Vaktechnisch coördinator Inning

Belastingdienst
Apeldoorn/Groningen/Enschede/Amsterdam
32 - 36
€ 4.927 - € 7.237
Master/doctoraal
-
14-01-2022
01-02-2022nog 3 dagen

Functieomschrijving

Het is de bekendste en belangrijkste taak van de Belastingdienst; de inning van belastingen bij burgers en bedrijven. Hier komen massale processen bij kijken. Als vaktechnisch coördinator draag jij eraan bij dat de innings- , invorderings- en transactieprocessen in goede banen lopen..

Dit doe jij bij de Belastingdienst

Je bent medeverantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur van het cluster Inning. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor collega’s van je eigen cluster en van regie en kwaliteit. En voor het management als er sprake is van complexe vaktechnische casuïstiek, of als uiteenlopende (invorderings)belangen in de inningsketen een rol spelen. Je bent ook nauw betrokken bij toezichtsvraagstukken en handhavingsregie en signaleert relevante ontwikkelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mogelijke handhavingstekorten en inningsverliezen in de uitvoering signaleert. Ook zorg je dat eenheid van en uitvoering gewaarborgd zijn. Daarnaast coördineer je de vaktechniek en de borging van de vaktechnische kwaliteit van onze medewerkers. Dat doe je onder andere door het vaktechnisch aansturen van Vaktechnische Adviseurs. Deze collega’s zitten dicht op de uitvoering in de vestigingen vanuit de vaktechnische infrastructuur.

Kun je goed netwerken? Mooi. Die skills zet je in om verbinding te stimuleren tussen de vaktechniek en het management. Het management van het cluster rekent op jouw advies — gevraagd en ongevraagd — rondom vakinhoudelijke en procesmatige zaken. Je signaleert ook wanneer het bijvoorbeeld onze ketens raakt, die zijn ingericht om uniformiteit te houden bij de vele verantwoordelijkheden, processen en doelgroepen die we bedienen.  . Daarbij heb je oog voor de politieke verhoudingen. Tot slot borg je de vaktechnische kwaliteit van alle innings- en transactieprocessen. Je houdt daarbij rekening met de belangen van de stakeholders in hun relatie met de Belastingdienst. Dat zijn natuurlijk, naast onze opdrachtgever, burgers en ondernemers, die weer onder te verdelen zijn in diverse doelgroepen al naar gelang hun behoefte of situatie. Maar ook andere publieke uitvoeringsorganisaties, of specifieke organisaties die zich ook bezighouden met schuldenproblematiek. Als voorbeeld, bij het  weer opstarten van de invordering nu de Corona-maatregelen worden afgebouwd komt heel veel samen. 

Een bijzondere baan, omdat …

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Mijn grootste uitdaging voor de komende jaren? Het helpen invlechten van de belangrijke en gewilde ‘menselijke maat’ binnen onze massale invorderingsprocessen. Zonder dat er op wat voor manier dan ook afbreuk wordt gedaan aan kwaliteit in de breedste zin van het woord.” Amir Moeni, vaktechnisch coördinator invordering.

Functie eisen

Jouw competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.927
€ 7.237
schaal 14
In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
-

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Aanvullende details

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Angelique van Hal, Adviseur Werving & Selectie
06 - 21 36 92 82
a.van.hal@belastingdienst.nl
Contactpersoon vacature
Mathijn van Zon, Afdelingshoofd Regie & Kwaliteit
06 - 11 71 15 32
m.van.zon@belastingdienst.nl
Amir Moeni
06 - 11 31 75 74
a.moeni.eslam@belastingdienst.nl

De sollicitatieprocedure voor de vacature Vaktechnisch coördinator Inning verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Over de werkgever:
Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site