(Senior) Beleidsmedewerker organisatiebeleid [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
28 - 36
€ 3.842 - € 5.710
Master/doctoraal
06-10-2021
28-10-2021Verlopen

Functieomschrijving

Vanuit een brede blik op het functioneren van de rijksoverheid lever je een herkenbare inhoudelijke bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van de rijksoverheid.
Je zorgt daartoe voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en uitwerking van voorstellen op het vlak van organisatie, inrichting en werkwijze van het Rijk.
Je werkt daarbij samen met collega´s in verschillende verbanden binnen en buiten het ministerie. Ook doe je voorstellen aan de ambtelijke en politieke leiding en ben je betrokken bij kabinetsprogramma´s om de rijksdienst te verbeteren – om daarmee zo goed mogelijk het publieke belang te dienen. Je geeft advies over kaderstelling inzake de organisatie, inrichting en werkwijze van de rijksdienst en voert daarover het nodige overleg. Zie www.organisatierijksdienst.nl voor een overzicht van de geldende kaderstelling.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.842
€ 5.710
schaal 12
28
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

De kandidaat wordt geacht breed inzetbaar te zijn, maar zal zich de komende tijd naar verwachting vooral richten op het verder ontwikkelen en toepassen van kaders voor de organisatie van de rijksdienst. Binnen de afdeling werk je in het team dat een adviserende en toetsende rol heeft bij individuele voorstellen van ministeries met betrekking tot de organisatie van bijvoorbeeld uitvoerings- en adviestaken. Dit vindt plaats aan de hand van organisatiekaders zoals de Kaderwet zbo's en de Kaderwet adviescolleges. Ook vindt een bredere afweging plaats over de manier waarop de betrokken publieke belangen het beste kunnen worden geborgd. Deze activiteiten vragen om samenspraak met de ministeries, maar evenzeer om weerwoord en onderhandeling. Op dit moment loopt een brede evaluatie naar de organisatiekaders. Ook hieraan én aan het beleidstraject dat hieruit gaat voortvloeien lever je een bijdrage. Dit alles vindt plaats binnen de context van de overheidsbrede "Werkagenda voor de publieke dienstverlening", de kabinetsreactie op het rapport "Ongekend Onrecht" over de kinderopvangtoeslagen alsmede het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid. Concreet zoeken we een breed inzetbare stevige beleidsmedewerker met belangstelling voor dit beleidsveld, gevoel voor organisatiekunde, bestuurskunde en een passie om de overheid beter te laten functioneren. Een teamspeler die bereid is de handen uit de mouwen te steken en zaken uit te pluizen.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Shamin Naipal, backoffice werving & selectie
06-46748145
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Maarten Prinsen
06-48136936

Informatie over de afdeling:
Directie Ambtenaar & Organisatie (A&O)

De directie is verantwoordelijk voor de centrale sturing op het optimaliseren van de organisatie van de rijksdienst. De directie heeft een coördinerende rol bij het inrichten van publieke taken en is verantwoordelijk voor een aantal kaderwetten en andere rijksbrede kaders. Het ministerie draagt voorts op verschillende manieren bij aan het bevorderen van het excellent functioneren van de rijksdienst, in de context van het openbaar bestuur als geheel. De directie A&O schept voorwaarden voor een goede presterende overheidsorganisatie en zorgt ervoor dat de ambtenaar – in een politiek-bestuurlijke omgeving – maximaal kan presteren. De directie doet dat door te werken aan een moderne, efficiënte en wendbare overheid, die meebeweegt met de samenleving en de maatschappelijke opgaven centraal stelt. De directie draagt in dat kader zorg voor de ontwikkeling van het werkgeverschap in de publieke sector (met een accent op de kabinetssectoren), modernisering van het werkgeverschap voor de sector Rijk, en de doorontwikkeling van de personele functie (HRM) van en de Rijksdienst.

Afdeling Organisatiebeleid
In de context van het openbaar bestuur werkt de afdeling Organisatiebeleid aan een optimale inrichting en werking van de rijksoverheid. Deze dient zodanig te zijn dat de rijksoverheid duurzaam adequaat kan inspelen op maatschappelijke opgaven en maximale prestaties kan leveren. De afdeling doet dit door het stellen en (doen) uitvoeren en handhaven van rijksbrede kaders, het geven van adviezen, het verzamelen en verspreiden van kennis en het agenderen van problemen en oplossingen.

De afdeling ontwikkelt kennis en kaders voor een goede inrichting en uitvoering van publieke taken. Zij is verantwoordelijk voor (kader)wetgeving voor zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen. Tot het takenpakket behoren ook kaders voor de inrichting van de ministeries, de topstructuur en topformatie binnen de ministeries en het stellen van kaders voor bijzondere organisatievormen zoals planbureaus en rijksinspecties. Ook zorgt de afdeling voor randvoorwaarden en instrumenten voor een wendbare en presterende rijksoverheid, zoals het Functiegebouw Rijk en handboek voor departementale herindelingen. De afdeling vervult binnen de rijksdienst een stimulerende rol voor opgavegericht samenwerken en wendbaar organiseren. Binnen de afdeling wordt gewerkt aan het ontsluiten van sturingsinformatie voor de ministeries en hun uitvoeringsorganisaties en aan het ontwikkelen van benchmarks voor de publieke sector.

Voorts wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis ten behoeve van het voortdurend verbeteren van de prestaties van de overheid. De afdeling doet dit samen met anderen en op basis van een overzicht en kennis van de overheidsorganisatie in brede zin. De afdeling bestaat uit een diverse teams van in totaal circa 15 medewerkers, die op verschillende thema's en onderwerpen worden ingezet.

Directie Ambtenaar & Organisatie (A&O)

Over de werkgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site