Teamleider Klantbehandeling [GEARCHIVEERD]

Belastingdienst
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
32 - 36
€ 4.281 - € 6.419
Master/doctoraal
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
14-05-2021
11-06-2021Verlopen

Functieomschrijving

“Met het juiste gevoel resultaten behalen én ruimte bieden voor persoonlijke groei; dat is er nodig om de kwaliteiten van je medewerkers optimaal te benutten en samen met hen doelstellingen te realiseren. Zij zijn ons belangrijkste kapitaal.” Martin Zeptner, afdelingshoofd klantbehandeling.

De Belastingdienst vernieuwt, en dat gebeurt stap voor stap. We werken aan de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een effectieve handhaving, passend toezicht en een gerichte dienstverlening. Bij dit alles speelt het realiseren van de menselijke maat een grote rol. Bij de directie MKB willen we deze modernisering in gang zetten op basis van de beleidstheorie gericht op gedragsverbetering. Om dat te bereiken hebben we een nieuwe klantordening ontwikkeld met voor elk van de klantgroepen een toegesneden behandelstrategie. In goede samenwerking met onder meer de handhavingsadviseurs, procesregisseurs en de verbonden regiodirecteuren geven we die inhoud en implementeren we die in een meerjarig perspectief.

De afdeling Klantbehandeling richt zich op de invulling van de klantbehandelstrategie van de directie MKB. Daarbij zorgen we voor de verdere uitwerking van de beleidstheorie in strategieën per klantgroep en het prioriteren van werkzaamheden. Voor dit keuzeproces passen we data-analyses toe. Ook coördineren we de fiscaal dienstverlenersbenadering, het intensief toezicht en de externe overheidssamenwerking. En we pakken toezichtprojecten op. Als afdeling bieden we expertise en ondersteuning bij vragen van de MKB-locaties over de toepassing van formele regelgeving. Denk aan de Wet openbaarheid van bestuur en onderwerpen op het gebied van de menselijke maat.

In de rol van teamleider Analyseproducten MKB geef je leiding aan business- en data-analisten. Jouw team ontwikkelt kennis- en datagedreven producten voor de uitvoering en het toezicht van de directie MKB. Daarbij maken jullie gebruik van kennis van collega’s uit de business en de fiscaliteit, en gegevens uit (bron)bestanden en data-analysetechnieken. Jij inspireert en motiveert de professionals in je team en geeft hen het vertrouwen om mee te gaan in veranderingen. Omdat je op de hoogte bent van de relevante ontwikkelingen in de fiscaliteit en de maatschappij kun je hen ook op de inhoud stimuleren.

Als teamleider kun je zowel de directie als de afdelingshoofden adviseren. Daarbij creëer je draagvlak door je communicatiestijl en je boodschap aan je doelgroep aan te passen. Ook heb je het vermogen om de geaccepteerde adviezen te helpen realiseren en implementeren. Collega’s beschouwen je als gezaghebbend in je vakgebied. En je maakt gebruik van relevante netwerken op tactisch en/of strategisch niveau waarmee je een goede relatie onderhoudt. Want je weet dat jouw interne en externe contacten direct bijdragen aan de reputatie van de directie MKB.

Word jij de nieuwe collega van Martin? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Martin Zeptner, afdelingshoofd klantbehandeling (06 - 18 60 45 63).

Functie eisen

Jouw competenties?

Herken jij jezelf ook hierin?
Het coachen, begeleiden en leiden van medewerkers gaat jou goed af. Je werkt en stuurt met kennis van zaken, schakelt probleemloos tussen verschillende leiderschapsstijlen, zorgt voor verbinding en creëert vertrouwen. Dat doe je mede op basis van jouw uitstekende communicatieve vaardigheden. Je weet hoofd van bijzaken te scheiden en stuurt helder en duidelijk op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten. Processen doorzie je in een oogwenk en je weet precies waar ruimte is voor verbetering. Daarbij beschik je over tactisch en bestuurlijk inzicht en ga je voor het beste resultaat. Bovendien werk je met enthousiasme en betrokkenheid én heb je een flinke dosis doorzettingsvermogen. Ook heb je er zichtbaar plezier in om jezelf te bewegen in een veranderende organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.281
€ 6.419
schaal 13
In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Aanvullende details

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
• Op dinsdag 22 juni vinden de selectiegesprekken plaats.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, een eventueel 2e (klik)gesprek, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken. 

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
belastingdienst@peoplexs.com
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Nicole Roquas, adviseur Werving & Selectie
06 - 15 38 78 23
Contactpersoon vacature
Martin Zeptner, afdelingshoofd Klantbehandeling
06 - 18 60 45 63

Informatie over de afdeling:
Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waardeonderzoek.

Over de werkgever:
Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site