Senior adviseur vennootschapsbelasting

Belastingdienst
Den Haag
32 - 36
€ 4.367 - € 6.547
Master/doctoraal
-
14-05-2022
31-05-2022

Functieomschrijving

Een werkomgeving waarin je verder kunt groeien op beleidsmatig en vakinhoudelijk gebied en je je vakinhoudelijke kennis kunt verbreden: daar mag je als senior adviseur vennootschapsbelasting op rekenen. Kom jij de afdeling Winst van de concerndirectie Fiscale en Juridische zaken van de Belastingdienst in Den Haag versterken? 

Dit doe je bij de Belastingdienst
Jij gaat aan de slag voor de afdeling Winst binnen de concerndirectie Fiscale en Juridische zaken, die vraagstukken behandelt op het gebied van onder meer vennootschaps-, dividend-, bron- en bankenbelasting, aanmerkelijk belang en resultaat overige werkzaamheden. Jouw voornaamste taken zijn het voorbereiden van beleid en het adviseren van de ambtelijke top en de politieke leiding met name als het gaat om vennootschapsbelasting. Verder vertaal je de fiscale techniek naar de politiek en de uitvoeringspraktijk en vice versa. Hierbij doorgrond je snel de betreffende problematiek en weet je technisch ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal over te brengen. Je werkt intensief samen met collega’s van Fiscale en Juridische Zaken en andere directies van de Belastingdienst, zoals de concerndirecties Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, corporate dienst Vaktechniek en de uitvoerende directies. Ook sta je in contact met directoraten-generaal van het ministerie van Financiën en andere departementen.

Een deel van je tijd genereer en coördineer je input vanuit de uitvoering op nieuwe wetgeving. Een ander belangrijk deel van je tijd richt jij  je op zaken die opkomen in de politiek en de media die het beleidsterrein van de afdeling raken. Denk hierbij aan het schrijven van brieven aan de Tweede Kamer, het beantwoorden van Kamervragen, het adviseren en informeren van de ambtelijke en politieke top door middel van nota’s, het voorbereiden van debatten en het coördineren van (internationale) reviews en/of onderzoeken.

Een bijzondere baan, omdat …

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“In een dynamische omgeving werk je aan politiek-beleidsmatige vraagstukken op het gebied van de vennootschapsbelasting. Hier adviseer je vervolgens de staatssecretaris van Financiën en de ambtelijke top over. Dat vraagt heel wat van je kennis en vaardigheden. En dat maakt deze baan zo boeiend!” Pieterbas, afdelingshoofd Winst bij de concerndirectie Fiscale en Juridische zaken van de Belastingdienst.

Functie eisen

Jouw competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.367
€ 6.547
schaal 13
In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
-

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Aanvullende details

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Rianne de Bont, adviseur Werving & Selectie
06 - 11 14 99 32
Contactpersoon vacature
Pieterbas Plasman, afdelingshoofd winst bij FJZ
06 - 52 48 55 94

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior adviseur vennootschapsbelasting verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken

De fiscaliteit is het geheel van wetten, regels en procedures voor de belastingheffing en daarmee de kern van de Belastingdienst. Elke verandering in fiscale wetgeving heeft impact op burgers en bedrijven, maar ook op de Belastingdienst zelf. Rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn belangrijke waarden die de Concerndirectie Fiscale en Juridische zaken (FJZ) voor de Belastingdienst als geheel moet bewaken. Alle (fiscale) zaken die politiek, publicitair, budgettair gevoelig zijn of het beleid raken vallen onder de verantwoordelijkheid van deze directie, waarbij het accent van de werkzaamheden ligt op het adviseren van de ambtelijke en politieke top op de beleidsterreinen belastingen en juridische zaken. Het borgen van checks & balances op het terrein van bestaande wet- en regelgeving is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Over de werkgever:
Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site