Projectleider verbetertrajecten laboratoria [GEARCHIVEERD]

NVWA
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
28 - 36
€ 3.279 - € 5.039
Master/doctoraal
29-07-2021
12-08-2021Verlopen

Functieomschrijving

Voor de afdeling Sturing, Programmering en Coördinatie van de divisie Laboratoria zijn we op zoek naar een ervaren projectleider.

Als projectleider ben je verantwoordelijk en draag je bij aan de verbetering en uniformering van processen zoals  de inrichting systematiek aanwijzing Officiële Laboratoria maar ook de verdere inrichting van de afspraken met externe laboratoria. Je werkweek bestaat hoofdzakelijk uit overleggen met stakeholders binnen en buiten de afdeling Sturing, Programmering en Coördinatie, voorzitten van werkgroepen, het uitwerken van voorstellen, het (helpen) wegnemen van allerlei belemmeringen die zich kunnen voordoen tijdens een project en het verzorgen van presentaties/workshops.

Als projectleider ga je zelfstandig aan de slag op het brede terrein van laboratoria, maar houd je ook nauwe verbinding met je collega’s. Ook kun je in deze functie projecten initiëren en proactief meedenken over verbetering van processen. Jouw ideeën hierover kun je ook daadwerkelijk uitvoeren.

De afdeling Sturing, Programmering en Coördinatie bestaat uit domeingerichte (senior) adviseurs en kwaliteitsmedewerkers. Je werkt hiermee nauw samen in domein-overstijgende projecten/processen. De afdeling is nog in ontwikkeling en je draagt samen met je collega’s actief bij in deze ontwikkeling.

Heb je ervaring in het krachtenveld van zowel interne als externe belangen en wensen? Sta jij daarin stevig in je schoenen en beweeg je makkelijk op verschillende niveaus? Ben je gedreven in het uitwerken van de processen, waarbij je zo nodig op detail zaken uitwerkt, zonder het geheel uit het oog te verliezen?  Heb jij een aanpak waar je iedereen in meeneemt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functie eisen

Competenties:

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.279
€ 5.039
schaal 11
28
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Lobke (L.C.A) Kwak
06-48162292

Informatie over de afdeling:
NVWA HH LA Laboratoria /LD Afd. Sturing Programmering en Coördinatie

De afdeling Sturing, Programmering en Coördinatie (SPC), heeft een accountfunctie voor de Divisie Laboratorium; voor zowel binnen de divisie, als vanuit de divisie naar de andere onderdelen van de NVWA.

Naast een coördinerende en adviserende rol op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, ICT en data-analyse, wordt vanuit deze afdeling de laboratorium-inzet als toezicht-instrument aangestuurd en wordt de samenhang binnen de divisie geborgd.
SPC is hierbij het eerste aanspreekpunt voor de jaarplan- en verantwoordingscyclus, het coördineert de vertegenwoordiging naar de beleidsdirecties, stakeholders en internationale gremia. Daarbij fungeert SPC tevens als coördinator voor de aansturing van externe laboratoria, die een rol hebben in het toezicht van de NVWA.

Door de nauwe samenwerking met de afdelingen van de Divisie Laboratorium, wordt de werkwijze op de gemeenschappelijke laboratoriumaspecten van de afdelingen, effectiever en transparanter.

Over de werkgever:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers
samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site