Enterprise Architect Informatiehuishouding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag
32 - 36
€ 5.126 - € 7.493
Gepromoveerd, Master/doctoraal
1 jaar
18-03-2023
18-04-2023

Functieomschrijving

Doc-Direkt breidt uit op het strategische domein van Informatiehuishouding. Dit, ter verdere professionalisering en optimalisering van haar bestaande en nieuwe diensten en producten en haar rol van kennis- en adviespartner voor de rijksoverheid.

Wij zijn op zoek naar een Enterprise Architect Informatiehuishouding die voor Doc-Direkt zowel beleidsmatig als projectmatig zorg draagt voor de strategische regiefunctie tussen vraag van het rijk en aanbod van de markt op het vlak van Informatiehuishouding (IHH). Dit richt zich op onderzoek naar en het richten en ontwerpen van het IHH-serviceslandschap van Doc-Direkt.
Vanuit deze adviserende, ondersteunende, coördinerende en begeleidende rol richt u zich op het:

  1. scheppen van visie, strategie, voorwaarden en roadmap teneinde de Doc-Direkt Business Service en onderliggende applicatieve product- en dienstenlandschap vorm en inhoud te geven;
  2. organiseren van de functionele samenhang en werking van (onderdelen van) de applicatie services en producten en diensten van Doc-Direkt;
  3. analyseren en monitoren van de manier waarop deze elementen, of modulaire diensten, nu en in de toekomst succesvol op elkaar inwerken voor de klanten.
  4. bevorderen van strategische en tactische samenwerking met en tussen daartoe relevante (inter)departementale partijen en marktpartijen;
  5. harmoniseren, en standaardiseren (ook koppelvlakken) van een samenhangend, betrouwbaar en duurzaam te gebruiken applicatie- en productaanbod nu en in de toekomst.

U levert vanuit de politieke opdracht als ook vanuit de uitvoering een bepalende bijdrage aan de ontwikkeling en inrichting van het rijksbrede beleid en de strategische doelstellingen rond het thema Informatiehuishouding.
U werkt samen met nog 4 andere strategisch adviseurs die met u werkzaam zijn op een aantal andere strategische domeinen Informatiehuishouding.
U realiseert geaccepteerde en implementeerbare adviezen en producten die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de politieke/ambtelijke opdrachtgevers van Doc-Direkt en waarin relevante ontwikkelingen in bedrijfsvoering en de samenleving zijn verwerkt.
Uw adviezen, producten en controleactiviteiten zijn vanuit verschillende expertises met elkaar verbonden, gericht op het gewenste resultaat en conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken.
U betrekt op effectieve wijze diverse relevante actoren van binnen en buiten het departement/de overheid, zoals andere stelselpartijen (NA, RDDI e.a.). Maar ook programma’s die voortvloeien uit de actielijnen van Open Overheid.
U ontwikkelt en geeft richting aan vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (plan-do-check-act-principe).
U deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen en draagt daarmee zorg voor kennisborging bij opdrachtgevers en de eigen organisatie.
U signaleert de noodzaak/behoefte aan vernieuwing en verbetering en doet hiertoe ter zake doende voorstellen.

Functie eisen

Relevante competenties voor deze functie

Op deze functie zijn de volgende competenties van toepassing:

Op deze functie is de FGR-functiegroep Coördinerend Specialistisch adviseur bedrijfsvoering (S14) (functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering) van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden

€ 5.126
€ 7.493
schaal 14
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Een functie in een uitdagende, dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is, met nieuwe vormen van dienstverlening, veranderende klantvraag, waar u met uw inbreng en bijdrage mede vorm geeft aan de professionaliseringsrichting van Doc-Direkt en het domein van Informatiehuishouding van de rijksoverheid.
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze bereid is een A-screening te ondergaan.
Doc-Direkt ondersteunt hybride werken, waarbij uitgangspunt is dat men minimaal 1 dag in de week op locatie werkt.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Team Backoffice Werving & Selectie
070-4266161
postbus.solliciteren@minbzk.nl
Contactpersoon vacature
Dany Venema, directeur Doc-Direkt
06-48134934
Karlo Drenkelford, senior HRM-adviseur BZK/Doc-Direkt
06-25236550

De sollicitatieprocedure voor de vacature Enterprise Architect Informatiehuishouding verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Kennis en Strategie i.o.

Binnen DG VBR (Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties zijn een aantal Shared Service Organisaties (SSO’s) ondergebracht die zich richten op het kwalitatief op goede en efficiënte wijze uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken voor de rijksoverheid;
Doc-Direkt is een van die SSO’s en richt zich op het ontzorgen van de rijksoverheid op het gebied van de Informatiehuishouding met diensten voor integrale archief-, informatie- en datamanagement (ongeacht zijn vorm) en de levering van expertise voor een open overheid. Doc-Direkt versterkt zich als expertise- en dienstenpartner voor de Rijksoverheid op het brede domein van Informatiehuishouding.

Kennis en Strategie i.o.

Over de werkgever:
Doc-Direkt

Binnen DGVBR (Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk) van het Ministerie van BZK is een aantal Shared Service Organisaties (SSO's) ondergebracht die zich richten op de bedrijfsvoering van het Rijk. Doc-Direkt is een van die SSO's en stelt zich tot doel rijksdiensten te ontzorgen in de verschillende aspecten van hun informatiehuishouding. Daartoe levert Doc-Direkt een breed scala aan diensten en producten, variërend van archiefopslag en archiefbewerking tot het faciliteren van digitaal werken en digitale informatieopslag.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site