Adviseur omgevingsmanagement bij het interdepartementaal Programma DG Stikstof [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
25-10-2021
08-11-2021Verlopen

Functieomschrijving

Het verminderen van de stikstofuitstoot en het versterken van de natuur is zonder twijfel één van de uitdagendste opgaven waar Nederland al een aantal jaren voor staat. Daarom zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag, waarbij tegelijkertijd ruimte blijft voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Deze aanpak richt zich zowel op korte termijn maatregelen, maar ook op een middellange en lange termijn aanpak voor 2025 tot 2050.

Geïnteresseerd?
Programma directoraat-generaal Stikstof zoekt een adviseur omgevingsmanagement die de kans wilt grijpen om daadwerkelijk bij te dragen aan de aanpak van de stikstofproblematiek en daarmee impact te hebben op onze natuur, gezondheid en voedselproductie.

In de huidige fase van de aanpak stikstof ligt de focus zowel op het maken van beleid als op het uitvoeren van beleid. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, als branche- en belangenorganisaties en natuur- en milieuorganisatie.

Als adviseur omgevingsmanagement voer je belangrijke operationele omgevingsmanagementtaken uit. Je zorgt ervoor dat de stakeholders goed betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het stikstofdossier en kunnen participeren. Je kent de vragen die leven bij branche- en belangenorganisaties, ondernemers en in de samenleving. Bij het omgevingsmanagement komen veel organisatorische en ondersteunende taken kijken. Je werkt mee aan het organiseren van bijeenkomsten en webinars, het voorbereiden van stakeholderoverleggen en de organisatie en voorbereiding van werkbezoeken. Je zorgt ervoor dat de standpunten en belangen van stakeholders worden meegewogen in het beleid. Dit doe je bijvoorbeeld door het zelfstandig maken van stakeholder- en omgevingsanalyses en deze in te brengen in overleggen met collega’s. Daarnaast denk je mee over de participatieaanpak van projecten binnen DG Stikstof. Je schrijft bijvoorbeeld een participatieplan, waarin je aangeeft hoe stakeholders betrokken kunnen worden.

Het programma DG coördineert de communicatie- en participatieactiviteiten namens de rijksoverheid en werkt daarbij samen met andere overheden (VNG, IPO, UvW). DG stikstof heeft een eigen website aanpakstikstof.nl. Je werkt in een klein team nauw samen met de omgevings- en communicatiemanager en daarnaast met de collega’s bij DG Stikstof en LNV, andere ministeries, en met de medewerkers van andere overheden.

Functie eisen

We zoeken een collega met een WO of HBO-diploma die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van participatie/omgevingsmanagement in de publieke sector. Je bent omgevingsbewust en hebt oog voor de complexiteit van het speelveld en de belangen van de stakeholders. Je hebt ervaring met het organiseren van (stakeholder)bijeenkomsten, en/of andere vormen van participatie. Je houdt van regelen en organiseren. Je ben iemand die initiatief toont, zelfstandig en resultaatgericht te werk gaat en je kunt je goed inleven in een ander. Je bent een teamspeler, maar kan ook goed zelfstandig werken. Je beschikt over goed gevoel voor politiek en bestuurlijke processen. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden met goede beheersing van de Nederlandse taal zijn voor deze functie natuurlijk een vereiste.

Selectievragen
Selectievragen: Wij vragen je om naast je CV en motivatiebrief ook in te gaan op onderstaande vragen in max. 2 A4tjes. Deze kun je vervolgens via het digitale sollicitatieformulier uploaden.

  1. Welke werkervaring neem je mee en hoe flexibel ben jij in je aanpak?
  2. Kan je in een voorbeeld aangeven waaruit blijkt dat je onder druk kunt presteren en welk resultaat heb je daarbij neergezet?
  3. Hoe kijk je aan tegen samenwerken in het algemeen en heb je ervaring met samenwerken met stakeholders en/of meerdere partijen? Wat is jouw aandeel/rol in deze samenwerking?
  4. Geef een voorbeeld van een situatie waarin je hebt samengewerkt met iemand met een totaal andere achtergrond dan jij. Hoe verliep de samenwerking? Wat heb je gedaan om de ander ruimte te geven? Wat heb je over jezelf in deze situatie geleerd/ tot welk zelfinzicht ben je gekomen?

Mocht je niet voldoen aan alle functie-eisen, maar lijkt de functie je leuk en ben je van mening dat je een positieve bijdrage kan leveren aan de stikstof uitdaging, voel je dan zeker uitgenodigd om toch te reageren.

Competenties:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Suzanne Plugge
06-4146 9275

Informatie over de afdeling:
DG Stikstof

Over de werkgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het “programma DG Stikstof” werkt interdepartementaal in opdracht van zes ministeries. De politiek opdrachtgever van de programma DG is de minister van LNV als coördinerend bewindspersoon voor Stikstof. De SG van LNV is de ambtelijk opdrachtgever.

Ons doel is het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en herstel en versterking van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, klimaat en landsverdediging.
We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast inzet van communicatie is participatie belangrijk.

We zijn een club die ongeveer 80 medewerkers telt. Ons totale team kenmerkt zich door een hoge mate van gedrevenheid en passie voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen een plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site