Hoofd Bezwaar & Toezicht kantoor Eindhoven

Belastingdienst
Eindhoven
36
€ 5.485 - € 7.736
Master/doctoraal
04-05-2021
17-05-2021nog 2 dagen

Functieomschrijving

Je geeft leiding aan kantoor Eindhoven, met een dependance in Breda. Hier werken 20 teams. Je geeft leiding en richting aan een achttal teamleiders die de teams binnen kantoor Eindhoven aansturen. De teams zijn divers en kennen daarnaast twee ‘specials’ die specifiek zijn voor kantoor Eindhoven, te weten drie teams Internationaal en een team Grensarbeid.
Onder jouw leiding wordt er gewerkt aan het behalen van de resultaten, vanuit het jaarcontract en het jaarplan van de directie Particulieren, waar de locatie Eindhoven verantwoordelijk voor is.

Je stuurt nauwgezet op het behalen van de afgesproken resultaten waarbij je oog hebt voor het toepassen van de menselijke maat. Intensieve samenwerking met andere kantoorlocaties van de directie Particulieren is vanzelfsprekend. Je stuurt actief op de verdere implementatie van de binnen de directie Particulieren ingezette beweging om de processen Toezicht en Bezwaar samen te voegen. Je draagt bij aan de algemene doelstellingen en veranderopgaven, zoals: kwalitatief goed personeelsmanagement, het voldoen aan AVG-richtlijnen, het beter gebruik maken van data-analytics in de selectie van het werk, het landelijk invoeren van het risicomodel.

Je vervult een actieve rol in het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van een grote groep nieuwe medewerkers en je werkt toe naar een goede samenwerking tussen de verschillende ‘generaties’ medewerkers. Je stuurt daarbij op de uitvoering van het programma Leiderschap en Cultuur van de Belastingdienst. Je geeft ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je staat tussen je medewerkers en laat op gepaste momenten je gezicht zien. Je weet medewerkers aangesloten, gefocust en gemotiveerd te houden bij de veranderingen. Op alle niveaus weet je te schakelen, zowel op bestuurlijk niveau als met medewerkers.

Functie eisen

Arbeidsvoorwaarden

€ 5.485
€ 7.736
schaal 15
36
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Talent als basis, diversiteit als kracht
Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de https://www.algemenebestuursdienst.nl (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Onze Visie op publiek leiderschap;
de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
het https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/abd-profiel.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 178-21 naar: E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
vacatures-MD@minfin.nl
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD
06-22044900
a.j.m.doorn@minfin.nl
Contactpersoon vacature
Meike Smolenaars, Directeur Particulieren (via secretaresse Marijke Leeftink – Escher)
06-46214724

Informatie over de afdeling:
Directie Particulieren

De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met andere directies, waaronder Klantinteracties en Services en Centraal Administratieve Processen, van de Belastingdienst essentieel. Daarnaast worden binnen Particulieren alle klachten voor de directies Particulieren, Grote ondernemingen, Midden en Kleinbedrijf, alsmede klachten over Toeslagen met een invorderingscomponent behandeld.

Bij het dragen van die verantwoordelijkheid zijn de inkomensheffing niet-winst en de schenk- en erfbelasting de belangrijkste middelen in relatie tot burgers, waarbij deskundige en persoonlijke ondersteuning waar nodig kenmerkend zijn in de dienstverlening. In relatie tot de in het buitenland gevestigde belastingplichtige ondernemingen is de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de vertaling daarvan naar de fiscale behandeling een stevige uitdaging voor de directie Particulieren. Dit voeren we uit in samenhang met de andere directies van de Belastingdienst. Ook is de directie Particulieren verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Het is de missie van de directie Particulieren om het de belastingplichtige makkelijker te maken om correct aangifte te doen. We vullen steeds meer gegevens vooraf in. We beantwoorden vragen en we helpen de dienstverleners die burgers ondersteunen bij hun aangifte. We controleren aangiften op fouten en dragen vanuit onze wettelijke taak en maatschappelijke rol bij aan de bestrijding van en het voorkomen van fraude.

De directie Particulieren kent een algemeen directeur en twee directeuren.
De directie werkt op acht locaties in Nederland. Het toezicht op de Inkomensheffing, de bezwaar- en beroep behandeling en de ondersteuning burgers in de vorm van relatiebeheer, klachtbehandeling en interactie met belastingplichtigen is landelijk geconcentreerd en wordt uitgevoerd op vier locaties: Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Eindhoven. De dienstverlening door middel van balies wordt uitgevoerd op 21 locaties in Nederland. De werkzaamheden betreffende het belastingmiddel Schenk- en Erfbelasting worden uitgevoerd in Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. De fiscale behandeling van in het buitenland woonachtig of gevestigde belastingplichtige burgers of ondernemingen vindt plaats vanuit de locatie Heerlen. Vanuit de locatie Utrecht vindt de aansturing plaats en wordt de directie en het management team ondersteund door een bureau directie- en bedrijfsvoeringsondersteuning. Bij de directie Particulieren werken zo’n 2300 medewerkers.

Over de werkgever:
Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home


Deel deze vacature

Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site