Manager team Levend Vee [GEARCHIVEERD]

NVWA
Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Utrecht
32 - 36
€ 4.281 - € 6.419
Master/doctoraal
03-08-2021
13-09-2021Verlopen

Functieomschrijving

Ben jij begaan met het toezichtbeleid van dierenwelzijn en diergezondheid? Vraag jij je af hoe dieren getransporteerd worden van en naar Nederland of hoe ze aan hun einde komen op een slachterij? Wij zijn op zoek naar een coachende leidinggevende die het leuk en uitdagend vindt om een sterk beleidsteam neer te zetten waarin alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Ben jij innovatief, resultaatgericht, verbindend en weet jij het beste in mensen boven te halen? Dan is deze baan in Utrecht iets voor jou.

Als manager van het team Levend Vee kom je te werken binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van de directie Keuren. Het team bestaat uit een twintigtal collega’s. Samen zorgen jullie ervoor dat het toezicht op dierenwelzijn bij (internationaal) transport en bij het doden van dieren op slachterijen naar een hoger plan wordt getild. Naast dierenwelzijn is ook diergezondheid een belangrijk aandachtspunt in het team. Het gaat hierbij om het transport van dieren binnen Europa, het borgen van de diergezondheidstatus van Nederland en het toezicht op erkende inrichtingen die met dieren omgaan.

Er wordt op strategisch-tactisch niveau gewerkt aan de ontwikkeling, inrichting en evaluatie van toezicht en keuringswerkzaamheden op genoemde terreinen. Hiermee beweeg je je op het scharnierpunt tussen beleid en uitvoering met thema’s die vaak in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan. Naast de inhoudelijke focus is er een aantal collega’s betrokken bij bredere thema’s zoals data-analyse, ICT en programmering, een ander belangrijk speerpunt binnen Keuren. We werken hard aan de kwaliteit en verbetering van deze werkprocessen en de ontwikkeling van gerelateerde informatieproducten.

Jouw taken

Functie eisen

Je bent energiek en vernieuwend en draagt graag bij aan een effectieve, resultaatgerichte werkcultuur. Daarnaast ben je omgevings- en politiekbewust en signaleer je kansen en risico’s voor je team en voor de organisatie, waar je ook op inspeelt. Je handelt proactief en neemt hierbij je verantwoordelijkheid om keuzes te maken en verbeteringen door te voeren. Hierbij neem je anderen mee en ben je gericht op samenwerking. Als een teamleider die staat voor zijn of haar team, kun je goed luisteren en weet je processen en situaties gemakkelijk te doorgronden. Een open cultuur en goede sfeer zijn voor jou belangrijk. Dit draag je dan ook uit. Veder vragen we het volgende van je:

Arbeidsvoorwaarden

€ 4.281
€ 6.419
schaal 13
32
36
Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Werk met impact
De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang. Jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanvullende details

Solliciteren & Contact

Deze vacature is verlopen en gearchiveerd, u kunt niet meer reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Solliciteren@minezk.nl
Contactpersoon vacature
Mevrouw M.I. (Wendy) Verdonk, Afdelingshoofd Ontwikkeling en Ondersteuning
06-15035973

Informatie over de afdeling:
Directie Keuren

De directie Keuren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op keuringen voor, tijdens en na de slacht van dieren. Maar ook voor het houden van toezicht, het afgeven van exportcertificaten, het afhandelen van verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en het doen van importcontroles.

We kennen twee divisies: de divisie Veterinair en Import, die zich richt op de uitvoering van bovenstaande taken, en de divisie Ontwerp en Dienstverlening, die zich richt op de ontwikkeling, planning en het bewaken van kwaliteit en uniformiteit ten behoeve van de uitvoering van deze taken.

Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning
De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning bestaat uit vier teams: team Slachthuizen, team Levend Vee, team Import en Export en het team Inventiebureau Dier.

Binnen de afdeling houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van keuringswerkzaamheden en toezicht voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Zo zorgen we voor innovatief en modern toezicht en leveren we informatieproducten die inzicht geven in de naleving van onze onder toezichtgestelden. Dit vraagt om medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn, net waar hun kennis gewenst is. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht en draagt bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

Team Levend Vee
Het team Levend Vee bestaat uit een gevarieerde mix van mensen die elkaar steunen, uitdagen en aanvullen. De uitdaging als teamleider is om met jouw kennis, ervaring en inzet het beste in medewerkers naar boven te halen.

Over de werkgever:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.


Op vacaturedata.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy verklaring.

Analyse site