missies in het maritieme domein. Het betreft complexe producten waarvan de betrouwbaarheid en kwaliteit essentieel is. Je brengt de specificaties van het te ontwikkelen software product in kaart om te komen tot een software ontwerp op hoofdlijnen. In sommige gevallen leidt dit ook tot een verdere detaillering van een complex software ontwerp. Ook het uitvoeren van experimenten en productevaluatie en –selectie behoort tot je takenpakket.

Je ontwikkelt in teamverband een (meervoudig complex) software product, waarbij oplossingsalternatieven om gewenste situaties in de informatievoorziening te bereiken worden ontwikkeld en afgewogen. Daarbij schuw je het aanpassen van bestaande software functionaliteiten niet. Daar waar nodig maak je technische documentatie van dit software product. Daarnaast onderhoud en beheer je toolsets en frameworks.

Je bent verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van testen van dit software product, het analyseren van de testresultaten en het besluiten over aanpassing van het software product. Dit alles in nauwe samenwerking met onze test engineers. Je stemt af met o.a. architecten, leveranciers en gebruikers om het gewenste resultaat te leveren. In voorkomende gevallen verzorg je ook de installatie van dit software product, inclusief integratie met andere systemen. Bij vragen en storingen lever je ondersteuning bij incidentenoplossing en probleemonderzoek.

Al deze werkzaamheden vinden plaats in zowel multidisciplinaire als in expertiseteams.

Seniorship

Je speelt een significante rol in beslissingen over werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten.

Je senioriteit uit zich in het permanent instandhouden van kennis op operationele en technische terreinen door deelname in diverse fora en internationale samenwerkingsverbanden, (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij eindgebruikers, het analyseren van deze informatie, het inschatten van risico's, het afwegen en trekken van conclusies en vandaaruit besluiten over aanbevelingen met als doel de efficiency en effectiviteit van software engineering en daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van het software product te verhogen.

Je kan desgevraagd leiding geven aan een team door het coördineren van de realisatie van complexe werkpakketten. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een plan, het bewaken van die planning en het rapporteren daarover.

Co-Creation

Als Senior Software Engineer is de omvang van de groep waarmee je samenwerkt groot en de samenstelling divers. Het betreft het voeren van in- en extern overleg om afstemming te bereiken en adviezen te geven over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid. Er is daarbij soms sprake van belangentegenstellingen. De (operationele) eindproducten worden gerealiseerd door samenwerking met UX designers, business analisten, architecten en de operationele eindgebruiker.

Je voert overleg met vertegenwoordigers van overige defensie onderdelen om te komen tot concrete behoeftestellingen. Je draagt bij aan de voorbereiding van materieelsprojecten vanuit een systeem-, operationeel-, technisch perspectief. Adviseert over systeemwijzigingen en bent in staat om samen met de industrie proposals, specificaties en producten te beoordelen om uiteindelijk de behoefte te kunnen realiseren.

Je correspondeert met (internationale) vakgenoten (o.a. universiteiten, kennisinstituten, industrie en diverse internationale (NATO) werkgroepen) over vakinhoudelijke zaken om kennis binnen het bedrijf actueel te houden.

Functie eisen

Wat vragen we? 

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.526
€ 5.821
schaal 12
Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek. voor deze functie zijn we op zoek naar een junior, een medior en een senior. De genoemde salarisschaal geldt voor de Senior functie. Afhankelijk van je kennis en ervaring kan je ook in schaal 10 of 11 geplaatst worden.
38
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
2 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
werken.bij.dmo@mindef.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Mevrouw M. Pont
06-12049090
M.Pont.01@mindef.nl
Contactpersoon vacature
De heer M. Keetman
06-30282194
M.Keetman@mindef.nl

Informatie over de afdeling:
Defensie Materieel Organisatie

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Projecten en Ontwikkeling van de afdeling Maritieme IT vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO). Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling GIT&Infra en de Operationele IT en Functionele IT afdelingen zijn dé defensieleveranciers van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht en Defensie in het betreffende domein. De afdelingen dragen op basis van kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De sectie Projecten en Ontwikkeling houdt zich m.n. bezig met advies, analyse, ontwerp, realisatie/ontwikkeling, integratie, implementatie en invoering van nieuwe applicaties en systemen en wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Deze activiteiten vinden projectmatig plaats. Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering, deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide.

De sectie heeft tot doel het ontwikkelen, in-stand-houden en afbouwen van werkzaamheden die verband houden met het leveren van de producten en diensten door de Afdeling. De werkzaamheden van functionaris vinden plaats binnen de sectie

Over de werkgever:
Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site