Wetgevingsjurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag
36
€ 4.281 - € 6.419
Master/doctoraal
11-06-2021
26-06-2021nog 7 dagen

Functieomschrijving

Wil jij werken bij de bekendste en meest aantrekkelijke werkgever in de non-profit sector 2020? Wil je daarnaast bijdragen aan een gezond Nederland en als wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving en Juridische zaken ons ministerie helpen om juridisch en bestuurlijk juist en effectief te handelen? Als dit je enthousiast maakt, lees dan snel de tekst hieronder! Wellicht is dit binnenkort jouw dagelijkse praktijk.

‘Nederland gezond en wel’ is het uitgangspunt van het ministerie van VWS. Onder deze noemer ontwikkelt het ministerie van VWS beleid en instrumenten met als doel iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken beter te maken. De wetgeving op VWS-terrein borgt dat iedereen de zorg krijgt waarop hij of zij recht heeft, met de kwaliteit die daarvoor nodig is, op basis van een goed stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen. Deze wetgeving moet aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen en is daarom continu in ontwikkeling. In het bijzonder de corona-pandemie heeft in het afgelopen jaar om veel en snel veranderende wetgeving gevraagd, om te kunnen borgen dat de overheid op maat en democratisch gelegitimeerd de maatregelen kon treffen die noodzakelijk waren. Dit gebeurt in een dynamische samenwerking met collega’s van beleidsdirecties van VWS en met collega’s van andere departementen, onder een hoge politieke en maatschappelijke druk. Hoewel we hopen dat het zwaartepunt van de pandemie inmiddels achter ons ligt, zal ook in de komende tijd nog veel vergelijkbare inzet van wetgevingsjuristen van het ministerie van VWS worden gevraagd. Daarbij gaat het niet alleen om alle veranderingen die in de wetgeving nog nodig zullen zijn om deze aan te passen aan de toekomstige stand van de corona-pandemie. Andere zorgbehoeften worden immers niet minder door een pandemie en het beleidsterrein van VWS staat dan ook voor veel grote uitdagingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle problemen in de jeugdzorg, met lange wachttijden, hoe het zorgstelsel in de toekomst kwaliteitsvol en betaalbaar te houden met een toenemend aantal ouderen en hun zorgbehoeften en hoe we de toenemende aandacht voor preventie ook juridisch vormgeven. De verwachting is dat het toekomstige kabinet met veel ambities zal komen voor aanpassingen in de VWS-wetgeving, en dat er een grote uitdaging zal zijn voor de wetgevingsjuristen van VWS om daaraan een snelle en kwaliteitsvolle bijdrage te leveren.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken zoekt daarom een ervaren en zelfstandig werkende wetgevingsjurist, die het bij voorkeur een uitdaging vindt om flexibel op politiek en maatschappelijk urgente dossiers te worden ingezet waar vaak spoed mee gemoeid is. Het kan daarbij gaan om wetgeving op de volle breedte van het beleidsveld van VWS, waar jij, ondanks dat de VWS-wetgeving nieuw voor je is, met jouw ervaring en competenties meteen inzetbaar bent. Je werkpakket is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeker gevuld worden met diverse politieke prioriteiten, al dan niet volgend uit de coronacrisis.

Je hebt een goede politieke antenne, en voelt je thuis in een omgeving met veel dynamiek en politieke druk. Je houdt ervan om te werken aan complexe maatschappelijke en juridische vraagstukken. Je bent wendbaar en in staat om je snel de relevante juridische aspecten van een nieuw beleidsterrein eigen te maken. Je bent gewend om zo nodig onder tijdsdruk te werken, maar verliest daarbij de kwaliteit van je werk niet uit het oog. Je ondersteunt de bewindspersonen en werkt zeer nauw samen met de betrokken beleidsmedewerkers. Je gaat proactief de verbinding met hen aan, en denkt constructief met hen mee ten behoeve van het tijdig tot stand komen van kwalitatief goed beleid en de verankering daarvan in kwalitatief goede regelgeving. Samen met jouw collega’s vertaal je maatschappelijke problemen binnen de politieke bestuurlijke omgeving naar juridisch effectieve oplossingen. Je schrijft zelf wetgeving, maar bent desgevraagd in staat om ook andere wetgevingsjuristen te coördineren en voor hen een aanspreekpunt te zijn, alsook om een aanspreekpunt te zijn voor beleidsmedewerkers op wat nodig is om een wetgevingstraject inhoudelijk en qua proces verder te brengen.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.281
€ 6.419
schaal 13
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
VWS Talentcenter
werkenbijvws@minvws.nl
Contactpersoon vacature
Marcelo Goossens, plv. directeur WJZ/ Clusterhoofd Ordening en bekostiging zorg
070-3405846

De sollicitatieprocedure voor de vacature Wetgevingsjurist verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft als “missie” het bevorderen van het (bestuurlijk-) juridisch juist, consistent en tijdig handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. WJZ ondersteunt daartoe de drie bewindspersonen, de ambtelijke top, de beleidsdirecties en ook stafdirecties met juridische procedures, wetgeving en juridisch advies.

Zowel op het terrein van wet- en regelgeving als op de terreinen van gespecialiseerde juridische en juridisch-bestuurlijke advisering streeft WJZ naar een hoogwaardige juridische dienstverlening. Vroegtijdige betrokkenheid in de beleidsvorming en presentie in overleggremia binnen VWS is van groot belang. WJZ vervult de centrale juridische functie bij VWS om redenen van deskundigheid, specialisatie en efficiency. Belangrijke activiteiten van WJZ zijn: opstellen van wet- en regelgeving, voeren van juridische procedures (bezwaar, beroep, Wob), juridisch-bestuurlijke advisering en Europeesrechtelijke zaken.

WJZ verricht zijn wetgevings- en overig juridisch werk in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsdirecties. WJZ fungeert als juridisch kenniscentrum; aan het verspreiden van juridische kennis onder de medewerkers van VWS, onder meer via het Juridisch Forum, hecht WJZ groot belang.

De directie WJZ telt circa 135 medewerkers en bestaat uit zeven clusters en twee programma's:

Over de werkgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site