Senior beleidsmedewerker dierenwelzijn [GEARCHIVEERD]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.710
Master/doctoraal
3 jaar
19-07-2021
02-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Kom jij als enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker ons team Dierenwelzijn in Den Haag versterken? Het team werkt aan het verbeteren van het welzijn van alle gehouden dieren. Daarbij gaat het om gezelschapsdieren zoals de hond en de kat, dieren die gehouden worden voor de productie van melk, vlees, eieren en wol (landbouwhuisdieren) én dieren in een circus, dierentuin, kinderboerderij of proefdierlocatie.

Wat ga je doen? Samen met collega’s beleid ontwikkelen om het welzijn van ‘voor productie gehouden dieren’ te verbeteren. Samen draag je zorg voor verbeteren van het welzijn van konijnen, pluimvee, grazers en varkens. Ook transport van deze dieren en de (brand)veiligheid van de stal is daar onderdeel van. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande capaciteit en je werkt op deze dossiers samen met andere collega’s. Daarnaast kun je in overleg ingezet worden op andere onderwerpen die spelen, zowel op ‘voor productie te houden dieren’ als andere diersoorten.

De Europese Commissie (EC) gaat in het kader van de Farm-to-Fork-strategie de Europese dierenwelzijnsregelgeving evalueren (‘fitness check’) met het oog op herziening. De EC laat hiervoor wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren en consultaties organiseren onder lidstaten en alle stakeholders. De komende jaren lever je samen met je collega’s de Nederlandse inbreng. Ook nationaal werken we de komende jaren aan aanpassing van regelgeving in de Wet dieren. Deze wet is onlangs geëvalueerd en krijgt op onderdelen nadere uitwerking of aanscherping.

Het welzijn van landbouwhuisdieren is integraal onderdeel van verduurzaming van de veehouderij. Samen met collega’s van het team Duurzame Dierlijke Ketens werk je daaraan, in overleg met de sector, ketenpartijen en ngo’s.

Welzijn van dieren bij diertransporten is een onderwerp dat altijd op veel aandacht kan rekenen. Of het nou gaat over varkenstransporten naar Nederlandse slachthuizen op extreem warme dagen, of misstanden tijdens verre transporten over zee naar bestemmingen buiten de EU. Je werkt mee aan verbetering van de omstandigheden voor de dieren door betere implementatie en controles van de bestaande regels, aan alternatieven voor levend diertransport en aan de Nederlandse inzet voor de aanstaande herziening van de EU transportverordening.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.710
schaal 11
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
3 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Yvonne Kleintjes
06-46286192

Informatie over de afdeling:
Directoraat-generaal Agro, team Dierenwelzijn

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn is een van de vier beleidsdirecties van het directoraat-generaal Agro, en is verantwoordelijk voor verduurzaming van de veehouderij, beleidsvorming rond dierenwelzijn, dierproeven, diergezondheid en antibioticagebruik, crisismanagement bij dierziekten en het bevorderen van markttoegang en marktbehoud in derde landen voor dieren en dierlijke producten. Wij werken veel samen met andere directies op brede thema’s als de uitwerking van de LNV-visie, klimaat, voedsel, energie en innovatie. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van ons beleid houden we nauw contact met sector- en ketenpartijen, maatschappelijke partners en de wetenschap.

Team Dierenwelzijn
Het team Dierenwelzijn werkt aan het verbeteren van het welzijn van alle gehouden dieren: gezelschapsdieren zoals de hond en de kat, dieren die melk, vlees, eieren en wol leveren (landbouwhuisdieren) én dieren in een circus, dierentuin, kinderboerderij of proefdierlocatie. Daarnaast houdt het team zich bezig met het stimuleren en ontwikkelen van innovaties zonder de inzet van proefdieren. Het team bestaat uit enthousiaste, kundige en bevlogen collega’s die opereren in een politiek en maatschappelijk zeer dynamisch veld dat grote aandacht heeft voor zowel dierenwelzijn als dierproeven, en waarbij normen, waarden en emoties een belangrijke rol spelen.

Over de werkgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site