Senior selectiefunctionaris Internationale overdracht van strafvonnissen

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
Den Haag
32 - 36
€ 3.279 - € 5.039
WO bachelor
1 jaar
04-05-2021
19-05-2021nog 4 dagen

Functieomschrijving

Honderden Nederlanders zitten in buitenlandse gevangenissen over de hele wereld. Voor resocialisatie is het van groot belang dat een veroordeelde zijn gevangenisstraf in het land uitzit waar hij of zij de meeste binding mee heeft. Maar kan een justitiabele zomaar worden overgedragen aan Nederland? Staan internationale verdragen zoals de Wets en de Wots dit toe? En hoe zit het met buitenlanders die in Nederland een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen? Dit zijn vragen waar je als ervaren beoordelaar dagelijks aan werkt in Den Haag. 

Je gaat aan de slag voor de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen. Als senior beoordelaar behandel je aanvragen voor de overdracht van buitenlandse vonnissen.Bij dit alles houd je rekening met wet- en regelgeving zoals de WETS en de WOTS. Daarnaast houd jij je bezig met het opstellen van verzoeken tot strafoverdracht aan het buitenland van buitenlanders die een gevangenisstraf hebben opgelegd gekregen in Nederland. Bij dit takenpakket heb je veel contact met de buitenlandse autoriteiten en toets je aan de voorwaarden die de wet stelt. Voor de afhandeling van verzoeken om internationale strafoverdracht verzamel en analyseer je informatie. Vervolgens kom je tot een beoordeling die je omzet in een beslissing. 

Daarnaast werk je nauw samen met ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie, het gerechtshof en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Je behandelt complexe zaken en beantwoordt als ervaren kracht vragen van collega’s en ketenpartners. Ook stel je nota’s op, denk je mee in beleidsvraagstukken en lever je input op de beantwoording van Kamervragen. Je speelt daarnaast in op onverwachte omstandigheden en bent hierbij flexibel. Soms heb je te maken met media- of politiekgevoelige dossiers. Jij gaat hier adequaat mee om. 

Als senior medewerker vertegenwoordig je de afdeling in verschillende externe (internationale) overleggen en bewaak je hierin onze koers. Vanzelfsprekend ben je op de hoogte van de werking van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen. Je onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie en voert al je werkzaamheden uit binnen de kaders en afspraken. Het zorgdragen voor de administratie van je werkzaamheden en het bewaken van de kwaliteit daarvan zijn bij jou in juiste handen. Ook verbeter je de efficiency van het werkproces en de kwaliteit van de afhandeling van verzoeken tot strafoverdracht, onder andere door actief kennis te delen over de inhoud van je werkzaamheden en de uitvoering ervan. Je doet aanbevelingen over geconstateerde feiten en stelt rapporten op aan de hand van informatie over de proceswerkzaamheden.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
1 jaar

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
m.burger@dji.minjus.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid
08807-54321
ssc@dji.minjus.nl
Contactpersoon vacature
Mevrouw L. van Leeuwen, operationeel hoofd Individiduele Zaken
06-15208401

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior selectiefunctionaris Internationale overdracht van strafvonnissen verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Hoofdkantoor DJI, Divisie Individuele Zaken

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de eventuele behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die worden gemaakt als het gaat om het verlenen van verlof of het verlengen van maatregelen. Behalve belangen van de justitiabele spelen daarbij de belangen van slachtoffers en de maatschappij een belangrijke rol. Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van zware criminelen of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas. 

Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen
De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen werkt voor de bevoegde centrale autoriteit van Nederland. We zijn de verbindende schakel tussen de DIZ, de penitentiaire inrichtingen en de buitenlandse centrale autoriteiten. We hebben nauw contact met onder andere de internationale rechtshulpcentra van het Openbaar Ministerie, buitenlandse centrale autoriteiten, de reclassering en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met verschillende experts houden wij de kwaliteit van ons werk hoog. 

Meer informatie over de DJI en DIZ? Kijk op www.dji.nl/diz.

Over de werkgever:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site