Talent met (duurzame) energie (junior) - adviseur energie voor vervoer [GEARCHIVEERD]

Nederlandse Emissieautoriteit
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
maximaal 2 jaar waarna voor onbepaalde tijd mogelijk
06-07-2021
02-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan ligt er bij de Nederlandse Emissieautoriteit een mooie uitdaging voor je klaar als adviseur duurzaam vervoer. Je bent van harte welkom om onze dynamische en ambitieuze organisatie te versterken.  

Als adviseur duurzaam vervoer heb je een belangrijke rol in het goede functioneren van de systematiek. Aan deze rol geef je op verschillende manieren invulling. Zo ondersteun je ca. 90 bedrijven in de naleving van hun verplichtingen, door voorlichting en het beantwoorden van vragen. Tegelijkertijd houd je ook relevante marktontwikkelingen en -signalen in de gaten. Je toetst deze niet alleen aan bestaande regelgeving, maar gebruikt ze ook om vanuit je adviesfunctie bij te dragen aan verdere verbeteringen van de systematiek en het stimuleren van wenselijke ontwikkelingen. Ook werk je aan oplossingen voor inhoudelijke of juridische vraagstukken, of aan rapportages en andere informatiebronnen voor zowel de primaire doelgroepen als een breder publiek. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de rest van het team: met andere adviseurs, inspecteurs, juristen, registerbeheerder, helpdeskmedewerkers en communicatie-adviseurs. Jij bent gedreven om efficiënte(re) naleving en een eenvoudige en betrouwbare systematiek te realiseren. Je draagt bij aan de besluitvorming en de opvolging daarvan in activiteiten op het gebied van voorlichting, beleidsadvies, uitwerking in processen en afstemming met relevante stakeholders.

Inhoudelijke onderwerpen waarmee je aan de slag gaat, zijn (bio)brandstoffen, en biogrondstoffen, elektriciteit, waterstof en duurzaamheidscertificering. In dit licht heb je intensief contact met onder andere brandstof- en energieleveranciers en biobrandstofproducenten waarop wij toezicht houden, met verificatie- en certificeringsinstanties en met andere overheidsinstanties. Denk aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, de Belastingdienst/Douane, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Europese Commissie en andere lidstaten.

Jouw taken
NB: de NEa heeft een tweetal vacatures voor een adviseur duurzame energie vervoer. Het exacte takenpakket is daarom uiteindelijk nog per adviseur te bepalen. Ook voor de functie-eisen geldt dat je zeker moet solliciteren als je nog niet aan alle eisen voldoet. Je beantwoordt vragen van bedrijven, publiek en andere belanghebbenden en geeft voorlichting. Je werkt technisch-inhoudelijke of beleidsmatige vraagstukken uit, stelt analyses en rapportages op. Je draagt hierbij zelf oplossingen aan en werkt ook mee aan de uitvoering daarvan. Je werkt mee aan concrete middelen die de NEa inzet voor het bevorderen van de naleving door bedrijven (website, register, hulpdocumenten) en aan interne procesverbeteringen. Je draagt bij aan de omzetting van nieuw beleid in uitvoering.

Functie eisen

Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
maximaal 2 jaar waarna voor onbepaalde tijd mogelijk

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat u de vacaturetekst moet opvragen, verzoeken wij u deze te downloaden na verzending van uw sollicitatie.

 

 

 

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Harry Geritz
harry.geritz@emissieautoriteit.nl

Informatie over de afdeling:
Afdeling Energie voor Vervoer

De afdeling Energie voor Vervoer (EV) is een hecht team, met ambitieuze collega’s. Er wordt nauw samengewerkt in een goede werksfeer. Ook buiten de werkzaamheden is er oog voor elkaar. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan de klimaatopgave in een divers samengesteld team maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. En er is ruimte en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

De afdeling EV van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) werkt aan de transitie waarbij fossiele brandstoffen in vervoer worden vervangen door hernieuwbare energie, om zo de CO2-emissies te beperken. Hiervoor zijn doelstellingen vastgelegd in nationale wetgeving, rekening houdend met de geldende Europese richtlijnen, maar ook met de nationale context uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. De doelstellingen zijn vertaald in concrete eisen aan brandstofleveranciers. Zij hebben de verplichting om resultaten te boeken wat betreft emissiereductie en een stijgend aandeel duurzame biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en (in de nabije toekomst) waterstof zodat het vervoer in Nederland steeds duurzamer wordt.

De afdeling EV zorgt voor de uitvoering van de systematiek van Hernieuwbare Brandstof Eenheden, die is opgezet om enerzijds doelen te halen en naleving af te dwingen en anderzijds om aan bedrijven prikkels te bieden om wegvervoer, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart te verduurzamen. De circa 20 medewerkers van de afdeling vertalen het beleid naar concrete maatregelen, toetsen praktijksituaties aan wet- en regelgeving, geven voorlichting aan de doelgroepen en rapporteren over de resultaten, adviseren en informeren belanghebbenden (o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie) over kansen en risico’s in het beleid. Ook controleren inspecteurs van de afdeling of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en worden waar nodig sancties opgelegd. 

Over de werkgever:
Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

toezicht houden op een aantal instrumenten dat gericht is op de reductie van CO2-uitstoot en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. De NEa heeft twee inhoudelijk domeinen, namelijk Energie voor Vervoer (EV) en Emissiehandel (ETS). Deze vacature is voor EV, de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-reductie voor vervoer. Bedrijven moeten zich houden aan hun verplichtingen. De NEa borgt dat door te informeren, te faciliteren, te controleren, te handhaven, te rapporteren en te adviseren. De NEa wordt gedreven door een drietal kernwaarden: onafhankelijk, rechtvaardig en open.

De NEa zet zich in voor samenwerking binnen Nederland, maar ook in een internationale context, om de effectiviteit van de systemen waar zij op toeziet te vergroten. Emissiehandel en de inzet van hernieuwbare energie (biobrandstoffen) kennen immers een grensoverschrijdende context, met grotendeels EU-breed vastgestelde juridische kaders.

De NEa is een kleine organisatie waar veel van iedereen wordt gevraagd, maar waar je inspanningen ook snel tot resultaat kunnen leiden en initiatieven worden beloond. Er is veel ruimte om proactief met ideeën te komen. Er wordt gestuurd op resultaat en afspraken, met een grote eigen verantwoordelijkheid.

De NEa is een agentschap met een bestuur als zelfstandig bestuursorgaan. Het agentschap NEa valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie en vanuit die rol opdrachtgevers voor de werkzaamheden van de NEa

 


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site