Coördinator financiële verantwoording en control

Belastingdienst
Apeldoorn
32 - 36
€ 3.344 - € 5.139
Master/doctoraal
-
14-05-2022
07-06-2022

Functieomschrijving

Werken met een zeer grote geldstroom. In een omgeving die niet alleen volop in de politiek-bestuurlijke aandacht staat, maar de komende jaren ook grote veranderingen ondergaat. Klinkt dit voor jou als een interessante uitdaging? Mooi. Misschien ben jij dan wel de nieuwe coördinator financiële verantwoording en control binnen onze shared service organisatie Financieel en Managementinformatie in Apeldoorn.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je werkt op het koppelvlak van de shared service organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI) en de IV-organisatie. Jouw doel: zorgen dat de financiële verantwoording en control van de belastingontvangsten van de Rijksoverheid juist, volledig en tijdig zijn. Hoe je dit voor elkaar krijgt? Door veranderingen en vernieuwingen te implementeren in geautomatiseerde informatiesystemen. Het gaat om systemen die de financiële verantwoording van belasting- en premieontvangsten raken. Hiervoor volg je de lopende én nieuwe ontwikkelingen op het gebied van heffing, inning en betalingsverkeer. De impact van deze ontwikkelingen vertaal je naar financiële verantwoording en control.

Je draagt bij aan de generieke eisen die wij stellen aan heffen, innen en betalingsverkeer. Dit doe je door te sparren met de business-owners van het domein Inning en Betalingsverkeer en de architecten van de IV-organisatie, en de input van de business te vertalen naar eisen. Ook vertegenwoordig je SSO F&M in sessies en ben je betrokken bij ICT- en procesvrijgaven. In onze SAFe-omgeving breng je onze aansluitwaarden in, stel je acceptatiecriteria voor de gebruikersacceptatietesten op en voer je deze uit. Ook onderhoud en beheer je onze aansluitvoorwaarden, die je samen met collega’s vertaalt naar generieke requirements, userstory’s en testsets. Leidt dit tot veranderingen in de (werk)processen van team Middelenadministratie? Dan ben jij degene die jouw teamleden daarover informeert en ze begeleidt.

Een bijzondere baan, omdat …

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“De domeinen van heffen, inning en betalingsverkeer van de Belastingdienst ondergaan de komende jaren grote veranderingen. Het bewaken en borgen van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële verantwoording en control over de belastingmiddelen wordt een pittige uitdaging!” Carlo, coördinator financiële verantwoording en control bij de Belastingdienst.

Functie eisen

Jouw competenties

Arbeidsvoorwaarden

€ 3.344
€ 5.139
schaal 11
In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
32
36
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
-

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Aanvullende details

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Op maandag 13 juni vinden de selectiegesprekken plaats. 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Ashwini Sewmar, adviseur Werving & Selectie
06 - 15 60 29 34
Contactpersoon vacature
René Beijen, Teammanager Middelenadministratie
06 - 18 60 39 38

De sollicitatieprocedure voor de vacature Coördinator financiële verantwoording en control verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
SSO Financieel en Managementinformatie

Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI) ondersteunt de organisatie in het bereiken van organisatiedoelstellingen, voert en beheert de financiële-, personele-, fiscale- en middelenadministratie en levert de organisatie producten en diensten van hoge kwaliteit. Zo faciliteert SSO F&MI de organisatieonderdelen in het sturen op en verantwoording afleggen over de primaire en ondersteunende processen met een juiste, volledige en tijdige informatievoorziening. 

Over de werkgever:
Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site